Lista projektów

Stalowa da się lubić
2016 - 2016

Celem inicjatywy było zintegrowanie i zwiększenie poziomu solidarności lokalnej społeczności zamieszkującej okolice ulicy Stalowej w dzielnicy Praga-Północ

I Elekcja na Kamionku Piknik Rodzinny na Błoniach Elekcyjnych z rozdaniem nagród Kamień Kamionka
2017 - 2017

W Dzielnicy Praga-Południe po raz drugi odbyły się rozgrywki o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Tak jak w ubiegłym roku wydarzenie odbyło się na terenie boiska KS Drukarz. Zawodnikami byli przedstawiciele warszawskich osiedli. W tej edycji wydarzenia wzięły udział nie tylko drużyny z Pragi-Południe, ale również z innych części miasta. Na trybunach ramie w ramie kibicowali sąsiedzi, rodziny, przyjaciele i radni. Partnerem wydarzenia była Rada Osiedla Kamionek.

Wnioskodawcy w ramach wkładu pracy społecznej zorganizowali turniej. Do ich obowiązków należało zrekrutowanie zawodników, stworzenie regulaminu rozgrywek i promocja turnieju. Mieszkańcy również udekorowali stadion i wykonali dokumentację fotograficzną wydarzenia.

Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym
2016 - 2016

Inicjatywa lokalna mająca na celu wzmocnienie więzi lokalnych poprzez przybliżenie zwyczajów wielkanocnych praktykowanych na terenie Targówka Fabrycznego.  

Poprawa estetyki ul. Brzeskiej
2016 - 2016

Inicjatywa lokalna majaca na celu poprawe estetyki zaniedbanego skwerku ziemi, pozbawionego zieleni w pobliskim sąsiedztwie szkoły podstawowej przy ul. Brzeskiej.

Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów.
2016 - 2017

Inicjatywa lokalna polegająca na organizacji dwa razy w tygodniu ćwiczeń przystosowanych do potrzeb i możliwości seniorów. W ramach projektu  Stowarzyszenie CAL udostępnia im przestrzeń na przeprowadzenie zajęć.

Cinematic Praga
2016 - 2016

Celem inicjatywy lokalnej jest realizacja krótkometrażowego filmu, pokazującego współczesne życie mieszkańców, potencjał dzielnicy i szeroko pojętą praską codzienność. Efektem, ma być 5-minutowy film, opowiadający historię dzieci, które szukają niezwykłych miejsc na Pradze.  W ramach realizacji zadania społeczność lokalna będzie miała okazję do zaprezentowania się i zachęcenia innych do odwiedzenia Pragi-Północ.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na Kowieńskiej 23
2016 - 2017

Mieszkańcy okolic ul. Kowieńskiej w ramach inicjatywy lokalnej stworzyli przyjazną przestrzeń sąsiedzką dla dzieci oraz dorosłych. Teren, którego dotyczyła inicjatywa, był nieuporządkowany oraz niezagospodarowany. Mieszkańcy zagospodarowali  przestrzeń poprzez stworzenie na niej placu zabaw, zamontowanie ławek oraz zasadzenie zieleni.

Rada Seniorów w dzielnicy Praga Południe
2016 - 2022
Rada Seniorów Dzielnicy Praga Południe

Dzielnicowe Rady Seniorów współpracują z urzędami dzielnic przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. 

Rada Seniorów w dzielnicy Praga Północ
2016 - 2022
Rada Seniorów Dzielnicy Praga Północ

Dzielnicowe Rady Seniorów współpracują z urzędami dzielnic przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. 

Rada Seniorów w dzielnicy Targówek
2016 - 2022
Rada Seniorów Dzielnicy Targówek

Dzielnicowe Rady Seniorów współpracują z urzędami dzielnic przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. 

II Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
2017 - 2017

Kolejna edycja wydarzenia zorganizowana w ramach inicjatywy lokalnej.  W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowany zostanie turniej integrujący miłośników piłki nożnej z osiedli. Będzie miał on wpływ na popularyzacje sportu i aktywnego stylu życia. Celem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest integracja społeczności lokalnej przy wspólnej zabawie.

Cała Praga Śpiewa
2017 - 2017

Celem inicjatywy jest integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne muzykowanie. W ramach inicjatywy odbędą się otwarte warsztaty ze śpiewu z doświadczonymi muzykami i praskim zespołem „Cała Praga Śpiewa”, koncerty oraz zabawy taneczne z zespołem akompaniującym. Warsztaty będą miały charakter otwarty, każdy kto będzie chciał śpiewać (niezależnie od wieku) będzie mógł w nich uczestniczyć. Na koncerty i zabawy taneczne wstęp będzie bezpłatny.

Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów 2.0.
2018 - 2018

Inicjatywa lokalna polegająca na organizacji ćwiczeń przystosowanych do potrzeb i możliwości seniorów. Zajęcia odbywają się na poziomie średniozaawansowanym. W wakacje zostanie przeprowadzony cykl spotkań dla początkujących uczestników zajęć. Spotkania odbywają się w Miejscu Aktywnosi Lokalnej Paca 40.

Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
2018 - 2018

Kolejna edycja wydarzenia zorganizowana w ramach inicjatywy lokalnej.  W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowany zostanie turniej integrujący miłośników piłki nożnej z osiedli. Będzie miał on wpływ na popularyzacje sportu i aktywnego stylu życia. Celem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest integracja społeczności lokalnej przy wspólnej zabawie.

Spotkania z opowieścią w tle
2017 - 2017

Zadanie publiczne realizowane w Parku Wiecha na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w formie 6 międzypokoleniowych spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Celem realizacji zadania była integracja mieszkańców i zachęcanie do twórczego spędzania czasu. Narzędziem do realizacji powyższego celu był Teatr Marionetek. Mieszkańcom dzielnicy przybliżone zostały sylwetki postaci biblijnych. Dodatkowo podczas spotkań odbywały się zabawy dydaktyczne, twórcze, ruchowe. 

Słoneczniki Chrzanowskiego
2016 - 2016
Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Realizacja projektu miała  na celu pobudzenie mieszkańców do podejmowania wspólnych działań w ramach inicjatyw sąsiedzkich, oraz integrację międzypokoleniową. Mieszkańcy kamienicy (dzieci, seniorzy młodzież, dorośli przy wsparciu Stowarzyszenia Wspólne Podwórko)  oraz właściciele lokali przy ul. Chrzanowskiego 13 stworzyli sąsiedzki ogród społecznościowy. Lokalna społeczność wspólnie przekopała cały teren i zasadziła kwiaty (słoneczniki). Zorganizowano również piknik sąsiedzki.

Sąsiedzkie Śniadania na trawie
2016 - 2016
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Projekt miał na celu zintegrowanie i zaktywizowanie społeczności sąsiedzkiej zamieszkującej okolice ulicy Wileńskiej, Szwedzkiej i Stalowej. Dzięki temu dał możliwość stworzenia warunków  do rozwoju wspólnoty lokalnej, na tym terenie, a tym samym do zachęcenia mieszkańców do włączania się i inicjowania oddolnych działań. Założeniem było pokazanie mieszkańcom okolicznych kamienic jak można wspólnie spędzać czas - od śniadania po kolację.

Ogród Społecznościowy za Bramą
2016 - 2016
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Klepisko – zaniedbany kawałek ziemi o pow. 900m2  przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i uczestników projektów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi został zamieniony w piękny ogród pełen zieleni i kwiatów. Dodatkowym atutem była  integracja lokalnej społeczności z osobami zagrożonymi lub już wykluczonymi społecznie.

Zagospodarowanie terenu przed 'Cafe Sąsiad'
2016 - 2016
Hanna Nerć

Grupa mieszkańców Rady Osiedla Targówek Fabryczny i wspierających ich sąsiadów wspólnie zadbała o przestrzeń przed Miejscem Aktywności Lokalnej- Cafe Sąsiad, tak aby w ciepłe letnie dni, móc tam się wspólnie integrować, przez co rozszerzona została działalność miejsca.

Historie ulicy Skaryszewskiej
2016 - 2016
Fundacja Sceny Lubelska 30/32

Projekt ukazał historię ulicy Skaryszewskiej po przez wspomnienia mieszkańców i opowieściami ludzi związanymi z miejscem. Dodatkowo powstała wystawa zdjęć, któraprezentowana byłana ogrodzeniu w połowie długości ulicy oraz w Klubie Sąsiada „Skaryszewska”. Tworzenie wystawy poprzedzone było zbieraniem materiałów od mieszkańców oraz innych instytucji związanymi z ulicą np.: Kościołem, Zespołem Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 oraz Muzeum Warszawskiej Pragi.

Rodzinna Akademia Zdrowego Odżywiania
2016 - 2016
Milena Cieślak

Projekt  polegał na  przeprowadzeniu warsztatów ze zdrowego odżywiania. Atutem projektu były działania skierowane do grupy międzypokoleniowej- seniorzy, dzieci, rodzice z dziećmi poznały zasady dotyczące zdrowego odżywiania, wspólnie przygotowywali zdrowe posiłki i poznawali się przy wspólnym sąsiedzkim stole.

Ogródek Sąsiedzki
2016 - 2016
Klub Sąsiada - Skaryszewska, Róża Karwecka

Zagospodarowanie podwórka przy kamienicy na ul. Skaryszewskiej 10 . Wyznaczony teren został przez mieszkańców i sąsiadówposiany trawą, obsadzony tujami i zastawiony kwietnikami. W części środkowej , pod oknem, postawiono stół z parasolem i ławeczkami na wyłożonym kostką placyku. Dzięki czemu stał się on centralnymmiejscem spotkań sąsiedzkich.

WIECZORY CZWARTKOWE MIĘDZY WIERSZAMI
2016 - 2016
Rajmund Sznabel

Wieczorne spotkania czwartkowe dla lokalnej społeczności przy kominku z kulturą, sztuką i historią, szczególnie dzielnicy, na wzór Obiadów Czwartkowych Króla Stasia. Celem  propagowanie szeroko rozumianej kultury, sztuki i integracja mieszkańców dzielnicy.  Spotkania prowadził Tomasz Marzecki- aktor Teatru Polskiego Radia i mieszkaniec Kamionka.

Zrozumieć lokalne potencjały przedsiębiorczości
2016 - 2016
Michał Klepka

Projekt obejmował realizację warsztatów zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności z wykorzystaniem gry planszowejsymulacji działalności gospodarczej Business PLA. Poprzezdziałanie warsztaty możliwe było wskazanie pomysłów na rozwój przedsiębiorczości na kryzysowym obszarze Pragi Południe. Grupa odpowiedzialna, za realizacje projektu, chciała pokazać, żeprzedsiębiorczość i inicjatywność to jedne z kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnego rozwoju potencjału lokalnego i kształtowania przyszłych postaw mieszkańców.

Zielony Grochów
2016 - 2016
Katarzyna Książczyk, Ogród Społecznościowy na Paca

Projekt zakładał stworzenie kącika warzywno -ziołowego w wyznaczonej do tego przestrzeni w Ogrodzie na Paca( który powstał w ramach inicjatywy lokalnej). Posiano i zasadzono rośliny kwiatowe, które miały przyciągnąć do ogródka motyle i inne pożyteczne owady. Wokół działań ogrodniczych nieformalnagrupa promowała aktywność na świeżym powietrzu, przybliżała idee wolontariatu i Miejsc Aktywności Lokalnej.

Śladami rewitalizacji czyli zapomniane kamieniczki i ulice Kamionka
2016 - 2016
Krzysztof Bąbel

Realizacja wystawy fotograficznej w plenerze- wykonanie zdjęć kamienic , zebranie przez mieszkańców Kamionka materiałów o historii, oraz zdjęć z okresu wcześniejszego wyglądu obiektu i ulicy- które zostały wpisane do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji i zostały/zostaną poddane renowacji.

Szmulki per pedes
2016 - 2016
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów

Dzięki projektowi udało się przygotować mapę/przewodnik po Szmulowźnie (część Pragi Północ), obejmującej najważniejsze miejsca o wartości historycznej, kulturalnej, czy społecznej, a także poprowadzono 2 spacery edukacyjne. Mapa została udostępniona mieszkańcom za pośrednictwem m.in. instytucji edukacyjnych, a także turystom, za pośrednictwem podmiotów prowadzących usługi noclegowe na terenie Szmulowizny. Rezultatem był wzrost świadomości miejsca i tożsamości lokalnej, a także pobudzenie zainteresowania mieszkańców oraz osób z zewnątrz tym rejonem Pragi Północ.

Warsztaty Integracyjne dla społeczności Targówka Fabrycznego
2016 - 2016
Anna Klaudia Kędziorek

W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne- wielokulturowe we współpracy z Ośrodkiem dla Cudzoziemców na ul. Księżnej Anny 23, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży zmalarstwa, rysunku, origami,, oraz rodzinny Decoupage- wszystko w przyjaznej przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej Cafe Sąsiad.

Zimowa Integracja
2016 - 2016
Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Projekt zakładał zwiększenie aktywności mieszkańców, rozwój lokalnej społeczności, stworzenie spotkań mających na celu kultywowanie polskich tradycji oraz promocje rękodzieła. Mieszkańcy mieli okazję poznać siebie wzajemnie, wspólnie przygotować ozdoby świąteczne i kartki z życzeniami w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Pragi (Stalowa 28/1). Każdy uczestnik projektu oprócz zrobienia prac dla siebie był zobowiązany do zrobienia i przekazania swojemu sąsiadowi, lub wybranej organizacji społecznej działającej na Pradze - Północ kartki z życzeniami, bądź ozdoby świątecznej. Była to okazja do zacieśnienia więzów sąsiedzkich oraz promocja życzliwych zachowań w stosunku do innych osób.

Sąsiedzkie integracyjne spotkanie świąteczne
2016 - 2016
Jadwiga Struk

Dzięki projektowi przygotowanego przez nieformalną grupę Seniorów z Inicjatywą udało się przygotować trzy wielokulturowe spotkania świąteczne. Seniorzy nawiązali w tym celu współpracę ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, które zajmuje się uchodźcami. Grupa międzypokoleniowa i wielokulturowa wspólnie spędzała przedświąteczny okres na poznawaniu tradycji bożonarodzeniowych z różnych krajów.

Mikołaj z Mikołajek
2016 - 2016
Klub Sąsiada - Skaryszewska, Róża Karwecka

Spotkanie Mikołajka którą była autorka wierszy dla dzieci "Rymowanki Warszawianki" Elżbieta Czajka - członkini Klubu Sąsiada - Skaryszewska , mieszkanka Grochowa animatorka działań poetyckich z Mikołajkami – z dziećmi przedszkoli Kamionka i Grochowa na wspólnej zabawie gwiazdkowej. Dzięki projektowi udało się wydać tomik wierszy „Rymowanki Warszawianki”, który był rozdawany nieodpłatnie  najmłodszym dzieciom podczas gwiazdkowych spotkań.

Podwórkowa Gwiazdka z książką
2016 - 2016
grupa nieformalna: Katarzyna Adamska- Dutkiewicz, Krzysztof Michalski, Bartłomiej Dziewulski

Organizacja spotkania gwiazdkowego –udział w nim wzięło około 100 mieszkańcówSzmulowizny, połączonego z darmowym poczęstunkiem, przygotowaniem świątecznych ozdób na choinkę, śpiewaniem kolęd (odbył się występ lokalnego zespół muzyczny gromadzący osoby w wieku 60+), a także promocją czytelnictwa – każdy przybyły na spotkanie otrzyma książkę w prezencie (książki zostały przekazane nieodpłatnie przez Fundację Zmiana). Przy okazji spotkania zostały również wskazane inne możliwości udziału w życiu społecznym i obywatelskim, rozdane zostały ulotki miejskie m.in o budżecie partycypacyjnym czy inicjatywie lokalnej.

Świąteczny Ogródek
2016 - 2016
Stowarzyszenie Praga 360

Dzięki realizacji projektu przerobiono martwy ciemnyskwer w oświetlony, nastrojowy świąteczny ogródek, w tym wspólne ubieranie choinki, która była centralnym punktem. Projekt powstał wspólnymi siłami mieszkańców, rzemieślników, przedsiębiorców i młodzieżowej grupy teatralno-tanecznej, mieszkańców tej samej ulicy. Projekt stworzył podwaliny pod współpracę i integrację różnych grupy społecznych lokalnych i uatrakcyjnił ten kawałek dzielnicy dla wspólnego dobra.

Święta pachnące nie tylko choinką. Z piernikiem, bajką i muzyką
2016 - 2016
Klub Nasz Klub

Cykl 3 spotkań integrujących społeczność lokalną od "przedszkola do seniora"ze sztuką czyli plastyką, literaturą i muzyką w świątecznej oprawie. Pierwsze spotkanie pt.: "Uwolnić magię Świąt" - warsztaty kulinarne z pieczeniem pierniczków i zdobieniem ich. Spotkaniu towarzyszyły zabawy integrujące, muzykai opowieści, anegdoty świąteczne, oraz tzw. giełda sprawdzonych przepisów świątecznych. Spotkanie w którym dużą rolę odegra integracja z Seniorami.2. Drugie spotkanie: "Zatrzymać magię Świąt" - spotkanie literackie z lokalną pisarką i ilustratorką książek Agnieszką Kazałą - właścicielką wydawnictwa "Białe Pióro", któremu towarzyszyłowspólne czytanie fragmentów książki dotyczących świąt, próby wcielania się w postaci książkowe. 3. Trzecie spotkanie.: "Zapamiętać magię Świąt" - warsztaty muzyczne opracowane na podstawie pracy z kolędami.

Osiedlowa choinka, Drugie urodziny 'Cafe Sąsiad', Osiedlowa Wigillia na Targówku Fabrycznym
2016 - 2016
Anna Klaudia Kędziorek

Integracja mieszkańców Targówka Mieszkaniowego poprzez wspólne stworzenie ozdób choinkowych oraz ubranie choinki przez lokalną społeczność. Sąsiedzi wspólnie przygotowalipotrawy na stół wigilijny z całym bogactwem smaków i zapachów. Kolejną okazją do świętowania była organizacja sąsiedzkiego spotkania z okazji drugich urodzin Cafe Sąsiad- Miejsca Aktywności Lokalnej.

Kamionkowski Ogród Społecznościowy
2017 - 2017
Warszawskie Bractwo Bartne

Projekt polegał na stworzeniu na zdegradowanym terenie w okolicach Dworca Wschodniego ogrodu społecznościowego. Grupy warsztatowa złożona z mieszkańców okolicznych budynków, wspólne wykonała skrzynie i donice, w których posadzono kwiaty. Zorganizowano równieżwydarzenie w ramach którego wspólnie z mieszkańcami wysiano różne kwiaty z naciskiem na rośliny miododajne. Okoliczny mieszkańcy w okresie wakacyjnym pielęgnowali ogród, przez co nastąpiła integracja społeczności, oraz wzrost świadomości ekologicznej, szczególnie dotyczącej gatunków roślin miododajnych i owadów zapylających.

Integracyjne Śniadania w Ogrodzie Sąsiedzkim
2017 - 2017
Ewa Frybes

Projekt zakładał przygotowanie 3 wspólnych, sąsiedzkich śniadań w ogrodzie na Paca 40, który powstał w ramach inicjatywy lokalnej. Organizatorzy (nieformalna grupa seniorów i seniorek aktywnie działających przy Centrum Społecznym Paca) zaprosiła mieszkańców kamienicy, oraz sąsiadów z Pragi Południe do wspólnych spotkań, dzięki którym w wakacyjne soboty integrowała się lokalna społeczność. Każdy uczestnik przynosił potrawę na wspólny- sąsiedzki stół. Obok poczęstunku ważne były dodatkowe aktywności zainicjowane przez uczestników śniadań np. gry podwórkowe czy warsztaty ogrodnicze.

Praskie fajfy międzypokoleniowe
2017 - 2017
Grupa nieformalna Prascy Seniorzy

Podczas cyklicznej akcji(zorganizowano 4 potańcówki) na parkiecie bawili się będą seniorzy, wnukowie z dziadkami, dzieci z rodzicami, czyli ci, których dzieli „żelazna” bariera wiekowa. Wydarzenie było pretekstem do nawiązania rozmowy, spotkania międzypokoleniowego, zniesienia sztucznej, niepotrzebnej granicy. Akcja „oswajała” również seniorów ze współczesną muzyką, a juniorów – z muzyką ich dziadków lub rodziców. Na fajfach puszczane były m.in. stare praskie i warszawskie piosenki, które przypominały uczestnikom muzykę, która wybrzmiewała niegdyś w bramach, na ulicach, w kawiarniach, na potańcówkach. Wydarzenie miałona celu wzmocnienie więzi między sąsiadami oraz nawiązanie nowych znajomości poprzez wspólne spędzanie czasu. Ważnym elementem była integracja międzypokoleniowa, która wyzwala w młodszym jak i starszym pokoleniu wzajemny szacunek a przy okazji umożliwia młodym poznanie kultury, związanej z ich miejscem zamieszkania.

DZIEŃ SĄSIADA - ważna sprawa. Znamy się nie tylko z widzenia
2017 - 2017
Nasz Klub RSM Praga

Dzięki projektowi zorganizowano kilkudniowe obchodyDnia Sąsiada, większość działań prowadzona była na terenie osiedla „Generalska”. Do akcji sąsiadów zaproszono poprzez wysłanie pocztówek. Odbyły się sąsiedzka potańcówka, grill, literacko-plastyczne spotkanie „Kufer pełen cudów”.

Wiosenne przygotowanie ogródka przed Cafe Sąsiad
2017 - 2017
Anna Klaudia Kędziorek

Na integracji całego społeczeństwa Targówka Fabrycznego poprzez stworzenie oazy zieleni. Była to kontynuacja zapoczątkowanej pracy okolicznych mieszkańców z I wygranej edycji konkursu. Lokalna społeczność zgromadzona wokół Miejsca Aktywności Lokalnej- Cafe Sąsiad ponownie zajęła się pracą w stworzonym w 2016 ogródku społecznościowym. Wspólnie sadzono kwiaty, tuje, rozstawiła solary słoneczne, wszystko p o to, by w ciepłe, letnie wieczory móc razem z sąsiadami delektować się miejską oazą zieleni powstałą dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pracy.

Sąsiedzi z 80 letnich kamienic z ulicy Skaryszewskiej
2017 - 2017
Klub Sąsiada - Skaryszewska

Dzięki projektowi zorganizowano święto ulicy pod hasłem „Domy i ludzie”- wyprawiono urodziny 80letnim mieszkańcom i 80letnim kamienicom. Powstała również wystawa upamiętniająca historię kamienic i mieszkańców zamieszkujących przy ul. Skaryszewskiej 6, 8, 10,11,12,13. Oglądać można ją było podczas uroczystego wernisażu na parkanie przy budynku nr 10.

Praski pokój strachu
2017 - 2017
Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ

Projekt polegałna zaangażowaniu 5 chłopców - dzieci ulicznych w wieku 10-15 lat, zamieszkałych na terenie Pragi (ul. Wileńska/ Stalowa) z którymi stowarzyszenie prowadzi działania na Pradze Północ z zakresu streetworkingu - pedagogiki ulicy, do realizacji ich autorskiego projektu przygotowania "pokoju strachów", do którego zaproszona została lokalna publiczność - rodziny , sąsiedzi , oraz znajomi dzieci oraz wszyscy chętni którzy dowiedzielisię o przygotowanym przedsięwzięciu i postanowili zwiedzić Praski Horror House. Warto zaznaczyć, że chłopcy, wraz ze swoim młodszym/starszym rodzeństwem, oraz kolegami i koleżankami z podwórek byli odpowiedzialni za cały proces powstania escape roomu- od koncepcji, poprzez przygotowanie rekwizytów, charakteryzacji czy drobne prace remontowe. Całe wydarzenie finałowe odbiło się szerokim echem nie tylko wśród mieszkańców Pragi.

Letni Zielony Kącik
2017 - 2017
Stowarzyszenie Praga 360

Po udanym projekcie Sąsiedzki Świąteczny Ogródek z grudnia 2016 roku Praga360 postanowiła kontynuować działania właśnie tu, gdzie brakowało funkcjonującego podwórka i wspólnego miejsca spotkań. Była tylko niezadbana, betonowa przestrzeń, która od lat przyciągała problemy z alkoholem i bezdomność.Ta „nieprzyjazna” przestrzeń zostałauporządkowana, zazieleniona i oswojona przez okolicznych mieszkańców, młodzieży z grupy teatralnej oraz dla rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców z sąsiadujących pawilonów. Projekt wzmocnił integrację między tymi grupami społecznymi i dał im nową energię na wspólne poprawianie najbliższego otoczenia.

Filmik z wydarzenia: https://vimeo.com/231839944

Tanecznym Krokiem po Szmulkach
2017 - 2017
PSM Michałów

Dzięki projektowi we współpracy z DS Szmulowizna i parafiązorganizowano plenerową potańcówkę i koncert (jam session) dla mieszkańców w centralnym miejscu Szmulek, jakim jest kwartał ulic Otwocka, Siedlecka, Kawęczyńska. Mieszkańcy Szmulowizny w ograniczonym stopniu korzystają z oferty kulturalnej naszego miasta. Organizacja tego wydarzenia kulturalnego na tym terenie, połączonego z zaangażowaniem lokalnych talentów, miała na celu zmianę tych postaw. Dodatkowo, działanie nawiązywałodo analogicznych działań prowadzonych w przeszłości, szczególnie w 20-leciu międzywojennym (potańcówki salezjańskie), przez co próbowano ożywić lokalną tradycję.

Podwórkowe Lato
2017 - 2017
Klub Pinokio RSM PRAGA

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań: 1.Piknik Sąsiedzki – integracja sąsiedzka , grill, wspólne biesiadowanie. 2.Gry terenowe i podwórkowe dla dzieci z „Lata w mieście” i tych siedzących i nudzących się na Skwerze Wiecha.Przeprowadzono zabawę podchody, malowanie kredą , puszczano duże bańki mydlane, grano w klasy, w gumę, kapsle, berka, w chowanego. 3. Dla trochę starszych przeprowadzono warsztaty o zdrowym stylu życia. Seniorzy z dziećmi sadzili również wspólnie zioła. Okres wakacyjny sprzyjał aktywności na świeżym powietrzu, dlatego mieszkańcy chętnie angażowali się we wszystkie działania.

Pierogowa Integracja
2017 - 2017
grupa nieformalna Seniorzy z Inicjatywą

Projekt zakładał integrację lokalnej społeczności poprzez umożliwienie spotkania w jednym miejscu osób w różnym wieku, różnych narodowości i kultur przy wspólnym stole. W jego ramachprzeprowadzono trzy spotkania kulinarno- edukacyjne, podczas których osoby w nich uczestniczące wspólne przygotowywały posiłek- w tym wypadku tradycyjne polskie danie- pierogi. Seniorzy aktywnie działający przy Centrum Paca zaprosili do współpracy cudzoziemców objętych wsparciem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Celem projektu było zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnych poprzez integrację międzykulturową i międzypokoleniową.

Płotki - Plotki - Ogrodzenia podwórkowe
2017 - 2017
grupa nieformalna Teresa Samulska, Hanna Bogusławska, Krzysztof Bąbel

Od 2016 roku sąsiedzi i mieszkańcy ulicy Skaryszewskiej porządkują podwórko, o które wspólnymi siłami ze względu na swoje historyczne położenie (mur graniczący z posesją nr 8, gdzie w czasie okupacjiznajdował się obóz przejściowy) chcą zadbać po to, by wyglądało estetycznie i przyciągało mieszkańców nie tylko Kamionka. W ramach projektu dokonano kolejnych nasadzeń kwiatów, krzewów oraz zrobiono rabaty.

Skarby domowych archiwów
2017 - 2017
PSM Michałów

Dzięki projektowi zorganizowano spotkaniadla mieszkańców ze specjalistą-historykiem z Muzeum Warszawskiej Pragi dotyczącego archiwów domowych. Realizacja projektu uwrażliwiła mieszkańców Szmulowizny na kwestie archiwalnych fotografii, jako źródła historycznego. Ich efektem jest zwiększone zainteresowanie analizą historycznej fotografii – obserwowane zarówno w mediach społecznościowych (publikacja i interpretacja historycznych zdjęć), jak i w rozmowach/korespondencji dotyczących zdjęć znajdujących się w prywatnych kolekcjach poszczególnych osób.

Jesień z logiką i sportem
2017 - 2017
Nasz Klub RSM Praga

Założeniem projektu był zaktywizowanie mieszkańców podczas długich jesiennych wieczorów. Ten czas był wyjątkowo sprzyjający do poznawania się i integracja międzysąsiedzkiej. Inne pory roku, sprzyjają innym działaniom. Dzięki organizacji turniejów gier planszowych w Naszym Klubie na Zamiejskiej jesienią spotykali się sąsiedzi- od najmłodszych, po najstarszych członków lokalnej społeczności Targówka.

Gwiazdka w Ogrodzie TPD
2017 - 2017
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Projekt  polegał na ozdobieniu świątecznymi akcentami ogrodu przez rodziców dzieci uczęszczających do Ogniska TPD przy budynku OPS na ulicy Grochowskiej 259a , gdzie swoje siedziby maja 3 stowarzyszenia zajmujące się pomocą dzieciom i dorosłym oraz osobom chorym. Dodatkowo dzieciaki razem z rodzicami wzięły udział w warsztatach piernikowych.

Chór Sąsiadów- Świąteczne Kolędowanie
2017 - 2017
grupa nieformalna Urszula Staniszewska, Krzysztof Bąbel

Wraz z Fundacją Scena Lubelska 30-32 oraz Klubem Sąsiada  mieszkańcy ul. Skaryszewskiej od 7 lat organizują spotkania sąsiedzkie w okresie letnim, projekt umożliwił im również spotkanie w okresie świątecznym przy wspólnym, sąsiedzkim stole.

Sportowa Wigilia
2017 - 2017
Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Dzięki projektowi udało się przygotować poczęstunek świąteczny dla uczestników zajęć sportowych Fenix Fight Club’u, ich rodzin i osób najbliższych. Wspólna Wigilia była okazją do większej integracji i zacieśnienia więzi sąsiedzkich. Uczestnicy sami przygotowali wystrój i ozdoby świąteczne sali i stołu oraz poczęstunek tj. tradycyjne świąteczne dania i napoje. Dodatkową atrakcją był występ dzieci z wierszami świątecznymi oraz wspólne śpiewanie kolęd. Niezwykle miłą niespodzianką było również wręczenie drobnych upominków dla dzieci i młodzieży.

Po dawnemu Podwórkowa Gwiazdka
2017 - 2017
Praska Światoteka -Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

W ramach projektu  wspólnie z sąsiadami zorganizowano  Podwórkową Gwiazdkę Sąsiedzką połączoną z potańcówką międzypokoleniową. Mieszkańcy wspólnie spędzali około-świąteczny okres podczas warsztatów z kolęd tradycyjnych, lepieniu pierogów, czy ubieraniu (własnoręcznie wykonanymi ozdobami) świątecznej choinki.

Seniorzy i młodzież gwiazdami wieczoru - muzyczne spotkanie świąteczno-noworoczne.
2017 - 2017
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Projekt polegał na organizacji przedświątecznego spotkania integracyjnego i międzypokoleniowego  dla mieszkańców osiedla Kijowska i sąsiadujących ulic połączonego z promocją czytelnictwa. Głównym celem było  udostępnienie przestrzeni do spotkania, dla rożnych wiekowo grup mieszkańców zainteresowanych muzyką, śpiewem, występami teatralno-tanecznymi oraz czytelnictwem. Sala i niezbędne zaplecze została udostępniona przez Fundację Twoja Pasja w Qlubie Dobre Flow. Uczestnicy spotkania otrzymali upominki- książki- przekazane przez Fundację Zmiana.

Pod (jedną) wspólną Gwiazdką- czyli plastycznie i apetycznie
2017 - 2017
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W ramach projektu przeprowadzone zostały  trzy działania: warsztaty kulinarne pod nazwą Magia pierogów -  wspólne przygotowywanie pierogów (1 spotkanie) oraz warsztaty decoupage podczas których będą przygotowywane ozdoby okolicznościowe: świąteczne i zimowe (2 spotkania). Warsztaty kulinarne odbyły się w Naszym Klubie i miały charakter międzypokoleniowy, natomiast warsztaty decoupage w filii Biblioteki Publicznej na Targówku tj. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12.

Spotkania Integracyjne dla mieszkańców Targówka
2017 - 2017
Hanna Sobótka

Seniorzy i seniorki z Koła Emerytów i Rencistów nr 15, spotykający się w Naszym Klubie zorganizowali dla lokalnej społeczności Targówka Mieszkaniowego szereg spotkań przedświątecznych- na kilku z nich, razem z międzypokoleniową grupą przygotowywali świąteczne ozdoby (którymi później obdarowane zostały osoby samotne). Zwieńczeniem projektu było sąsiedzkie spotkanie, przy wspólnym świąteczno-sąsiedzkim stole.

TARGÓWKOWE KLUSKI Z MAKIEM? DLA JUNIORA I SENIORA
2017 - 2017
RSM Praga Klub Pinokio

W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów kulinarnych, plastycznych- cykl spotkań Seniorów z dziećmi w wieku przedszkolnym i wieku szkolnym o tematyce Bożonarodzeniowej, odbyło się spotkanie mam z maluszkami ze Świętym Mikołajem. Działania były międzypokoleniowe, to seniorzy i seniorki prowadziły warsztaty z robienia bombek dla dzieci , w szkołach, podczas lekcji. Natomiast spotkanie świąteczne dla mieszkańców obyło się w przyjaznej przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej- Klubu Pinokio.

Dzieciaki przygotowują święta - dekoracje świąteczne z wykorzystaniem zasobów Internetu i biblioteki
2017 - 2017
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12 w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt miał  na celu zintegrować młodą społeczność Targówka Mieszkaniowego. Wspólnie przygotowano ozdoby świąteczne, którymi dzieci i młodzież udekorowały  osiedlową bibliotekę i tym samym podkreślony został fakt, , że jest to wspólna przestrzeń lokalnej społeczności, w której można miło i efektywnie spędzić czas. Głównym założeniem projektu było przygotowanie ozdób świątecznym przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów Internetu i zasobów biblioteki. Organizatorki chciały zwrócić szczególną uwagę na to, że komputer nie musi służyć tylko do gier, ale również może stać się naszym nauczycielem i animatorem działań kulturalnych.

Sąsiedzkie kolędowanie
2017 - 2017
grupa nieformalna Sąsiedzi z Zamiejskiej

Mieszkańcy zgromadzeni wokół Parafii Św. Marka Ewangelisty postanowili zorganizować dla lokalnej społeczności Targówka Mieszkaniowego sąsiedzkie,  rodzinne kolędowanie.   Podtrzymując stare polskie tradycje śpiewania kolęd w okresie okołoświątecznym Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano  spotkanie w celu wspólnego spędzenia wieczoru w gronie sąsiadów, znajomych, przyjaciół w miłej świątecznej atmosferze. Towarzyszyły temu występy indywidualne, opowieści  uczestników o historii kolęd, rodzinnej tradycji kolędowania i spędzania Świat Bożego Narodzenia.

Mikołaju, mam marzenie!
2016 - 2016
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Mikołaju, mam marzenie!  To projekt, którego celem było zainspirowanie i zmotywowanie dzieci i ich rodziców do myślenia o lepszej przyszłości dla nich samych, dla ich domu, dzielnicy - Pragi Północ, dla Warszawy. Projekt adresowany był głównie do dzieci zagrożonych wykluczeniem - dziedziczeniem ubóstwa w liczbie ok. 150 w kwartale ulic Targowa, Wileńska, 11 Listopada, Stalowa, Szwedzka. Działania projektowe zmotywowały dzieci do wysiłku i kreacji, uwrażliwiły na potrzeby innych, ubogich, chorych, nieszczęśliwych. Równocześnie projekt służył  budowaniu więzi społecznych, wspólnoty mieszkańców Pragi Północ, rozwijania wrażliwości społecznej, budowaniu lepszej przyszłości dla tej części Warszawy. Uroczystym zakończeniem projektu był koncert utalentowanych dzieciaków i zespołu Gospel.

Eksperymenty z Bożym Narodzeniem w tle
2016 - 2016
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek

Projekt polegał b na ukazywaniu uczestnikom idei Świąt Bożego Narodzenia poprzez wykonywanie wyjątkowych eksperymentów obejmujących wybrane symbole tych Świąt.  Głównym założeniem było pokazanie uczestnikom, jak wykorzystując różne przedmioty i niekiedy pozostałości z gospodarstwa domowego wykonać można ciekawe doświadczenia. Był to zarazem sposób na zwiększania umiejętności dzieci do wykonywania ćwiczeń i uzupełniania czynności domowych o nowe formy spędzania czasu. Celem projektu było zatem pokazanie dzieciom, jak można praktycznie łączyć ideę przygotowywania się do świąt z zabawą i edukacją.

Święta na Szmulkach
2017 - 2017
Fundacja Hereditas

Aktywna integracja społeczności lokalnej Szmulowizny poprzez udział w świątecznych warsztatach(plastycznych i kulinarnych)i zajęciach, których elementem kulminacyjnym było wspólne spotkanie wigilijne. Działania projektowe odbywały się w przyjaznej przestrzeni Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna”.