Deklaracja dostępności Strony mapującej działania rewitalizacyjne m.st. Warszawy

Wydział Projektów Rewitalizacyjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony mapującej działania rewitalizacyjne m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  3. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  4. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
  5. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  6. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  7. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  8. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy USC, ul. gen. W. Andersa 5, 00 – 147 Warszawa
Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic gen. W. Andersa i al. „Solidarności”
Dojścia piesze są od ulic gen. W. Andersa, al. „Solidarności” i Nowolipki. Przejścia dla pieszych od ul. gen. W. Andersa i al. „Solidarności” posiadają sygnalizację dźwiękową , przejście dla pieszych od ul. Nowolipek nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. gen. W. Andersa i al. „Solidarności” występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra - Ratusz Arsenał oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 50 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: Kierbedzia –Esperanto: Nr 107, Gocław-Esperanto: Nr 111), oraz 150 m (kierunek Dworzec Centralny -Grodzisk: 160), (Os. Górczewska –CH. Marki: Nr 190)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 70 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: P+R Al. Krakowska-Marymont Potok: Nr 15, PKP Służewiec-Żerań FSO: Nr 18, Wyścigi-Nowe Bemowo: Nr 35), w odległości 190 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: Cm. Wolski-Kawęczyńska-Bazylika: Nr 13, Czynszowa-Nowe Bemowo: Nr 23, Koło-Wiatraczna: Nr 26).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy Urzędu. Dojazd na w/w miejsce od ul. gen. W. Andersa przy Komendzie Stołecznej Policji. Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane jest na chodniku przy al. „Solidarności” w odległości ok. 100 m.

Najbliższy postój taksówek jest na pl. Bankowym.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do Urzędu jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. gen. W. Andersa - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. i pokoju matki z dzieckiem nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody zawijane na I kondygnację służ wyłącznie dla pracowników.

3. W lokalu nie ma wind.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariatach biur na piętrach.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu sali obsługi dojście do toalet przez korytarz j.w. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

W budynku jest pokój dla matki z dzieckiem wyposażony w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Falęcka 10 , 02 – 547 Warszawa
Siedziba: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów Dział Obsługi Mieszkańców „Wiśniowa” (parter i I piętro), Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (II piętro), Urząd Stanu Cywilnego w Dzielnicy Mokotów (III piętro).


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ul. L. Narbutta przez prześwit bramowy oraz od ul. Różanej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.

Najbliższa stacja PKP, Dworzec Centralny, następnie autobusem linii 174 z przystanku przy ul. Chałubińskiego nr 05 w kierunku na Ursynów.

Najbliższy przystanek przy ul. L. Narbutta, skrzyżowanie z ul. Kazimierzowską, dojazd do przystanku autobusem linii 138, następnie pieszo ok. 150 m.

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy L. Narbutta przy aptece oraz jedno miejsce przy ul. Falęckiej. Miejsca parkingowe przy u. L. Narbutta usytuowane są częściowo na jezdni i częściowo na chodniku. Do budynku można dojechać samochodem od strony ul. L. Narbutta przez prześwit bramowy ulicą Jednokierunkową.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku możliwe jest od ul. Falęckiej z poziomu chodnika przez drzwi rozwieralne szer. 90 cm z samozamykaczem. Wejście prowadzi do przedsionka z którego można dostać się na klatkę schodową prowadzącą do poszczególnych urzędów oraz do windy.

Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się od strony podwórka istnieje również wewnętrzna klatka schodowa prowadząca tylko do pierwszego pietra, do korzystania przez pracowników ZGN.

Korytarze na piętrach dostępne są z klatki schodowej, posiadają szerokość powyżej 1,40 m, bez progów i odcinków pochyłych.

Główna klatka schodowa prowadzi z poziomu niższego parteru na III piętro budynku. Z podestów klatki jest wejście na korytarze poszczególnych pięter.

Winda dostępna jest z poziomu obniżonego parteru znajdującego się w poziomie chodnika bez progu. Winda zatrzymuje się na czterech przystankach, 1 i 2 przystanek - ZGN Mokotów. Przystanek 3 - OPS, przystanek 4 -USC.

Brak pochylni, platform, informacji głosowej oraz pętli indukcyjnych.

pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania, czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi o szer. 90 cm wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa z możliwością transferu bocznego. Miska ustępowa wyposażona jest w obustronne poręcze, umywalka zamontowana jest po lewej stronie miski ustępowej. Brak systemu przyzywowego.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Budynek przy ul. Kłopotowskiego 1/3
Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulic Kłopotowskiego, Wybrzeże Helskie. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, kamienne, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Wileńska znajduje się w odległości do ok.1600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, windy, pochylni.

Najbliższe przystanki autobusowe: Sierakowskiego 02 (kierunek Siekierki: 162, N14, N64), Sierakowskiego 01 (kierunek pl. Hallera: 162, N14, N64),

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kłopotowskiego 1/3 – 20 m od budynku. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się wzdłuż całego budynku przy ulicy Kłopotowskiego, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i nie jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia poniżej 90 cm z progiem ok.3cm). Dojście piesze nie jest równe, bez pochylni dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w nieznacznej odległości od wejścia, posiada niską ladę. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym/szatni. Kręte schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie. Schody prowadzą na pierwsze piętro i do piwnicy. Na parterze za punktem informacyjnym/szatnią znajdują się przejścia do Sali Obsługi bez kontroli dostępu. Na parterze znajdują się trzy sale: obsługi klientów z niską ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady, Sala Ślubów oraz sala Toastów.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarz na parterze jest wydzielone drewnianymi drzwiami bez samozamykacza oraz bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi na Sali Obsługi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna kręta klatka schodowa ewakuacyjna nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na prawo przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze i piętrze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Sale są oznakowane tabliczką. Przestrzeń manewrowa w salach dla osób poruszających się wózku nie jest ograniczona.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00 – 056 Warszawa
Siedziba Biura Organizacji Urzędu/Wydział Kancelaryjny.


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ul. Mazowieckiej, pl. Małachowskiego oraz od pl. Dąbrowskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik jest przeznaczony dla ruchu pieszego (brak ścieżki rowerowej). Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. znak drogowy .

W pobliżu nie ma stacji PKP. W odległości około 500m znajduje się stacja metra Świętokrzyska. Dojście na perony stacji metra możliwe jest za pomocą schodów oraz windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Małachowskiego 01 (kierunek Kierbedzia: 107) znajduje się naprzeciwko budynku po drugiej stronie ulicy, pl. Małachowskiego 02 (kierunek Królewska: 107) znajduje się w odległości ok. 200m od budynku .

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kredytowej. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku.

Postój dla taksówek znajduje się przy pl. Dąbrowskiego (w odległości około 300m od wejścia do budynku).


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się od ul. Kredytowej, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście do budynku na poziom parteru bezpośrednio z ulicy. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać dwa stopnie zewnętrzne oraz cztery stopnie wewnątrz budynku. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi stopni. Przy wejściu do budynku zainstalowany jest dzwonek przywołujący (brak oznaczeń dzwonka). Wezwany pracownik Urzędu w celu zapewnienia dostępu dla osoby na wózku dostawia podest zewnętrzny (rampa wjazdowa) oraz uruchamia wewnętrzną platformę (podnośnik) prowadzącą na poziom parteru budynku. Drzwi wejściowe do budynku bez mechanizmów ułatwiających otwieranie, szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów. Dodatkowe dwa wejścia do budynku dla pracowników z prześwitów bramowych. Hol wejściowy nie posiada oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny nie posiada obniżonej lady. Brak jest pętli indukcyjnej. Tłumacza języka migowego on-line dostępny jest w kancelarii na parterze. Główna klatka schodowa z windą do IV piętra dostępna jest z holu na parterze. Na parterze znajduje się sala obsługi klientów.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Tylna część budynku jest obniżona i dostępna jest za pośrednictwem schodów wzdłuż korytarza (obustronne poręcze) oraz drugiej windy prowadzącej na V piętro (niedostosowanej dla osób na wózkach).

Główna klatka schodowa ewakuacyjna dostępna z holu korytarza. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

Jedna przestronna winda dostępna jest z wypukłym oznakowaniem przycisków z oznakowaniem brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w wybranych windach i informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM on-line w kancelarii na parterze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania .

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz na piętrach od I do IV (brak oznaczeń dojścia do toalety). Drzwi do toalet nie są wyposażone w samozamykaczy. Brak systemu przyzywowego w toaletach. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów. W toalecie na parterze miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. W toaletach na piętrach I – IV miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka jest na wprost wejścia.

Sala konferencyjna jest oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w sali konferencyjnej.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00 – 412 Warszawa
Siedziba Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Biura Edukacji, Biura Gospodarki Odpadami, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Spraw Dekretowych, Centrum Komunikacji Społecznej.


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Ludnej.

Dojścia piesze są od ulic Kruczkowskiego, Ludna, Rozbrat lub Książęca. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. drzewo posadzone na linii dojścia do drzwi wejściowych, słupki na przejściach, kamienne siedziska. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Książęca 01 (kierunek Śniegockiej: 108, 162, 171), Książęca 02 (kierunek PKP Powiśle: 162), Książęca 04 (kierunek Plac Trzech Krzyży: 108, 118, 127, 166, 171), Czerniakowska 01 (kierunek Solec: 118, 127, 166) znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Rozbrat. Miejsce parkingowe jest częściowo na jezdni i chodniku. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w podziemnym parkingu budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Ludnej, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z tyłu budynku. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w znacznej odległości od wejścia, posiada obniżoną ladę. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie, spód schodów jest częściowo zabezpieczony donicą kwiatów, zabezpieczenie jest tymczasowe, schody prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro. Na parterze za punktem informacyjnym znajdują się przejścia obrotowe oraz 2 boczne bramki z kontrolą dostępu. Bramki dostępu są szklane nieoznakowane. Na parterze znajdują się dwie sale obsługi klientów, w sali po lewej stronie znajduje się drugi punkt podawczy z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą po łuku dookoła budynku oraz częściowo mają widok na wewnętrzne atrium. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwijących otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. . Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu oraz klamkę w formie gałki, której się nie przekręca. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z holu windowego.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna od korytarza przy atrium. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

4 windy przestronne znajdują się za za bramkami dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w wybranych windach i informują o numerze piętra,

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w sekretariatach biur na piętrach.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się jedna dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w pobliżu klatki schodowej. W toalecie przestrzeń manewrowa jest ograniczona, uniemożliwiony jest transfer przedni. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w obustronne poręcze umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka jest na lewo od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. W niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Białołęka, Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida.

Dojścia piesze są od ulic Modlińskiej lub Światowida. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Na trasie dojścia do budynku występują następujące przeszkody:
- wolnostojące, nieogrodzone drzewo,
- klomby z roślinami oraz szafki elektryczne, za zejściem z pasów z ulicy Światowida,
- słup ogłoszeniowy oraz stojaki rowerowe,
- klomby z roślinami przed przejściem dla pieszych na parkingu przed schodami wejściowymi.

Najbliższa stacja PKP Płudy znajduje się w odległości ok. 3 km. Dojście na perony jest możliwe za pomocą windy oraz schodów. Stamtąd bezpośrednio pod budynek Urzędu prowadzi linia autobusowa 152 z wiaduktu nad peronami, na który można się dostać przy pomocy windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Białołęka-Ratusz 01 (kierunek Obrazkowa: 126, 186, 509, 511, 516, 518, 723, 731, Białołęka-Ratusz 02 (kierunek Braci Zawadzkich: 126, 152, 511, 723, 731),), Białołęka-Ratusz 03 (kierunek Milenijna: 152, 186, 509, 516, 518), znajdują się w odległości do 200 m.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (3 miejsca) znajdują się na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, po prawej stronie od schodów wejściowych.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Światowida, do którego prowadzą schody o 7 stopniach. Z lewej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Wejście wyposażone jest w dwie pary drzwi manualnych otwierane na zewnątrz co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Po przejściu pierwszych drzwi znajdują się drugie tworzące tzw. wiatrołap, otwierane również do zewnątrz.

Hol wejściowy jest przestronny, dosyć ciemny, z licznymi przeszkodami w postaci stolików i krzeseł oraz kolumn. Bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny bezpośrednio za drugimi drzwiami po lewej stronie od wejścia. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie za stoiskami obsługi interesantów i prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro. Na parterze znajdują się dwie sale obsługi interesantów. W hallu głównym po prawej stronie od wejścia jest przejście do Sali B. Punkty obsługi interesantów w hallu głównym nie są dostosowane do obsługi siedzącej, w Sali B są przystosowane. Po prawej stronie od wejścia do hallu głównego znajduje się tablica tyflograficzna z rozmieszczeniem pomieszczenia hallu głównego oraz Sali B.

Drugie wejście do budynku („Wejście C”) znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do budynku przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Produkcyjnej. Z prawej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po drodze do wejścia znajduje się słup ograniczający przestrzeń manewrową dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Wejście wyposażone jest w drzwi manualne otwierane na zewnątrz, co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość przejścia ma powyżej 90 cm, brak progów.

Trzecie wejście znajduje się z tyłu budynku od skrzyżowania ulic Milenijnej i Produkcyjnej. Z lewej strony od wejścia znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście wyposażone jest w drzwi manualne otwierane na zewnątrz co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość przejścia ma powyżej 90 cm, brak progów.

Korytarze na piętrach są wąskie, umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą do pomieszczeń biurowych, są wydzielone szklanymi drzwiami z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do korytarzy wyposażone są w kontrolę dostępu oraz klamkę.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody klatki głównej prowadzące na IV piętro wyposażone są w okrągłe poręcze od wewnętrznej strony i znajdują się za hallem głównym, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

Budynek wyposażony jest w jedną przestronną windę wyposażoną w oznaczenie brajlowskie oraz sygnalizację dźwiękową informująca o numerze piętra. Znajduje się ona za hallem głównym po lewej stronie od wejścia, za przeszklonymi drzwiami, w głównej klatce schodowej .

Budynek nie został wyposażony w pętle indukcyjne. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Na salę konferencyjną zlokalizowaną na pierwszym piętrze prowadzi winda, a następnie platforma schodowa, automatyczna, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest w sekretariacie Wydziału Obsługi Mieszkańców na parterze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu hallu głównego. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz, mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

W toalecie jest przestrzeń manewrowa do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie od wejścia i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Sala konferencyjna jest oznakowana tabliczką. Przestrzeń manewrowa nie jest ograniczona.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17 A, 02 – 021 Warszawa
Siedziba Rady i Zarządu, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ochota, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Informatyki, Wydziału Kadr, Wydziału Prawnego, Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich, Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Wydziału Obsługi Rady i Wydziału Zasobów Lokalowych, Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy


1. Sposób dojścia
Budynek znajduje się przy ul. Grójeckiej 17 A w Warszawie, pomiędzy ulicami: Daleką i Niemcewicza.

Dojścia piesze są od ulic Dalekiej, Niemcewicza i Tarczyńskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa, betonowe gazony i pojemniki na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do ok.400 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe:
PL. NARUTOWICZA (linie 157, 191,517, 521)
PL. ZAWISZY (linie 127,157, 158, 159, 175, 504, 517, 521)
znajdują się w odległości około 350 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
Grójecka OCHOTA RATUSZ (linie 1, 7, 9, 25)

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Grójeckiej 17 A.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się we frontonie budynku Grójecka 17 A. Wejście jest wyposażone w podwójne drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na spocznik przed wejściem do budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „OCHOTA RATUSZ”) i tablice urzędowe. Przy wejściu, po prawej stronie, umieszczona jest tablica tyflograficzna – przeznaczona dla osób niedowidzących i niewidomych.

Westybul jest przestronny, jasny, z kolumnami, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny z obniżoną ladą, usytuowano w pobliżu wejścia.

Przy wejściu zlokalizowane jest stanowisko obsługi dla osób niepełnosprawnych.

Schody wiodące do dźwigów osobowych wyposażone są w podnośnik schodowy.

Na parterze znajduje się sala obsługi klientów, a do drugiej, zlokalizowanej na półpiętrze sali obsługi, prowadzą schody, przy czym różnicę poziomów można pokonać korzystając z dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście do budynku prowadzi od ulicy Tarczyńskiej. Krawędzie schodów oznakowane są antypoślizgową taśmą ostrzegawczą. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z zewnętrznej windy.

Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane i wyposażone w kontrolę dostępu.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna nie ma kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste, bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są dwustronnie w okrągłe pochwyty.

Dwie przestronne windy obsługują wszystkie kondygnacje budynku. Oznakowanie przycisków wypukłe, zastosowano oznakowanie brajlem. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących. Budynek doposażony jest w jedną pochylnię i cztery podnośniki dla osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń dostępnych dla interesantów.

Dostęp do internetowego tłumacza migowego możliwy jest po wejściu do budynku. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, także do transferu bocznego. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości, obustronnie zamontowano poręcze (jedna uchylna). Obustronnie otoczona poręczami umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. W toalecie zainstalowany został przewijak.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczkami.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Budynek Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Siedziba Biur i Delegatur:
Wydział Obsługi Mieszkańców; Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich; Terenowy Punkt Paszportowy Praga Południe; Urząd Stanu Cywilnego; Wydział Organizacyjny; Wydział Kadr; Wydział Administracyjno-Gospodarczy; Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia; Wydział Architektury i Budownictwa; Wydział Budżetowo-Księgowy; Wydział Informatyki; Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego; Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami; Wydział Prawny; Wydział Infrastruktury.


1. Sposób Dojazdu
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym, a w przebiegu dojścia do budynku (głównego wejścia od ul. Grochowskiej) nie pojawiają się zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Urzędu znajdują się przejścia dla pieszych. Wyposażone zostały w sygnalizację świetlną, brak towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej (być może jest to stan trwały, być może brak sygnalizacji dźwiękowej wynikał z prowadzonego remontu przejść). Przed przejściem zastosowano obniżenia krawężnika i oznaczenia dotykowe. Oznaczenia są w dobrym stanie technicznym, jednak są bardzo słabo skontrastowane w stosunku do pozostałej nawierzchni, przez co mogą być trudne do zauważenia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzące).

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Wschodnia znajduje się w odległości do ok.1600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, a także przy pomocy zainstalowanych wind.

Najbliższe przystanki autobusowe:
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 01 (kierunek Metro, stadion Narodowy: 125), (kierunek Pl. Hallera: 135), znajduje się bezpośrednio przy urzędzie,
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 02 (kierunek Międzylesie : 125), (kierunek PKP Olszynka Grochowska: 135), (kierunek Gocław: 311), znajduje się ok. 50 m od siedziby urzędu.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 04 (kierunek Annopol: 3), (kierunek Młociny: 6), (kierunek Piaski: 22), (kierunek Koło: 26), znajduje się bezpośredni przy urzędzie,
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 03 (kierunek Gocławek: 3), (kierunek Gocławek: 6), (kierunek Wiatraczna: 22), (kierunek Wiatraczna: 26), znajduje się ok. 50 m od urzędu.

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością: w pasie drogowym ul. Grochowskiej oraz w obrębie parkingu na dziedzińcu budynku Urzędu.

Miejsca postojowe od strony ul. Grochowskiej. Miejsca postojowe mają prawidłowe wymiary i oznakowanie (pionowe, poziome i kolorem niebieskim). Znajdują się wystarczająco blisko wejścia do budynku, z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej. Utrudnieniem może być nierówna nawierzchnia miejsc postojowych, wynikająca prawdopodobnie z zużycia – w miarę możliwości zaleca się jej remont. Miejsca postojowe na parkingu mają prawidłowe wymiary. Miejsca znajdują się wystarczająco blisko wejścia do budynku (wejścia bocznego), z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej (przez parking). Utrudnieniem może być krawężnik, ograniczający jedno z miejsc.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek czytelnie oznakowany. Wejście główne zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnością (bez zmian wysokości).

W strefie wejściowej znajduje się wyświetlacz informacji dynamicznej. Informacje na nim podawane są czytelne.

Drzwi wejściowe i wiatrołap mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się automatycznie (co jest bardzo dobrym rozwiązaniem). Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem a wycieraczki systemowe, znajdujące się przed drzwiami, nie utrudniają poruszania się. W strefie wejściowej znajduje się bankomat.

Na drzwiach wejściowych znajdują się liczne oznaczenia – jednym z nich jest informacja o lokalizacji dostępnych wejść do budynku i ich charakterystyka – „Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych od ul. Grochowskiej – platforma dla wózków inwalidzkich, od ul. Kamionkowskiej – podjazd (pochylnia)”). Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zdecydowanie upraszczające proces decyzyjny użytkowników i dający im swobodę wyboru sposobu dostania się do budynku.

Schody (siedem stopni schodów + dodatkowy stopień przed nimi) poprowadzono w linii prostej (nie są to schody zabiegowe ani kręcone), jednak kształt stopni i ich krzywizny mogą być trudne do pokonania dla części użytkowników . Ilość stopni w biegu nie przekracza wymaganych 10. Szerokość użytkowa biegu jest prawidłowa.

Schody zostały wyposażone w obustronne, nieprzedłużone poręcze.

Nachylenie pochylni jest odpowiednie, szerokość biegu również (1,55 m) a długość pojedynczego biegu nie przekracza 9,00 m. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni została zachowana, brak jednak wystarczającej przestrzeni manewrowej na spoczniku przed drzwiami wejściowymi do budynku (il. 20). Pochylnię wyposażono w obustronne murki, zapobiegające zsunięciu się kół wózka, o odpowiedniej wysokości (co najmniej 70 mm).

Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami brak przestrzeni wystarczającej do manewrowania.

Przed drzwiami wejściowymi umieszczono wycieraczkę systemową w zagłębieniu. Na drzwiach wejściowych znajdują się liczne oznaczenia. Jednym z nich jest informacja (taka sama, jak na drzwiach wejścia głównego) o lokalizacji dostępnych wejść do budynku i ich charakterystyka („Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych od ul. Grochowskiej – platforma dla wózków inwalidzkich, od ul. Kamionkowskiej – podjazd (pochylnia)”). Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zdecydowanie upraszczające proces decyzyjny użytkowników i dający im swobodę wyboru sposobu dostania się do budynku.

W strefie wejściowej wewnątrz budynku znajduje się pojedynczy bieg schodów. Bieg prowadzi z poziomu wejścia na poziom wysokiego parteru. Ilość stopni w biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17), szerokość użytkowa również. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Schody zostały wyposażone w jednostronną poręcz i poręcz pośrednią o wygodnej średnicy i kształcie pochwytu, przedłużoną poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia. Pozioma krawędź każdego stopnia została oznaczona pasami taśmy antypoślizgowej o kontrastowym kolorze. Schody w strefie wewnętrznej można ominąć za pomocą podnośnika ukośnego (platformy przyschodowej), przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz za pomocą szyn najazdowych , przeznaczonych do wprowadzania wózków dziecięcych i rowerów.

Platforma podnośnika ma odpowiednie wymiary, a sam podnośnik został prawidłowo i czytelnie oznaczony. Podnośnik nie może być obsługiwany samodzielnie przez użytkownika wózka – do jego użycia konieczne jest uruchomienie przez pracownika ochrony. Podnośnik został wyposażony w awaryjną blokadę systemów napędowych, podłoga platformy jest ryflowana i antypoślizgowa.

Informacja znajduje się w pewnym oddaleniu od wejścia do budynku, jednak jest ona łatwa do odnalezienia, również dzięki czytelnemu oznaczeniu i wyróżnieniu za pomocą kontrastów kolorystycznych. Osoba znajdująca się za kontuarem jest widoczna zarówno dla osoby siedzącej, jak i stojącej.

Klatka schodowa prowadzi z kondygnacji 0 na kondygnację +3. Ilość stopni w każdym biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17).

Obydwa dźwigi osobowe mają takie same wymiary oraz elementy wyposażenia. Dźwig osobowy zapewnia dostępność wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi jest odpowiednia a różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku i w kabinie nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się automatycznie i zostały wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach. Są też dobrze skontrastowane w stosunku do ściany, w której się znajdują.

Tablica przyzywowa (panel zewnętrzny) znajduje się na odpowiedniej wysokości.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia), a meble i elementy wyposażenia, choć zawężają szerokość przejścia / przejazdu, nie powodują utrudnień w poruszaniu się klientów Urzędu.

Drzwi wewnętrzne mają odpowiednie wymiary (wysokość i szerokość przejścia) i nie posiadają progów o wysokości przekraczającej 20 mm. Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.

Wejście do części pomieszczeń biurowych wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Poszczególne stanowiska obsługi klientów są dostępne i dość wygodne dla użytkowników wózków i osób niskiego wzrostu.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W Urzędzie zapewniono możliwość tłumaczenia na Polski Język Migowy (zdalnego i bezpośredniego). W przypadku tłumaczenia zdalnego miejsce, w którym umieszczony jest wideotłumacz jest prawidłowo i czytelnie oznakowane (informacja o dostępie do tłumacza online znajduje się również na drzwiach wejściowych do budynku). Pracownicy potrafią zainicjować usługę zdalnego tłumaczenia.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy stanowisku informacji. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Toaleta została dość dobrze oznaczona. W budynku wyznaczone zostało osobne pomieszczenie dla rodziców / opiekunów z dziećmi, wyposażone w przewijak. Informacja o tym pomieszczeniu znajduje się w przestrzeniach Urzędu, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Sala konferencyjna znajduje się na III piętrze.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji i dotykowego planu ewakuacji, (przy czym plan sali obsługi częściowo spełnia tą rolę). W budynku zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, brak towarzyszącego mu systemu świetlnego (istotnego dla osób g/Głuchych). Komunikaty podawane przez centralny system nagłośnieniowy mogą być trudne do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu.


Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03 – 708 Warszawa
Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Ks. I. Kłopotowskiego i Sierakowskiego.

Dojścia piesze są od ulicy Sierakowskiego, Stefana Okrzei i Ks. I. Kłopotowskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest tylko pasem dla pieszych. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kamienne kwietniki, stojaki dla rowerów, betonowe kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy, maszty na flagi (3 szt.).

Najbliższe przystanki autobusowe: Sierakowskiego 02 znajduje się w odległości 300 m (kierunek Elektrociepłownia Siekierki : Nr 162) Sierakowskiego 01 znajduje się w odległości 600 m (kierunek pl. Hallera: Nr 162).

Przystanek Park Praski 01 znajduje się w odległości 800 m (kierunek Dworzec Centralny 23: Nr 160), (kierunek Górczewska 06: Nr 190).

Przystanek Park Praski 02 znajduje się w odległości 800 m (kierunek Grodzisk 06: Nr 160), (kierunek CH 01; Nr 190)

Najbliższe przystanki tramwajowe: Park Praski 01 znajduje się

w odległości 800 m (kierunek Wyścigi 06: Nr 4), (kierunek Cm. Wolski 04: Nr 13),

(kierunek Nowe Bemowo 03: Nr 23), (kierunek Koło 01: Nr 26)

Najbliższe przystanki tramwajowe: w odległości 800 m Park Praski 02 (kierunek Żerań Wschodni 01 : Nr 4), (kierunek Kawęczyńska-Bazylika 03: Nr 13), (kierunek Czynszowa 01: Nr 23), (kierunek Wiatraczna 13: Nr 26)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Ks. I. Kłopotowskiego 15. Miejsce parkingowe jest częściowo na chodniku.

W okolicy postój taksówek w odległości 600 m.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Ks. I. Kłopotowskiego i Sierakowskiego. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z tyłu budynku. Dojście piesze jest po pokonaniu 10 schodów o szerokości 2x3m (po środku jest poręcz). Z boku jest podjazd dla wózków. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny. Punkt informacyjny jest w odległości 5 m od wejścia, posiada podwyższoną ladę. Na parterze, na wprost wejścia w odległości 4 m znajduje się punkt przeznaczony dla Ochrony budynku (w razie potrzeby ochrona pokieruje do Sali obsługi mieszkańca znajdującej się po lewej stronie od wejścia w odległości 3 m). W sali po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny z możliwością podjazdu do lady.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są proste i wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, otwierane po uprzednim zgłoszeniu do odpowiedniego Wydziału przez domofon. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi są oznakowane i mają na ścianie z boku tabliczki z osobami pracującymi w danym pokoju. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na z boku wyjścia z holu windowego.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna ma kontrolę dostępu i jest dostępna z każdego korytarza. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

2 windy przestronne znajdują się na wprost wejścia po prawej stronie w odległości 5 m. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe znajdują się w windach i informują o numerze piętra,

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Po wejściu do Urzędu znajduje się tablica poglądowa z rozkładem Urzędu w języku braille’a. W holu obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest w Sali Obsługi Mieszkańców przy punkcie informacyjnym.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku, tuż przy wejściu do hali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Sala konferencyjna jest oznakowana tabliczką. Pprzestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku nie jest ograniczona.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Budynek Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20
Siedziba Wydziałów: Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz; Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy; Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy; Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy; Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy; Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy; Infrastruktury dla Dzielnicy; Inwestycji dla Dzielnicy; Kultury i Promocji dla Dzielnicy; Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy; Obsługi Rady Dzielnicy; Obsługi Urzędu i Informatyki dla Dzielnicy; Obsługi Zarządu Dzielnicy; Ochrony Środowiska dla Dzielnicy; Prawny dla Dzielnicy; Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy; Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy; Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnic; Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich; Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Urząd Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.

Dojścia piesze są od ulic Ludwika Kondratowicza ,20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego oraz św. Wincentego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, betonowe blokady przejazdu. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższe przystanki autobusowe: ul. Świętego Wincentego (Targówek- Ratusz 51 kierunek Żuromińska) : 112,120,126,145,160,212,240,256,527, ul. Świętego Wincentego (Targówek- Ratusz 52 kierunek Kondratowicza): 112,120,126,145,160,212,240,256,527, znajdują się w odległości około 300 m.

Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu dostęp do nich możliwy jest poprzez przywołanie pracownika ochrony poprzez intercom znajdujący się przy szlabanie wjazdowym. Pozostałe miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na tymczasowym parkingu (na czas budowy metra) od południowej strony budynku Urzędu.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w odległości około 50 m od wejścia do Urzędu.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klientów
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego . Dojście piesze schodami z obustronnymi poręczami , podjazd dla wózków po obydwu stronach wejścia . Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wejście jest wyposażone w drzwi obrotowe oraz w drzwi automatycznie otwierane dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z oznakowaniem dotykowym na posadzce, plan tyflograficzny znajduje się na wprost od wejścia . Punkt informacyjny jest po prawej stronie od wejścia . Okienka obsługi wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne oraz dostępne jest oddzielne pomieszczenie z tłumaczem języka migowego. Na parterze znajdują się okienka obsługi klientów.

Dostęp do korytarzy jak i pięter budynku objęty jest kontrolą dostępu . Wejście możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki w okienku ochrony mieszczącym się na wprost od wejścia do budynku.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z wind.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku . Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Klatki ewakuacyjne poboczne umiejscowione są w skrzydłach budynku i są ograniczone kontrolą dostępu. Wyposażone są w schody kręcone , zabiegowe oznaczone w części wewnętrznej liniami ostrzegawczymi.

2 windy przestronne przeszklone znajdują się w strefie ograniczonego dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych o numerze piętra.

W przestrzeni obsługi klienta na parterze znajdują się:
• elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących,
• oznakowaniem dotykowe na posadzce,
• plan tyflograficzny,
• pomieszczenie z dostępem do tłumacza języka migowego on-line.
• okienka obsługi bezpośredniej wyposażone są w przenośną pętle indukcyjną.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku . Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976r. nr 1, 02-495 Warszawa.
Budynek jest siedzibą Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dzielnicowego Biura Oświaty w Dzielnicy Ursus, Urząd Stanu Cywilnego, Referatu Paszportów nr 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


1. Sposób Dojazdu
Urząd Dzielnicy Ursus znajduje się na Placu Czerwca 1976 r, w bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej FACTORY.

Dojścia piesze są od ulicy Traktorzystów, wzdłuż parkingu należącego do Urzędu Dzielnicy Ursus, oraz wzdłuż budynku od ul. Hennela i Dyrekcyjnej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest przystosowany dla pieszych, posiada zjazdy i podjazdy dla wózków inwalidzkich, rowerów, oraz wózków dziecięcych. Dojście do budynku z za torów kolejowych odbywa się poprzez przejście nad torami kolejowymi, oraz nad ul. Traktorzystów, za pomocą kładki dla pieszych wyposażonej w dwie platformy dla niepełnosprawnych po obu stronach linii kolejowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody architektoniczne mogące utrudnić dostęp do budynku. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Ursus znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów, oraz za pomocą pochylni.

Najbliższe przystanki autobusowe: Ursus Ratusz 03 (na Pl. Czerwca 1976) przed Urzędem Dzielnicy Ursus. Przystanek ten pełni rolę pętli autobusowej, ułatwiając komunikacje z innymi częściami Warszawy i Ursusa. Z przystanku Ursus Ratusz 03 odjeżdżają dwa autobusy: linia 177 oraz linia 228.

Na parkingu będącym własnością U.D. Ursus, znajdują się dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oraz dwa miejsca dla matek z małymi dziećmi. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych usytuowane są naprzeciwko wejścia do budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klientów
Główne zadaszone wejście znajduje się na szczycie budynku przy Placu Czerwca 1976 nr 1, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z boku budynku, od strony drugiego parkingu. Istnieje jeszcze wejście boczne od strony galerii handlowej FACTORY, służące do komunikacji przed i po godzinach otwarcia Urzędu Dzielnicy Ursus. Dojście piesze do głównego wejścia jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Na parterze znajdują się dwie otwarte sale obsługi klientów dolna i górna, oraz przylegające do niej korytarze. Mają tam swoją siedzibę stanowiska Wydziału Obsługi Mieszkańców, Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Paszportów nr 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz stanowiska innych wydziałów przeznaczone do obsługi interesantów.

Dostęp do korytarza znajdującego się za pierwszą salą holu głównego odbywa się za pomocą schodów lub zamontowanej równolegle platformy windowej dla wózków i osób niepełnosprawnych. Parter budynku jest wyłączony z pod kontroli dostępu, aż do drugiej klatki schodowej, za którą znajdują się pomieszczenia wydziałów merytorycznych. Z holu głównego można przejść do windy usytuowanej z prawej strony budynku, skomunikowanej z każdym z trzech pięter zajmowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są przedzielone trzema klatkami schodowymi. Komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą schodów , lub windy umiejscowionej przy pierwszej klatce schodowej. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, z kontrolą dostępu, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, oprócz dwóch tablic tyflograficznych znajdujących się na parterze budynku. Oznaczenia korytarzy oraz rozkład pokoi znajduje się na wprost wyjścia z holu głównego.

Każda klatka schodowa jest drogą ewakuacyjną i wydzielona strefą pożarową. Klatki pierwsza i trzecia posiadają kontrolę dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć, posiadają fluorescencyjne oznaczenia krawędzi schodów. Schody wyposażone są z jednej strony w okrągłe poręcze.

Jedyna winda znajduje się po prawej stronie od wejścia i można za jej pomocą dotrzeć na każde piętro budynku. Funkcjonuje poza kontrolą dostępu. Oznakowanie przycisków są wypukłe, występuje oznakowanie przycisków brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się automaty do wydawania numerów do poszczególnych stanowisk, oraz elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w Wydziale Obsługi Mieszkańca , w pomieszczeniu nr 31 na parterze.

W holu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus znajdują się dwie tablice z planem tyflograficznym, jedna na sali dolnej, druga na sali górnej. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia na niskiej wysokości , jest wyposażona w poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Na piętrach nie występują toalety wydzielone dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Do celów ewakuacji na poszczególnych kondygnacjach służą korytarze i 3 klatki schodowe. Wyjście ewakuacyjne z pierwszej klatki schodowej prowadzi na hol główny znajdujący się na parterze, a poprzez hol na przestrzeń otwartą parkingu znajdującego się przed frontem budynku. Wyjście z drugiej i trzeciej klatki schodowej prowadzi na parking będący na tyłach budynku. Miejsce zbiórki dla pracowników i interesantów ewakuujących się z budynku znajduje się za parkingiem Urzędu, przy Pomniku Czerwca 1976 r. Wszystkie klatki schodowe są wydzielonymi strefami pożarowymi. Klatki schodowe są wyposażone w urządzenia do usuwania dymu uruchamianymi ręcznie (przycisk) i automatycznie (czujka liniowa dymu) Na ostatnim piętrze są zamontowane klapy oddymiające, włączające się samoczynnie w razie wykrycia zadymienia. W budynku brak windy do celów ewakuacyjnych.

W przypadku zagrożeń skutkujących ewakuacją z budynku interesantów z niepełnosprawnościami, osobie takiej towarzyszy dyżurny piętra lub dyżurny strefy wyznaczony do wykonywania czynności

w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji i wyprowadza taką osobę w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku.


Budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02 – 979 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów i Urzędu Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Dojścia piesze są od ulic: Franciszka Klimczaka, Aleja Wilanowska, Przyczółkowa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są częściowo podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku przeszkodą do pokonania jest przejście po pasach przez Aleję Wilanowską od przystanku autobusowego WILANÓW 02 w kierunku budynków Urzędu, które składa się z kilku pasów ruchu rozdzielonych światłami o różnej sekwencji włączania.

Brak możliwości dojazdu pociągiem.

Najbliższe przystanki autobusowe: WILANÓW 01 z kierunku od ul. Królowej Marysieńki w stronę ul. Vogla: autobusy nr: 139, 163, 164, 200, 251, 264,339, 519

WILANÓW 02 z kierunku od ul. Vogla w stronę ul. Królowej Marysieńki: autobusy nr: 116, 130, 139, 164, 200, 251, 317, 339, 519, E-2

Autobusy: 116, 317, 519, E-2 rozpoczynają bieg od przystanku WILANÓW 02

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka w odległości 50m od budynku Urzędu. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w garażu podziemnym budynku.

Postój taksówek znajduje się przy ul. Franciszka Klimczaka 3 ok. 250 m od budynku Urzędu.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Dojście piesze jest równe z lekkimi nachyleniami. Wejściegłówne znajduje się z prawej strony budynku. Wejście jest oznakowane. Na elewacji z lewej strony wejścia znajduje się tablica Urzędu Miasta. Z lewej strony wejścia znajduje się stojak rowerowy, a przed wejściem odbojniki drzwi przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa. Hol wejściowy jest jasny z ciemną ścianą drewnianą na przeciwko wejścia. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest na przeciwko wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line. W holu znajduje się także dźwig osobowy, którym można zjechać na parking podziemny lub wjechać na piętra 1,2,3 do pozostałych wydziałów Urzędu. Aby dostać się dźwigiem osobowym na piętra 1,2,3 należy pobrać w informacji kartę kontroli dostępu umożliwiającą wybór piętra po przyłożeniu karty do czytnika w kabinie windy. Z holu głównego z lewej strony informacji prowadzi korytarz z zakrętem w lewo do sali WOM.

Wejście bezpośrednie do sali WOM znajduje się z lewej strony budynku. Dojście piesze jest równe i bez nachyleń. Z prawej strony wejścia znajduje się stojak rowerowy, a przed wejściem odbojniki drzwi przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie lewe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem ok. 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Na elewacji nad drzwiami znajduje się oznakowanie wejścia z dużym napisem Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM). Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa.

Hol wejściowy jest jasnyz małym kontrastem bez oznakowania dotykowego na posadzce. Z lewej strony, wewnątrz przy wejściu znajduje się tablica dotykowa z pełną informacją o rozmieszczeniu stanowisk dla interesantów. Punkt informacyjny znajduje się z lewej strony 20 metrów od wejścia. W punkcie informacyjnym znajduje się dostęp do tłumaczajęzyka migowego on-line. Brak pętli indukcyjnej.

Trzecie wejście do sali WOM znajduje się od strony ulicy Franciszka Klimczaka za wieżą zegarową. Dojście piesze jest równe z nachyleniami i znajduje się ok. 50 m od parkingu dla osób z niepełnosprawnością. Przed drzwiami znajdują się odbojniki drzwi przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem ok. 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Brak oznakowania wejścia. Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa.

W garażu podziemnym znajduje się przejście do budynków przy ul. Klimczaka 2 i Klimczaka 4. Ruchoma, świetlna tablica informacyjna przekazuje podstawowe informacje o lokalizacji wydziałów. Znajduje się ona w środkowej alei komunikacyjnej i jest skierowana przodem do wjazdu do garażu. Posadzki są płaskie bez progów. Drzwi z samozamykaczami. Oznakowane kierunki poruszania się. Przy szlabanach zewnętrznych garażu i szlabanach wewnętrznych znajdują się wideo domofony do kontaktu z informacją w wejściu głównym. Z prawej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 2. Z lewej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 4.

Korytarze na piętrach są szerokości powyżej 1,5 m pokryte wykładziną dywanową przyklejoną do podłoża i nie posiadają progów. Na piętrach 2 i 3 korytarze prowadzą dookoła budynku i są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi przejściowe są przezroczyste i nie posiadają oznakowań. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami, a drzwi wyposażone są w powszechnie stosowane klamki typu L. Ościeżnice drzwi i ich powierzchnie o małym kontraście z kolorem ścian.

Schody o szerokości powyżej 1,2 m i szerokości spocznika powyżej 1,5 m. Główna klatka schodowa ewakuacyjna dostępna dla interesantów posiada kontrolę dostępu dla drzwi od strony schodów. Wejście na nią z korytarza wewnętrznego może nastąpić po przyciśnięciu przycisku z napisem WYJŚCIE. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Kontrastowe oznakowanie znajduje się na poziomej krawędzi wszystkich stopni schodów na drodze z poziomu garażu podziemnego na parter. Na tej samej drodze schody od strony ściany posiadają podwójne poręcze, które nie są przedłużone na spocznik. Na pozostałych piętrach oznakowania poziomej krawędzi schodów znajdują się na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodów. Poręcze posiadają przekrój prostokątny. Posadzka ceramiczna bez wykończenia antypoślizgowego.

Jeden dźwig osobowy dostępny z poziomu garażu podziemnego na parter przy informacji i na pozostałe piętera budynku. Przyciski płaskie z wypukło zaznaczonym numerem piętra alfabetem tradycyjnym, brak oznakowania alfabetem Braille'a. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra i kierunku jazdy windy. Kabiny o wymiarach 130 cm szerokości na 150 cm długości z lustrem naprzeciw wejścia i ograniczoną możliwością manewrowania wózkiem standardowym. Korytarz przed kabiną na wszystkich piętrach z przestrzenią manewrową dla każdego typu wózka.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W sali WOM na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem oraz informacja głosowa mówiąca o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza języka migowego on-line znajduje się w informacji na sali WOM.

Na sali WOM znajdują się soczewki powiększające do czytania i ręcznego wypełniania formularzy.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w korytarzu prowadzącym z informacji w wejściu głównym do sali WOM. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i oznaczone napisem w języku Braile’a. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz jednostronną. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana w korytarzu z prawej strony od windy. W toalecie znajduje się przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w poręcz jednostronną umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka na lewo od wejścia. Drzwi bez samozamykacza z opisem w języku Braile'a. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. W niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku standardowym.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02 – 979 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów i Urzędu Stanu Cywilnego


1. Sposób Dojazdu
Budynek Urzędu znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka 4

Dojścia piesze są od ulic: Franciszka Klimczaka, Aleja Wilanowska, Przyczółkowa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są częściowo podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku przeszkodą do pokonania jest przejście po pasach przez Aleję Wilanowską od przystanku autobusowego WILANÓW 02 w kierunku budynków Urzędu, które składa się z kilku pasów ruchu rozdzielonych światłami o różnej sekwencji włączania.

Brak możliwości dojazdu pociągiem.

Najbliższe przystanki autobusowe: WILANÓW 01 z kierunku od ul. Królowej Marysieńki w stronę ul. Vogla: autobusy nr: 139, 163, 164, 200, 251, 264,339, 519

WILANÓW 02 z kierunku od ul. Vogla w stronę ul. Królowej Marysieńki: autobusy nr: 116, 130, 139, 164, 200, 251, 317, 339, 519, E-2

Autobusy: 116, 317, 519, E-2 rozpoczynają bieg od przystanku WILANÓW 02

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka w odległości 100 m od budynku Urzędu. W garażu podziemnym budynku brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Postój taksówek znajduje się przy ul. Franciszka Klimczaka 3 ok. 150 m od budynku Urzędu.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi klienta
Dojście piesze jest równe z lekkimi nachyleniami. Wejście główne znajduje się w części środkowej budynku. Na elewacji z lewej strony wejścia znajduje się tablica Urzędu Miasta. Przed drzwi znajdują się odbojniki przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa. Hol wejściowy jest jasny z kontrastem ścian i wykończenia na poziomie średnim. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest z lewej strony wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line. W holu znajduje się także dźwig osobowy, którym można zjechać na parking podziemny lub wjechać na piętra 1,2,3 do pozostałych wydziałów Urzędu.

• Parter: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, Urząd Stanu Cywilnego
• 1 piętro: Straż Miejska
• 2 piętro: Straż Miejska
• 3 piętro: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Zespół Obsługi Rady Dzielnicy

W garażu podziemnym znajduje się przejście do budynków przy ul. Klimczaka 2 i Klimczaka 4. Ruchoma, świetlna informacyjna tablica, przekazuje podstawowe informacje o lokalizacji wydziałów. Znajduje się ona w środkowej alei komunikacyjnej i jest skierowana przodem do wjazdu do garażu. Posadzki są płaskie bez progów. Drzwi z samozamykaczami. Oznakowane kierunki poruszania się. Przy szlabanach zewnętrznych garażu i szlabanach wewnętrznych znajdują się wideo domofony do kontaktu z informacją w wejściu głównym. Z prawej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 2. Z lewej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 4.

Korytarze na piętrach są szerokości nie mniejszej niż 1,5 m pokryte wykładziną dywanową przyklejoną do podłoża i nie posiadają progów. Korytarze wydzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi przejściowe są przezroczyste i nie posiadają oznakowań. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami, a drzwi wyposażone są w powszechnie stosowane klamki typu L. Ościeżnice drzwi i ich powierzchnie o małym kontraście z kolorem ścian.

Schody o szerokości powyżej 1,2 m i szerokości spocznika powyżej 1,5 m. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Oznakowania poziomej krawędzi schodów znajdują się na wszystkich piętrach na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodów. Bieg schodów z poziomu garażu podziemnego na poziom parteru posada podwójne poręcze, które nie są przedłużone na spocznik. Poręcze posiadają przekrój prostokątny. Posadzka ceramiczna bez wykończenia antypoślizgowego.

Jeden dźwig osobowy dostępny z poziomu garażu podziemnego na parter przy informacji i na pozostałe piętera budynku. Przyciski płaskie z wypukło zaznaczonym numerem piętra alfabetem tradycyjnym, brak oznakowania alfabetem Braille'a. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra i kierunku jazdy windy. Kabiny o wymiarach 130 cm szerokości na 150 cm długości z lustrem naprzeciw wejścia i ograniczoną możliwością manewrowania wózkiem standardowym. Korytarz przed kabiną na każdym piętrze z przestrzenią manewrową dla każdego typu wózka.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń Urzędu

Brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line.

Brak innych sposobów porozumiewania się.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu z lewej strony windy. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i oznaczone napisem w języku Braile’a. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz jednostronną. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana w korytarzu z lewej strony windy. Drzwi bez samozamykacza i bez oznaczenia napisem języku Braile'a. W toalecie znajduje się przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w poręcz jednostronną umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka na lewo od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Sala obrad Rady Dzielnicy jest oznakowana tabliczką i napisem nad drzwiami.

Dostępna przestrzeń manewrowa dla wózka standardowego.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa
Siedziba Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Informatyki, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Prawnego, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydziału Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych, Wydziału Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, Zespołu Kadr, Zespołu Zamówień Publicznych, Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy


1. Sposób Dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic al. „Solidarności” i Żelaznej.

Dojścia piesze są od ulic al.”Solidarności” i Żelazna. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik przy al. „Solidarności” po stronie Urzędu na odcinku od przejścia dla pieszych przez ul. Żelazną i od przejścia dla pieszych przez al. „Solidarności” do wejścia do budynku ma zainstalowany pas prowadzący dla niedowidzących. Na trasie dojścia do budynku brak przeszkód. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do ok.2000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Wola Ratusz 01(kierunek Śródmieście/Praga: 190, 520), Wola Ratusz 02(kierunek Bemowo: 190, 520), Wola Ratusz 05(kierunek Ochota: 157), Wola Ratusz 06(kierunek Bielany: 157) znajdują się w odległości do 100 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe: Wola Ratusz 03(kierunek Śródmieście/Praga: 13, 20, 23, 26), Wola Ratusz 04(kierunek Bemowo: 13, 20, 23, 26) znajdują się w odległości do 50 m. Przystanki wyposażone są w Głosowy System Informacji Pasażerskiej.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku przed wejściem do Urzędu. Brak innych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku dziedzińca przez który trzeba przejść od bramy wejściowej. Wejście jest wyposażone w drzwi z urządzeniem samozamykającym i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Możliwość przywołania osoby do pomocy (przycisk przed wejściem). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJŚCIE A) z tablicą Urzędu Miasta. Nie występuje system kontroli dostępności. W holu (na parterze) mieszczą się stanowiska Wydziału Obsługi Mieszkańców ; brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia. W punkcie informacyjnym dostęp do bezprzewodowego SYSTEMU FM/indywidualnej pętli indukcyjnej oraz do tłumacza języka migowego on-line, powiększalnika i lup z podświetleniem ledowym. W holu przy wejściu tablica z planem tyflograficznym Sali WOM. Główna klatka schodowa mieści się w głębi holu za punktem informacyjnym. Po lewej stronie od wejścia, za punktem informacyjnym znajduje się winda dostosowana dla osób na wózku (szerokość 90 cm), wyposażona w oznaczenia alfabetem Braille’a.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Opis pięter znajduje się na parterze przy windzie.

Istnieją 3 klatki schodowe i wszystkie pełnią funkcję ewakuacyjną. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu czytelnie oznakowane. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

Winda znajduje się na poziomie 0 za punktem informacyjnym. Oznakowanie przycisków wypukłe, oraz oznakowania w Braille’u. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

W punkcie informacyjnym dostępne są bezprzewodowy SYSTEM FM/indywidualna pętla indukcyjna i stanowisko komputerowe z powiększalnikiem stacjonarnym z mową i funkcją przetwarzania tekstu na mowę(OCR) dla niedowidzących. W hali Wydziału Obsługi Mieszkańców na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM w punkcie informacyjnym.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze przy punkcie informacyjnym oraz na wszystkich piętrach. W toaletach jest przestrzeń manewrowa i przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miski ustępowe umieszczone są na małej wysokości i wyposażone w obustronne poręcze. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak i umywalkę ze zmiennym kątem nachylenia na potrzebę matek i ojców z dziećmi.

Sala Sesji Rady Dzielnicy jest oznakowana tabliczką. Wystarczająca przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

3 klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie istnieje możliwość powiększenia za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiających powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.
Strona występuje w wersji kontrastowej.

Inne informacje i oświadczenia

.