Lista projektów

Spotkajmy się na rogu
2016 - 2017
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Praska Światoteka, która działa od 2013 roku, dzięki projektowi była otwarta dłużej i rozszerzyła swoją ofertę kulturalną i animacyjną. Stała się centrum działań lokalnych, gdzie mieszkańcy otrzymują wsparcie dla swoich inicjatyw. W ramach projektu odbyły się także zajęcia międzypokoleniowe związane z obsługą komputera, wywiady młodzieży z seniorami, społeczno-edukacyjne gry terenowe dla mieszkańców, spotkania kulinarne, międzypokoleniowe wyjścia kulturalne, pikniki i śniadania sąsiedzkie, wieczorki historyczne, a seniorzy zorganizują wydarzenia dla innych seniorów.

My sąsiedzi: Targówek Mieszkaniowy
2016 - 2017
Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci 'Szansa', Fundacja Akademia Innowacji

My-sąsiedzi to partnerski projekt, który był skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek przygotowany przez cztery doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe.

W ramach działań od lipca 2016 roku do końca 2017 roku realizatorzy zadania współpracowali z szeregiem organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych liderów, aby zwiększać aktywność mieszkańców Targówka na rzecz własnych społeczności lokalnych.

My sąsiedzi: Targówek Fabryczny
2016 - 2017
Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci 'Szansa', Fundacja Akademia Innowacji

My-sąsiedzi to partnerski projekt, który był skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek przygotowany przez cztery doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe.

W ramach działań od lipca 2016 roku do końca 2017 roku realizatorzy zadania współpracowali z szeregiem organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych liderów, aby zwiększać aktywność mieszkańców Targówka na rzecz własnych społeczności lokalnych.

Praska Pracownia Twórcza
2016 - 2017
Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Projekt był skierowany do osób, które nie uczestniczyły wcześniej w działaniach kulturalnych na obszarze rewitalizowanym. Był on podzielony na cztery części:
- Pracownia małego teatru – to inicjatywy kulturalno-edukacyjne prowadzone na podwórkach, badające potrzeby i zainteresowania mieszkańców,
-  Muzeum społeczne i przejęcia/przyjęcia – to działania artystyczno-społeczne, które czerpią z biografii i zainteresowań mieszkańców konkretnych obszarów oraz warsztaty artystyczne (rzeźbiarskie, z fotografii otworkowej, performatywne), które miały wyłonić lokalnych liderów,
- Azyl Warszawa/Podaj dalej – to warsztaty teatralne, scenograficzno-konstrukcyjne, muzyczne, wideo, graficzne, ruchowo-teatralne, warsztaty „Podaj Dalej” dla młodzieży skierowane do grup międzypokoleniowych, które były podsumowane interaktywnym spektaklem teatralnym,
-  Warsztaty dla liderów – rozwijające umiejętności zarządzania projektami dla osób wyłonionych w czasie projektu.

Kibicujemy Wileńskiej 13
2016 - 2017
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Celem projektu było wzmocnienie wspólnoty lokalnej i aktywizacja mieszkańców kamienicy. W ramach projektu zaplanowane były: integracja mieszkańców przy wspólnym stole, zajęcia rekreacyjne (artystyczno-edukacyjne, animacyjno-sportowe, dyskusyjny klub filmowo-historyczny), akcje (czyste podwórko, wspólny klomb, poprawiona infrastruktura, tworzenie historycznego kalendarza, tworzenie filmu). Skład rady podwórka miał się zmieniać, by mieszkańcy stanowili jej główny trzon, a partnerzy byli głosem doradczym. Partnerem projektu była m.in. Fundacja Legii. Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 roku.

W rytmie życia
2016 - 2017
Stowarzyszenie 'Wspólne Podwórko'

Projekt skupiał się na wspieraniu nawiązywania i rozwoju więzi i relacji między seniorkami oraz przedstawicielami różnych grup ze społeczności. W ramach projektu powstała grupa wsparcia i rozwoju dla kobiet 60+, odbyły się spotkania z kulturą (koncerty w ramach festiwalu Szalone Dni Muzyki), spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty rękodzieła m.in. decoupage, tworzenia dekoracji świątecznych, zajęcia ruchowe, spotkania sąsiedzkie na Wspólnym Podwórku i spotkania seniorek w grochowskich domach. Dodatkowo w ramach działań międzypokoleniowych i międzyprojektowych odbywały się robienie przetworów oraz tworzenie ogródka przed wejściem do Stowarzyszenia.

Wieloosobowość Pragi
2016 - 2017
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Głównym celem projektu "Wieloosobowość Pragi" było budowanie wspólnoty lokalnej mieszkańców kamienicy przy ul. Strzeleckiej 3 oraz mieszkańców kwartału ulic Konopackiej, Strzeleckiej, Środkowej i Stalowej. Działania projektowe - zrealizowane przez dwie animatorki we współpracy ze specjalistą ds. promocji - odwoływały się do tożsamości, historii oraz potrzeb mieszkańców. Działania były elastycznie dobierane w zależności od potrzeb uczestników i  prowadzone w oparciu o dotychczasowe doświadczenie Stowarzyszenia w procesach włączających mieszkańców we wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej

Partycypacyjny szlak turystyczny na Targówku Fabrycznym
2016 - 2017
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Szlak turystyczny po Targówku Fabrycznym był stworzony wraz z mieszkańcami, którzy ostatecznie stali się lokalnymi przewodnikami po okolicy. Wspólnie zostały wybrane miejsca na szlaku, jego forma, szczegóły graficzne oraz mapa. W ramach projektu miały miejsce warsztaty wspomnieniowe oraz  warsztaty.

Chór Chór Hurra!
2016 - 2017
Fundacja Sztuki Arteria

Otwarte spotkania muzyczne raz w tygodniu były prowadzone przez zawodowego chórmistrza. Chór był otwarty - międzypokoleniowy i wielokulturowy, a uczestnictwo w nim bezpłatne. Repertuar tworzyły piosenki z Pragi i z różnych stron świata w nowych aranżacjach. Równolegle do prób odbywały się zajęcia umuzykalniajace dla dzieci. Próby chóru na praskich podwórkach połączone były z warsztatami (warsztaty prowadziły osoby uczestniczące). Chórzyści uczestniczyli również w happeningach realizowanych w różnych miejscach Pragi. Finałem projektu był koncert chóru i nagranie.

 

Otwarta Rampa
2016 - 2017
Teatr Rampa na Targówku

OTWARTA RAMPA stanowi kontynuację i rozwinięcie działań podjętych w 2016 roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji przez Teatr Rampa. Zakłada on kontynuowanie rozpoczętego już procesu tworzenia oraz koordynowania w Teatrze Rampa i jego najbliższym otoczeniu przestrzeni dla działań zmierzających do aktywizacji kulturalnej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne
2018 - 2018
Teatr Baj

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno - Teatralne to kontynuowacja projektu dotyczącego zawiązania lokalnych partnerstw między Teatrem Baj a publicznymi i społecznymi instytucjami edukacyjnymi, artystycznymi oraz pomocowymi, działającymi w dzielnicy Praga, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie teatru. 

Wymiany wiedzy o potrzebach dzieci i młodzieży z naszego rejonu oraz o możliwościach działania na ich rzecz okazała się niezwykle cenna. Projekt ma za zadanie m.in. podtrzymać wieloletnią współpracę łączącą promocję edukacyjnych narzędzi teatralnych z podniesieniem świadomości kulturalnej w dzielnicy, wsparcie szkół w organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwiających talenty.
Kolejną edycję projektu chcemy jednak oprzeć tylko na pedagogicznych działalniach teatralnych, aby pomóc grupom dziecięcym oraz młodzieżowym w realizacji swojej pasji i rozwoju emocjonalnym. Skupienie się na jednaj dziedzinie pozwoli poświęcić projektowi więcej uwagi partnerów i skupić wokół niego zainteresowanych uczestników.
Hasłem towarzyszącym projektowi od pierwszej edycji jest nieustająco: "jestem dobry. Jestem madry. Jestem ważny. Jestem z Pragi."

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne
2016 - 2017
Teatr Baj

Współpraca Teatru Baj z lokalnymi szkołami, ośrodkami oraz instytucjami przy wspólnym przygotowywaniu spektakli.

Podwórza
2016 - 2017
Teatr Baj

"Podwórza" to projekt społeczny o charakterze lokalnym tworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców warszawskiej Pragi. Z założenia jest projektem kładącym nacisk na wartość społeczną i integracyjną, ale przy uwzględnieniu działań artystycznych. Podstawą i jego główną częścią jest próba dotarcia do mieszkańców warszawskiej Pragi i zebranie historii, których bohaterowie funkcjonują w zbiorowej wyobraźni mieszkańców. 

Praska Dorożka
2016 - 2017
Teatr Baj

„Praska Dorożka Teatralna” to samochód, stara nysa, która raz w tygodniu opuszcza Teatr Baj i wjeżdża na jedno z praskich podwórek. Z dorożki wyciągana jest scenografia. Aktorzy grają spektakl „W kole” Krystyny Miłobędzkiej w reż. Sebastiana Świądra. Kilka dni przed każdym spektaklem pedagodzy teatru i streetworkerzy prowadzą z mieszkańcami warsztaty, które zapowiadają przedstawienie. Przygotowują też miejsce do prezentacji spektaklu. Po warsztatach podsumowujących spektakl, odbywają się natomiast działania performatywne, wprowadzające mieszkańców w temat Domu. 

 

Strażnik podwórka
2016 - 2019
Zarząd Zieleni m.st.Warszawy

Jest to proces prowadzony od 2016 r., którego celem było zainicjowanie rewitalizacji wybranego podwórka mieszczącego się w kwartale ulic: Konopacka, Strzelecka, Środkowa, Stalowa.

W 2016 r. zostały przeprowadzone działania animacyjne na podwórku. Były one realizowane wspólnie przez mieszkańców podwórka, lokalnych aktywistów, specjalistów, pracowników urzędu dzielnicy i urzędu miasta,  członków międzynarodowego projektu PA Culture. Działanie zakładało długofalową współpracę nad usprawnieniem przestrzeni tytułowego podwórka. W procesie została użyta metoda pracy z dizajnem jako elementem wprowadzającym zmianę jakościową w przestrzeni publicznej. Elementem charakterystycznym, dizajnerskim narzędziem animacji był wielkich rozmiarów dmuchany jamnik przy którym i z którym bawiły się dzieci, spotykali również dorośli.

Działanie składało się z następujących elementów: wydarzeń integracyjnych (Iza Rutkowska, Ludwika Ignatowicz), prac nad projektem zagospodarowania przestrzeni podwórka (Paweł Jaworski), prac badawczych, dokumentacji oraz ewaluacji całego procesu (dr hab. Paweł Możdżyśki).

W 2017 r. kontynuowano działania artystyczne związane z przyszłym zagospodarowaniem wskazanego miejsca i prywatnymi historiami jego mieszkańców, socjologiczne - dotyczące nadawania struktury społeczności lokalnej, wzmacniania grupy liderów i budowania systemu komunikacji, a także architektoniczne - polegające na stworzeniu koncepcji urbanistycznej, systemu zarządzania zmianami w przestrzeni oraz prototypowania rozwiązań projektowych. Proces był prowadzony przez grupę mieszkańców i użytkowników, przy wsparciu osób dysponujących kompetencjami i narzędziami: artystycznymi (Iza Rutkowska), społecznymi i animacyjnymi (Ludwika Ignatowicz) oraz projektowo-architektonicznymi (Paweł Jaworski).

W ramach realizacji działań w 2017 r. powołana do życia została także Szkoła Nauk Praktycznych, która poświęcona była procesom społecznym uruchamianym przez sztukę i architekturę. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczyły badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego. Studenci pod okiem doświadczonego zespołu uczyli się w praktyce pracy ze społecznością lokalną.

W 2018 r. m.st.Warszawa przyjęło dokumentację koncepcji projektu rewitalizacji podwórka wypracowaną przez zespół (Iza Rutkowska, Paweł Jaworski, studenci Szkoły Nauk Praktycznych, mieszkańcy) Zarezerwowano środki finansowe na wykonanie remontu, gospodarowanie terenem podwórka na czas remontu przekazano do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Mieszkańcy zgłosili do Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy projekt „Sąsiedzkie Podwórko na Nowej Pradze”. Projekt przegłosowano do realizacji. W listopadzie rozpoczęto prace budowalne na podwórku, obejmujące budowę parkingu, niwelację terenu oraz montaż oświetlenia.

W 2019 r. będą kontynuowane prace remontowe, zostaną również zlecone prace w zakresie animacji, mające na celu wzmocnienie wspólnoty oraz lokalnych liderów.

Wokół rewitalizacji - warsztaty
2016 - 2017
Muzeum Warszawskiej Pragi

Wokół rewitalizacji to cykl 12 warsztatów skierowanych do aktywistów, urzędników i specjalistów. Warsztaty tematyczne będą kontynuacją i wynikiem debat i spotkań tematycznych w ramach cyklu 'Wokół rewitalizacji', prowadzonych w Muzeum od stycznia 2016. Poświęcone będą między innymi zieleni miejskiej, konsultacjom społecznym, placom zabaw dla dzieci, drogom rowerowym i innym działaniom.  

Projektowanie oparte na rzemiośle
2016 - 2017
Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt zakłada współpracę pomiędzy rzemieślnikami, a projektantami, zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów jednostkowych (prototypów) lub krótkich serii produktów, a także wypracowanie wspólnych form prezentacji technik rzemieślniczych i prowadzenie warsztatów edukacyjnych. Jego częścią jest również dokumentacja i promocja międzypokoleniowej współpracy dla promocji lokalnego dziedzictwa. Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w roku 2015 i 2016.

 

Ferie z Orkiestrą
2017 - 2017
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Projekt "Ferie z Orkiestrą" to propozycja dla dzieci w wieku 7-11 lat. Formuła wydarzenia zbliżona jest do "zimy w mieście". 

W ramach projektu od poniedziałku do piątku bezpłatnie zapewniamy opiekę w godz. 8:00-17:00, warsztaty oraz posiłki (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).

Potańcówki na Grochowskiej
2016 - 2017
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Projekt "Potańcówki na Grochowskiej" to cykl ośmiu letnich warsztatów i koncertów, odbywających się w sobotnie wieczory. 

Muzyczna gra miejska na Grochowskiej
2016 - 2016
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Miasto Szczęśliwe
2016 - 2017
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, wartości obywatelskie, niwelowanie podziałów społecznych. Właśnie tym wartościom ma być dedykowany Festiwal Miasto Szczęśliwe.

Otwarta Ząbkowska
2015 - 2017
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

OTWARTA ZĄBKOWSKA to nowa formuła działań artystycznych, która wyniknęła z potrzeby zamanifestowania przez praskie środowiska twórcze swojej obecności, przypomnienia, że rewitalizacja Pragi zaczęła się od ich pojawienia się na Pradze blisko dwadzieścia lat temu. Zamknięta dla ruchu samochodów ulica Ząbkowska stanie się deptakiem i sceną, a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki - kinem, teatrem, pracownią, klubem poetyckim, miejscem zabawy, ale przede wszystkim SPOTKANIA.

TABOR - cygańskie lato na Grochowie
2016 - 2016
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Cykl koncertów, pokazów filmowych i warsztatów, prezentujących niezwykle ciekawą i różnorodną kulturę romską.

Świat musicalu
2016 - 2016
Dom Kultury 'Zacisze' w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Teatrem Rampa

Warsztaty wprowadzające dzieci i młodzieży do świata sztuki musicalowej.

Łączy nas śpiew i taniec
2016 - 2016
Dom Kultury 'Zacisze' w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z RSM Praga i Chórem Seniorki

Warsztaty taneczne i wokalne oraz wydarzenia muzyczne integrujące mieszkańców Targówka Mieszkaniowego.

Też jestem z Pragi
2016 - 2016
Służewski Dom Kultury we współpracy z Centrum Wielokulturowym w Warszawie

Stworzenie przestrzeń, do której chętni mieszkańcy Nowej Pragi mogą przyjść, przedstawić się i dać się sfotografować.

OFF/ON WŁĄCZ SIĘ
2016 - 2016
Dom Kultury Dorożkarnia we współpracy z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ

Podopieczni GPAS – praska młodzież realizowała swój autorski – film, reportaż o Pradze, o tym jak się dzielnica zmienia.

Kulturalnie zakręceni w bibliotece
2016 - 2016
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Wydawnictwem Białe Pióro - Agnieszka Kazała oraz Klubem osiedlowym 'Nasz klub'

10 spotkań kulturalnych, wśród nich liczne spotkania autorskie skierowane zarówno do młodego odbiorcy jak i do dorosłych, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i warsztaty.

Życie moje zwyczajne, wierszem opisane
2016 - 2016
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Grupą Poetycką AKANT

Seria spotkań z udziałem artystów, dotycząca historii poezji polskiej, terapeutycznej roli sztuki, antynomii natura-kultura, uwzniośleniu spraw codziennych poprzez sztukę, zastosowaniu form teatralnych w prezentacji poezji oraz tematowi miłości.

Tu rozkwita kultura
2016 - 2016
Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa we współpracy z Pracownią Artystyczną Omnimodo

Stworzenie mini ogródków sąsiedzkich.

Kino na B(l)oku
2016 - 2016
Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Zarządem Osiedla Targówek Fabryczny

Organizacja festynu sąsiedzkiego, którego finałem będzie pokaz filmu na ścianie kamienicy przy ul. Ziemowita 16.

Praski numer jeden. Sąsiedzkie dokumentowanie historii i architektury osiedla 'Praga I'
2017 - 2017
Bemowskie Centrum Kultury w partnerstwie z Domem Kultury Praga i Towarzystwem Krajoznawczym 'Krajobraz'

Stworzenie, przy współpracy animatorów, mieszkańców i lokalnych instytucji, wystawy poświęconej osiedlu "Praga I".

Z bajką przez pokolenia
2017 - 2017
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie z klubem osiedlowym Nasz Klub

Spotkania sąsiedzkie, których tematem przewodnim będzie bajka.

Tajemnica biblioteki - rodzinna gra miejska
2017 - 2017
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ w partnerstwie z - I co było dalej

Gra miejska, w konwencji zagadki detektywistycznej, która swoje zakończenie będzie miała w bibliotece.

GRAFF-i-TY
2017 - 2017
Dom Kultury Dorożkarnia w partnerstwie z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej Pragi Północ

Warsztaty o fotografii i graffity dla młodzieży.

Świat musicalu bis
2017 - 2017
Dom Kultury Zacisze w partnerstwie z Teatrem Rampa

Warsztaty wprowadzające dzieci i młodzieży do świata sztuki musicalowej.

Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2016 roku do 2019 roku
2016 - 2019
Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykuczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku - KARAN, czyli Akademia Artystycznej Aktywności na Warszawskiej Pradze
2016 - 2019
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykuczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.

Praskie Święta
2016 - 2016
Stowarzyszenie ''Serduszko dla Dzieci''

22 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Spotkanie miało charakter intergacyjny, poznawczy i rekreacyjny, posłuży jako pretekst do wspólnie spędzonego czasu w gronie rodzinnym.

Usługi dla ludności
2016 - 2016
Fundacja Zmiana

W ramach projektu zrealizowano 9 różnorodnych warsztatów wykorzystując umiejętności i doswiadczenie osób pracujących w okolicznych niewielkich działalnościach gospodarczycH.

W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty: krawieckie, cukiernicze, fotograficzne, z produkcji kosmetyków oraz warzywnych szopek.

 

Wielowyznaniowe spotkania sąsiedzkie
2016 - 2016
Fundacja ''Świat Bez Wandalizmów''

Spotkania mające na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców i więzi ich łączących, poprzez nawiązanie do historii Starej Pragi. W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty polegające na przybliżaniu tradycji świątecznych przedstawicieli różnych kultur.

'SZYBKI MONTAŻ - park kultury'
2017 - 2022
Stowarzyszenie Niezależnych Osób Realizujących Materię Ambitną 'NORMA'

Projekt "SZYBKI MONTAŻ - park kultury polega na organizacji cyklicznych (co 2 tygodnie) wydarzeń kulturalnych w okresie od maja do września w latach 2017 - 2022 ożywiających przestrzeń Parku Praskiego zlokalizowanego na terenie objętym ZPR, z "wpisaniem" na powrót budynku muszli koncertowej w tkankę ważnych punktów lokalnej integracji mieszkańców Pragi Północ. Seria koncertów połączonych z wydarzeniami towarzyszącymi, takimi jak wystawy sztuk plastycznych, animacje społeczno - kulturalne skierowane do mieszkańców dzielnicy będzie realizowana przez wnioskodawcę czyli organizację pozarządową w partnerstwie z sektorem prywatnym.

Praskie Centrum Wspierania Młodzieży 'Nowe perspektywy'
2018 - 2019
Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Istotą projektu jest stworzenie narzędzi wyrównujących szanse rozwoju i godnego startu w przyszłość praskiej młodzieży głównie poprzez zredukowanie barier w dostępie do edukacji i zdobyczy współczesnej techniki. Projekt polega na utworzeniu stałej platformy wsparcia i aktywizacji, której beneficjentami będzie młodzież z 2 grup wiekowych (odpowiednio: 15-18 i 19-26 lata) oraz ich rodzin. Projekt stanowi odpowiedź na problem społecznej i materialnej marginalizacji obszaru Pragi, oraz związane z tym negatywne zjawiska społeczne, dotykające dzieci i młodzież: wykluczenie, brak równości szans, utrwalające się niejako pokolenia na pokolenie, patologie i przestępczość. Misja Centrum będzie realizowana poprzez: a) działalność edukacyjną (nauka języków, kursy komputerowe i w zakresie nowoczesnych multimediów, APP); b) coaching, IPD oraz warsztaty z psychologami (trening motywacji); c) programy wychowania talentów; d) pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Śladami dzieci
2018 - 2018
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Twórcy projektu zamierzają podjąć próbę przełamania wizerunku niebezpiecznego i zagrażającego uchodźcy poprzez wspólne działania dzieci z Ośrodka dla cudzoziemców oraz dzieci z VIII Ogrodu Jordanowskiego. Wykorzystując język teatru postarają się sprawdzić, na ile różnią się światy dzieci z różnych stron globu i z różnymi doświadczeniami. Do zrealizowania tego planu wykorzystają metodę "Teatru Playback".

Droga do wolności - warsztaty poezji patriotycznej (edycja II)
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Organizacja II edycji warsztatów poetycko-teatralnych (z elementami wystąpień publicznych oraz warsztatów emisji głosu) dla mieszkańców dzielnicy, grup poetyckich oraz teatralnych, nieformalnych grup mieszkańców z otoczenia biblioteki dzielnicy Praga Południe, dla grupy wiekowej: młodzież od 14 lat oraz dorośli bez ograniczeń wiekowych.

Magia w baśniach świata (II edycja)
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Tematyka prowadzonych zajęć w II edycji projektu będzie dotyczyła baśni narodów świata. W obecnych czasach, gdzie wielokulturowość mamy na co dzień organizatorzy spróbują przybliżyć dzieciom tradycje i obyczaje ludzi z różnych stron świata.

Droga do wolności - warsztaty poezji patriotycznej (edycja II)
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Organizacja II edycji warsztatów poetycko-teatralnych (z elementami wystąpień publicznych oraz warsztatów emisji głosu) dla mieszkańców dzielnicy, grup poetyckich oraz teatralnych, nieformalnych grup mieszkańców z otoczenia biblioteki dzielnicy Praga Północ, dla grupy wiekowej: młodzież od 14 lat oraz dorośli bez ograniczeń wiekowych.

Smacznie i wielokulturowo na Targówku Fabrycznym - projekt sąsiedzki
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Cafe Sąsiad oraz Stowarzyszeniem Obrony Pozostałości Warszawy „Kolejka Marecka” uzyskała środki finansowe z Funduszu Animacji Kultury 2018 na realizację projektu rewitalizacyjnego pt. „Smacznie i wielokulturowo na Targówku Fabrycznym”. Będzie odbywał się on w formie spotkań, w trakcie których mieszkańcy naszej Dzielnicy wspólnie poznają smaki kuchni wielokulturowej oraz zgłębią historię lokalną.


Spotkania będą przeprowadzane w różnorodnej formie: warsztatów kulinarnych podczas których odbędzie się degustacja wspólnie przygotowanych potraw, warsztatów fotograficznych, spaceru z varsavianistą, odczytu prezentującego kulinarne tradycje Targówka. Zwieńczeniem projektu będzie wernisaż wystawy – pierwszej na Targówku plenerowej, wielokulturowej książki kucharskiej.

Termin realizacji projektu zaplanowany jest od kwietnia do listopada 2018 roku, a miejscem jego realizacji jest obszar Targówka Fabrycznego.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Projekt zakłada aktywizację osób słabowidzących i niewidomych przy współpracy ze stowarzyszeniem zajmującym się problemami osób z dysfunkcją wzroku - Fundacją "Oczy Serca".


W ramach projektu planowane jest stworzenie przestrzeni czytelniczej wokół działu Książki Mówionej Biblioteki Publicznej. Przewidywana jest też promocja zbiorów bibliotecznych i nowości wydawniczych dostosowanych do potrzeb osób słabo- i niewidzących oraz działania prowokujące do dyskusji na temat literatury wśród osób uczestniczących w projekcie.

Kantata dla młodych
2018 - 2018
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zasadniczym celem projektu jest wskazanie młodym ludziom jak ważne jest zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oraz wzmocnienie przekonania, że nawet w pozornie najciemniejszych momentach nigdy nie jesteśmy samotni.

Te idee zostaną ukazane w spektaklu "Kantata na cztery skrzydła" autorstwa Roberta Bruttera. Poczucie sprawczości i wspólnotowości w młodych ludziach wzmocnią warsztaty aktorskie.

Z teatrzykiem Kamishibai przez pokolenia
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Kamishibai wywodzi się z Japonii i jest metodą czytania wykorzystującą plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę, w której są przedstawiane opowiadania. Nazywa się go również teatrem obrazkowym bądź teatrem ilustracji.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek we współpracy z klubem osiedlowym Nasz Klub RSM Praga, Osiedle „Generalska” realizuje projekt rewitalizacyjny pt. „Z teatrzykiem Kamishibai przez pokolenia”. Środki finansowe na jego wykonanie pozyskane zostały z Funduszu Animacji Kultury.

W ramach projektu odbywają się pod okiem Agnieszki Kazały, pisarki i graficzki, spotkania sąsiedzkie w formie warsztatów pisarskich oraz warsztatów ilustratorskich. Projekt zakłada stworzenie przez mieszkańców dzielnicy historyjek obrazkowych do krótkich tekstów przeznaczonych dla dzieci. Zostaną one wydane w postaci książek obrazkowych przedstawianych potem w teatrzyku Kamishibai.

 

Targi 'Rzemieślnicza Strona Wisły'
2018 - 2018
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt zakłada organizację trzech targów, podczas których swoje wyroby będą mogli zaprezentować rzemieślnicy z obszaru rewitalizacji, a zatem z warszawskiego Kamionka, Starej Pragi, Nowej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego. Wsparcie lokalnych rzemieślników jest bardzo ważne i istotne, ponieważ dawne zakłady zamykają się na naszych oczach. Zawody rzemieślnicze stają się rzadkością, takie profesje jak: dmuchacz szkła, abażurniczka, modysta, czapnik, drykier, parasolniczka czy kuśnierz, znikają z mapy miasta. Wraz z nimi,  techniki pracy i umiejętność posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w pracy rzemieślników. Prascy rzemieślnicy i artyści to bardzo cenne dziedzictwo kulturowe, dlatego warto pokazywać ich niezwykłe historie i zachęcać mieszkańców Warszawy do korzystania z ich usług.

Co jest, każdy widzi; jak jest, każdy słyszy
2018 - 2018
Dom Kultury 'Praga' w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Bezpośrednim celem projketu jest dokumentacja życia codziennego mieszkańców warszawskiej Pragi. Projekt ma charakter dokumentacji antropologicznej, która przetworzona zostanie w wartość z pogranicza sztuki i dokumentu. Realizatorzy przeprowadzą wywiady/sesje fotograficzne i filmowe, nagrają opowieści mieszkańców, a zebrane materiały zaprezentują w formie wystawy łączącej różne środki przekazu.

Re-Operetka
2018 - 2018
Dom Kultury 'Tu Praga' w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Re-Operetka to cykl 5 koncertów złożonych z utworów opery, operetki i musicali z repertuaru światowego i rodzimego. Koncerty zostaną poporwadzone przez doświadczonego konferansjera, ktory przybliży biografie kompozytorów, zapozna z epoką i wprowadzi w tajniki prezentowanych dzieł. Do realizacji przedsięwzięcia będą zaproszeni wybitni śpiewacy i muzycy.

Świat musicalu 2018
2018 - 2018
Dom Kultury 'Zacisze' w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt „Świat musicalu 2018” jest kontynuacją „Świata musicalu” z 2016 r. i „Świata musicalu bis” z roku 2017.
Projekt wprowadza dzieci do świata sztuki musicalowej. 32 osoby podzielone na cztery przygotują każdy element muzycznego przedstawienia. Przez tydzień osoby z mniejszymi szansami, które ze względu na miejsce zamieszkania, sytuację społeczną czy finansową nie mogą w pełni uczestniczyć w kulturze, pod opieką doświadczonych instruktorów i czynnych artystów musicalowych, stworzą krótkie musicale na wybrane przez siebie tematy. W efekcie powstaną 4 autorskie spektakle. Od pomysłu, poprzez napisanie scenariusza, rozdzielenie ról, wspólne tworzenie choreografii i tekstu piosenki, aranżację znanych melodii musicalowych, aż po projekty kostiumów -
dotkniemy każdego tematu, który pojawia się podczas pracy nad profesjonalnym musicalem. W warsztatach zostaną wykorzystane metody pracy indywidualnej oraz grupowej, ze względu na liczbę uczestników, instruktorzy, będę mogli indywidualnie kontrolować poprawność wykonywanych przez uczestników ćwiczeń.
Dzięki współpracy z Teatrem Rampa, dzieci będą miały możliwość poznania technik pracy z mikrofonem oraz wykorzystania tego doświadczenia w wykreowanych przez siebie przedstawieniach, które odegrają przed zaproszoną publicznością

Warsztaty wokół rewitalizacji
2018 - 2018
Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt to kontynuacja cyklu wydarzeń pod tym samym tytułem, realizowanych w 2017 roku. Planowane działania to wykłady, warsztaty, spacery dotyczące zasobu kulturowego dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Celem jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym dzielnicy, też włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji.

Spektakle teatralne
2018 - 2018
Muzeum Warszawskiej Pragi

Przygotowanie i zagranie 10 spektakli kostiumowych dla dzieci (też z użyciem mapetów) we współpracy z Praskim Teatrem Lalek.

Reżyseria i scenariusz Michała Walczaka, oparty praskich historiach (kwerenda pracowników MWP).

Spektakl grany na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi.

Utworzenie stałej sceny na okres letni na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi
2018 - 2018
Muzeum Warszawskiej Pragi

Stała scena utworzona na dziedzińcu Muzeum Warszawy na Pradze przez letnie miesiące będzie służyła społeczności lokalnej dając możliwość szerszej prezentacji działań realizowanych przez organizacje społeczne i twórcze pracujące na terenie Pragi i innych obszarach rewitalizowanych.

Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach
2018 - 2018
Teatr Baj

Projekt jest połączeniem dwóch realizowanych do tej pory przez Baj projektów rewitalizacyjnych: Praskiej Dorożki Teatralnej i Podwórz. Ich wzajemne oddziaływanie na siebie stało się tak bezpośrenie, że nie widzimy sesnu w utrzymywaniu podziału. Przenikanie się i wzajemne uzupełnianie, które potwierdza nam także przeprowadzana ewaluacja, skłoniło nas do połączenia sił tkwiących w każdym z projektów, ułożenia poszczególnych działań w kolejności przyczynowo-skutkowej i wzmocnienia ich wspólną promocją, animacją, identyfikacją.

Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności
2018 - 2018
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Trzecia edycja projektu "Miasto Szczęśliwe. Festiwalu Sztuki i Społeczności" będzie kontynuacją sprawdzonych już założeń poprzednich edycji czyli tych, które skupiają się na rozwijaniu działań umożliwiających szerszy dialog artystów i społeczności lokalnej. Inicjatywa ta wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. Głównymi wydarzeniami będą działania realizowane poza siedzibą teatru, włączające społeczność praską, ale również  będę one zachęcać mieszkańców do przyjścia i uczestniczenia w projektach okołoteatralnych w samym budynku Teatru Powszechnego, w tym szereg warsztatów przeprowadzonych przez specjalistkę ds. projektów edukacyjnych. Ważną rolę podczas współpracy będą mieli tacy partnerzy Teatru, jak: Fundacja Strefa Wolnosłowa, organizacje działające na ul. Ząbkowskiej i Targowej (Fundacja Zmiana, Stowarzyszenie Hokuspokus, Stowarzyszenie MY, Stowarzyszenie Warszawskie Bractwo Bartne). W ramach działalności Teatru stworzony zostanie szeroki program działań artystyczno-obywatelskich, we współpracy z m.in. Rafałałem Urbackim (reżyser, choreograf krytyczny, dyskutant społeczny, antropolog ruchu, performer) oraz Wojtkiem Ziemilskim (reżyser, autor, choreograf). Festiwal ma charakter również międzynarodowy, dzięki czemu możliwa jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z projektami na styku działań artystycznych i społecznych. Podczas najbliższej edycji w sposób szczególny chcielibyśmy zaprezentować twórczość taki artystów jak m.in. Lola Arias (Argentyna), Boris Charmatz (Francja), związaną z działaniami partycypacyjnymi ze społecznością lokalną, zagadnieniami rewitalizacji, demokracji i aktywizmu. W ramach Festiwalu odbywać się będą również działania związane z Ogrodem Powszechnym i Otwartą Ząbkowską.

Otwarta Rampa
2018 - 2018
Teatr Rampa na Targówku

Teatr Rampa uczestniczy w Programie Rewitalizacji od 2016 roku poprzez projekt Otwarta Rampa. To cykl różnego rodzaju działań, odbywających się w Przestrzeni Eksperymentalnej teatru.

Lato w Sinfonii Varsovii
2018 - 2018
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Lato w Sinfonii Varsovii to pięć miesięcy różnorodnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, odbywających się w różnych przestrzeniach praskiej siedziby Orkiestry. W tym roku sezon letni rozpoczynamy 12 maja a kończymy 21 września. Oprócz znanych cykli koncertowych wprowadzamy nowe inicjatywy, możliwe dzięki rozwijającemu się zapleczu infrastrukturalnemu w postaci Pawilonu Koncertowego.