Lista projektów

Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4
2016 - 2017
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Planowane jest wykonanie trzech boisk: boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i nożną, boiska do siatkówki i tenisa  oraz boiska do koszykówki, bieżni trzytorowej oraz skoczni do skoków w dal. Uzupełnienie części infrastruktury szkolnej w boiska i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

 

Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu
2016 - 2020
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, samorządowy zakład budżetowy m.st. Warszawy

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu", planowana jest budowa Skweru sportów miejskich, modernizacja budynku pływalni oraz modernizacja basenu zewnętrznego wraz zagospodarowaniem terenu. W projekcie zaplanowano także budowę zadaszonego lodowiska wraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

 

 

 

 

Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40
2016 - 2017
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Planowane jest wyremontowanie nawierzchni piłkarskiej jednego boiska z trawy syntetycznej na boisku szkolnym i retopingiem nawierzchni poliuretanowych na bieżniach oraz montaż dwóch zadaszeń pneumatycznych nad boiskami piłkarskimi w Szkole Podtawowej nr 114 oraz na terenie boisk "Orlik" wraz z oświetleniem wewnętrznym, nawiewnikiem powietrza z dogrzewem oraz zbiorników olejowych.

W ramach zadania zapewnia się również dostawę kontenera do przechowywania powłok w okresie letnim.

Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
2015 - 2018
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

W ramach zadania zabytkowa willa będzie kompleksowo wyremontowana i dostosowana do potrzeb nowej funkcji i rozbudowana o nową część przeznaczoną na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem. Zamierzeenie inwestycyjne obejmuje również zagospodarowanie całego terenu, w tym: zabytkowego parku z elementami ogrodu, przebudowę historycznej ulicy Siarczanej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Stan na I kwartał 2018 - wykonano podbudowę fundamentów z pogłębieniem posadzki przyziemia, izolacje przeciwwilgociowe, wymianę więźby i pokrycia dachu, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę większości elementów konstrukcyjnych oraz stan surowy nowej części budynku. Do budynku doprowadzono sieć c.o., wodociągową i kanalizacyjną.

Przeprowadzono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie otoczenia budynku centrum.

Stan na II kwartał 2018 roku - wykonano 60% prac wykończeniowych w rozbudowanym budynku zabytkowej willi wraz z drogą dojazdową i parkingiem. Opracowano projekt zagospodarowania całej działki po południowej stronie ul. Siarczanej  i uzyskano zamienne pozwolenie na budowę w tym zakresie.

Stan na IV kwartał - zakończone roboty budowlane. Oddane do użytkowania - Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.

Przetarg - zagospodarowanie otoczenia i parku.

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Korzona
2015 - 2019
TBS Warszawa Północ Sp. z o. o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 64 mieszkania.

 

 

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Radzymińska róg Handlowej
2017 - 2020
TBS Warszawa Północ

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano powstanie 215 lokali mieszkalnych, w tym placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Chyrowska r. Złotopolska
2017 - 2020
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 25 mieszkań i przeznaczenie parteru na cele społeczne.

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Strzeleckiej
2017 - 2020
TBS Warszawa Północ SP. z o.o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 30 mieszkań.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Stalowej 29
2015 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy wielopokoleniowej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 12  mieszkań i placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Łomżyńskiej 20
2016 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy  przy ul. Łomżyńskiej 20 wraz realizacją garażu podziemnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 46 lokali mieszkalnych oraz placówkę opiekuńczo -wychowawczą.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Łomżyńskiej 26
2016 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy  wraz z z realizacją garażu podziemnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 13 lokali mieszkalnych oraz placówkę opiekuńczo -wychowawczą.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Małej 15
2016 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu remont, przebusdowę i nadbudowę kamienicy  przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 8 lokali mieszkalnych.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Targowej 14
2016 - 2022
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację kamienicy przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.   W budynku zaplanowano 75 lokali mieszkalnych oraz lokale na cele społeczno-kulturalne.  

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Targowej 12
2016 - 2020
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 85 lokali mieszkalnych, 9 lokali dla osób z niepełnosprawnościami oraz siedzibę agencji usług społecznych.

Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej
2015 - 2020
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu budowę nowego budynku komunalnego z 156 lokalami mieszkalnymi. W budynku zaplanowano również powstanie przedszkola integracyjnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

CENTRUM KREATYWNOŚCI TARGOWA
2012 - 2016
Biuro Rozwoju Gospodarczego

Projekt polega na rewitalizacji i adaptacja budynków przy ul. Targowej 56 na potrzeby Centrum Kreatywności.  Obiekt został przystosowany do różnorodnych działań proprzedsiębiorczych i wpierających rozwój sektora kreatywnego. W CK znajdą się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wystawiennicze. CK pełnić będzie rolę inkubatora przedsiębiorczości, który na preferencyjnych warunkach (preferencyjne stawki czynszu) będzie udostępniał powierzchnię dla podmiotów działających na rynku do 3 lat oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w sektorze kreatywnym. Całkowita wartość projektu 29 280 086,89 Projekt otrzymał dofiansowanie ze środków RPO WM 2007-2013 w ramach działania 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.

CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA Targowa 80 A i Inżynierska 3
2016 - 2022

Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) mieści się przy ul. Targowej 80 oraz ul. Inżynierskiej 3. W założeniu CKNP będzie przeznaczone dla przedsiębiorców z branż kreatywnych i innowacyjnych (designerów, projektantów 3D, grafików, rzemieślników, fotografów, muzyków, itp.), artystów, lokalnych animatorów kultury, mieszkańców Pragi i całej Warszawy. Będzie to miejsce doskonalenia umiejętności i odkrywania talentów, integracji i wymiany wiedzy propagowania idei aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijania twórczych aspektów przedsiębiorczości.
Na koncepcję architektoniczną Centrum Kreatywności Nowa Praga został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs architektoniczny. Więcej informacji oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie organizatora konkursu - Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta http://szrm.pl/ogloszenie-o-konkursie-nr-2017s-242-504031/

 


 

 

Budowa ulicy Lusińskiej
2016 - 2018
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Budowa ulicy z zachowaniem historycznego charakteru. 2016-2018 projekty. 07.11.2017 - 30.05.2018 roboty budowlane.