Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Strzelecka 11/13

Podmiot realizujący: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Kontakt do podmiotu realizującego: szrm@szrm.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: asienkiewicz@um.warszawa.pl

Opis działania:

Filia Domu Kultury Praga w Pałacyku Konopackiego.

Remont i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 z adaptacją na potrzeby Domu Kultury – Tu Praga (obecna siedziba ul. Dąbrowszczaków 2) będzie obejmował: rozbiórkę wnętrza budynku z zachowaniem obecnej bryły i formy architektonicznej, odgrzybienie murów, roboty budowlano-konstrukcyjne, remont dachu i elewacji, konserwację i rekonstrukcję detalu architektonicznego, wymianę stolarki zewnętrznej, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, zniesienie barier architektonicznych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, odnowienie terenu wokół pałacyku, rekultywację i uzupełnienie zieleni.


for. R. Motyl

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!