Lista projektów

Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego
2016 - 2017
Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

Inwestycja realizowana była w latach 2016-2017. Etap projektowania poprzedzony został konsultacjami społecznymi z mieszkańcami ulicy, które odbyły się w kwietniu 2016 r. Ponadto kilkakrotnie po zakończonych konsultacjach organizowane były spotkania mieszkańców z projektantem w celu omówienia szczegółów związanych z planowanymi działaniami. We wrześniu 2017 r. ukończono prace związane z przebudową ulicy. W ramach wykonanych działań ulica została odwodniona, oświetlona, utworzono nowe miejsca parkingowe, niskie nasadzenia, a także posadzono nowe szpalery drzew. Na wniosek uczestników konsultacji postawiona także nową altanę śmietnikową. Całość prac jest częścią procesu związanego z rewitalizacją Kamionka. Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego to jeden z kilku projektów rewitalizacyjnych prowadzonych w okolicach Dworca Wschodniego.

 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13a.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Szanajcy 16
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 1-3
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5-7
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 9-11
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowelskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Kompleksowy projekt modernizacji uwzględniający chodniki, drogi dla rowerów, zieleń i miejsca parkingowe.

Przebudowa torowiska z układem drogowym od mostu Śląsko - Dąbrowskiego do ulicy Targowej
2016 - 2016
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowieńskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 5 szt. drzew ozdobnych i 30 szt. krzewów ozdobnych. 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J.Dwernickiego - Saszerów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Inwestycja jest jednym z zadań realizowanym w ramach Projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, który jest zgłoszony do dofinansowania w ramach ZIT WOF.
Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż ulic Mińska- Stanisławowska-Dwernickiego-Szaserów, na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.Chłopickiego o długości 2,0 km. . Przewiduje się przeprowadzenie robót rozbiórkowych istniejącej infrastruktury przeznaczonej pod budowę ścieżek rowerowych (krawężniki betonowe, chodniki, oznakowanie pionowe). W kolejnym etapie zostanie wykonana nawierzchnia (krawężniki, ława betonowa, chodniki o nawierzchni zgodnej z Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 12 października 2016 r.w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy, nawierzchnia bitumiczna). Etap ostateczny prac to wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie zieleni. W ramach prac przewiduje się także przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniach wraz z wdrożeniem przejazdów dla rowerów.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Żaba - Rondo Starzyńskiego
2016 - 2017
Tramwaje Warszawskie

Remont torowiska tramwajowego o długości 2100 mtp. Torowisko na odcinkach szlakowych zaplanowane zostało w konstrukcji podsypkowej, przy peronach przystankowych konstrukcja bezpodsypkowa. Przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Namysłowskiej w konstrukcji z płyt prefabrykowanych. Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na Rondzie Starzyńskiego
2017 - 2017
Tramwaje Warszawskie

W ramach inwestycji planowana jest:
• przebudowa torowiska tramwajowego o długości 1057 mtp w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na rondzie. Zaplanowana została bezpodsypkowa konstrukcja torów z zabudową z betonu asfaltowego;
• budowa torów dla brakującej relacji skrętnej wsch.-płd.(skręt w lewo z ronda Starzyńskiego w ul. Jagiellońską w kier. ul. Ratuszowej);
• przebudowa układu monitoringu sterowania i ogrzewania zwrotnic;
• przebudowa i budowa sieci trakcyjnej;
• przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Starzyńskiego - wiadukt nad ul. Wybrzeże Helskie
2017 - 2018
Tramwaje Warszawskie

Wykonanie remontu torów o długości 776 mtp w konstrukcji podsypkowej na podkładach betonowych  w zabudowie z płyt EPT.

Modernizacja torowiska tramwajowego na Moście Gdańskim
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 808 mtp. Polegała będzie na wymianie rusztu torowego, mostownic drewnianych na stalowe. Wzmocniona zostanie również konstrukcja mostu oraz wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Grochowskiej na odc. al. Zieleniecka - Rondo Wiatraczna
2019 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 4738 mtp polegała będzie na ułożeniu:
- torów wydzielonych w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową roślinnością trawiastą.
- torów na przejazdach w konstrukcji bezpodsypkowej z płyty prefabrykowanych.
- torów przy peronach w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową z betonu asfaltowewgo.
Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wi
2019 - 2019
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w ul. Kijowskiej i al. Tysiąclecia odc. ul. Markowska - ul. Kawęczyńska
2019 - 2019
Zarzą Miejskich Inwestycji Drogowych, Tramwaje Warszawskie

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka
2017 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Projekt przebudowy zaklada uproszczenie skrzyżowania. Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką, zaś ul. Wileńska zostanie "zaślepiona" aby uniemożliwić wlewania się ruchu tranzytowego w wąskie uliczki Pragi. Druga zmiana będzie wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. Ponadto wydłużony zostasnie lewoskręt w ul. Szwedzką zaś wylot ul. Szwedzkiej zostanie poszerzony.

Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze
2018 - 2019
Zarząd Dróg Miejskich

Planowane jest wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ulicach:

1. Brzeskiej (od  ul. Białostockiej do ul. Ząbkowskiej)

2. Ząbkowskiej (od ul. Brzeskiej do ul. Kawęczyńskiej)

Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Strzelecka, Środkowa, Stalowa, Konopacka
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Etapowa realizacja zagospodarowania podwórka między Strzelecką, Środkową, Konopacka, Stalową. Realizacja pierwszego etapu zagospodarowania jeszcze jesienią 2018. Zadania realizowane we współpracy z Biurem Kultury.
Zagospodarowanie obejmuje zieleń, nowe nawierzchnie, odwodnienie terenu, uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, strefy rekreacyjno-sportowe, oświetlenie.

Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017 - 2018
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Skwer pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną na Pradze Północ z nieużytku zmieni się w zadbane i zielone miejsce dla mieszkanek i mieszkańców.

Skwer, jedno z nielicznych zielonych miejsc w okolicy, jest bardzo zaniedbany, przypomina klepisko z resztkami trawy.  Niemal połowę terenu zajmuje dziki parking, ogrodzony stalową siatką. Mieszkańcy wykorzystują  skwer głównie jako drogę na skróty do pobliskiego sklepu oraz miejsce do wyprowadzania psów. Tymczasem obszar ten ma duży potencjał. Jego bezpośrednie sąsiedztwo jest zróżnicowane architektonicznie, tworzą je: stare kamienice, blok z lat 70 i nowopowstałe budynki mieszkalne.

Ulica Letnia, wytyczona ok. 1875 roku, do dziś zachowała nawierzchnię z kocich łbów z rynsztokiem. Jej oświetlenie stanowią charakterystyczne dla zabytkowych części miasta latarnie – pastorały warszawskie. W pobliżu, przy ul. Szwedzkiej  znajdują się zabytkowe tereny po fabryce Pollena, przy ul. 11 Listopada - dawne koszary wojskowe, a przy ul. Letniej - budynek starej piekarni –miejsce działań kulturalnych. 

Modernizacja skweru, wykorzystująca  lokalne wartości terenu,  pozwoli przeobrazić go w atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń, która stanie się lokalnym centrum życia sąsiedzkiego.

Dom Rzemieślników - Młyn Michla
2017 - 2020
Zarząd Mienia miasta stołecznego Warszawy

Zmieniamy zabytkowy spichlerz w Praski Dom Rzemiosła. Po remoncie zabytkowego spichlerza pozostałego z dawnego kompleksu młyńskiego Michla przy ul. Objazdowej 2 rzemieślnicy będą mogli wynajmować tam pracownie.

Zamiarem Miasta Stołecznego Warszawy jest jak najszybsze  zorganizowanie w jednym miejscu powierzchni na potrzeby kilkunastu warsztatów rzemieślniczych różnych branż. Ich najemcy będą mogli prowadzić swoją dotychczasową działalność na zasadach komercyjnych. Ich siłą będzie wspólnota. Zakładamy, że działając razem pod jednym dachem, w odpowiednio przystosowanym do ich potrzeb budynku, zainteresują większą liczbę klientów.

Na parterze budynku Zaplanowaliśmy ogólnodostępną przestrzeń służącą zarówno rzemieślnikom, jak i innym odwiedzającym, a przede wszystkim mieszkańcom. Ma się tam znaleźć m.in. przestrzeń ekspozycyjna, kawiarnia/restauracja, z której będzie można skorzystać np. podczas sobotniego spaceru po Parku Michałowskim oraz ogólnodostępne toalety. Na piętrach znajdą się pracownie i pomieszczenia wspólne dla pracujących w budynków rzemieślników. Nas szczegółową koncepcją miejsca będziemy jeszcze pracować aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby jej przyszłych użytkowników.

Otoczenie Młynu Michla będzie połączone z Parkiem Michałowskim, który przejdzie modernizację w ramach innego projektu.

Park Michałowski wraz z otoczeniem Młynu Michla
2018 - 2019
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Park Michałowski przy ulicy Kawęczyńskiej na Pradze-Północ zmieni się zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w sąsiedzki zieleniec a do usytuowanego obok Młyna Michla wprowadzą się artyści i rzemieślnicy.

 

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
2017 - 2018
Dzielnica Praga-Południe

Najważniejsze założenia projektu to: minimalna wycinka drzew pod inwestycję, maksymalne ograniczenie emisji głosu w przestrzeń Parku Skaryszewsiego i Saskiej Kępy oraz Kamionkowskich Błon Elekcyjnych, zadaszenie całej widowni oraz muszli koncertowej

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wiatraczna
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe

Utworzenie parku kieszonkowego na ścianie budynku przy ul. Małej 8.
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt zakłada stworzenie parku kieszonkowego na ścianie budynku przy ul. Małej 8. Obejmuje on uporządkowanie przestrzeni poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie nasadzeń roślinności, małej architektury oraz przeniesienie wiaty śmietnikowej.

Utworzenie ogólnodostępnego skweru u zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej
2018 - 2020
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie skweru u zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej na teren publiczny dla mieszkańców.

Utworzenie ogólnodostępnego skweru między ulicą Sprzeczną a Marcinkowskiego
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie skweru u zbiegu ulic Sprzecznej i Marcinkowskiego na teren publiczny dla mieszkańców.

Zielony plac - teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej
2018 - 2020
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Etapowa realizacja przekształcenia ulicy Łomżyńskiej wraz z terenami przyległymi w obszar o charakterze zielonego placu, którego główną osią stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego o uspokojonym ruchu samochodów osobowych wraz z ograniczeniem miejsc parkingowych.  W grudniu 2018 roku został ogłoszony konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego celem jest wyłonienie koncepcji najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym, zgodnie z wytycznymi i uwarunkowaniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czerwcu 2019r.  Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej przekształcenia ulicy Łomżyńskiej, natomiast zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest do końca 2020 roku.

Przebudowa Ulicy Środkowej
2018 - 2021
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

W ramach Programu Rewitalizacji metamorfozę przejdzie między innymi ulca Środkowa, którą planujemy zmienić w przestrzeń łączącą funkcje deptaku, ulicy, parkingu i miejsca spotkań.

Praga jest miejscem, gdzie życie sąsiedzkie toczy się w przestrzeni publicznej – dziś głównie w bramach i na wewnętrznych podwórkach. Jej klimat tworzą ludzie, którzy znają się od lat. Chcemy zachęcić mieszkanki i mieszkańców do korzystania również z ulicy, poprzez przekształcenie jej w woonerf. Nazwa pochodzi z języka niderlandzkiego, bo jest to rozwiązanie wynalezione i stosowane w Holandii, oznacza przestrzeń która łączy funkcje ulicy, deptaku, i parkingu , ruch jest tam uspokojony, a priorytet mają piesi i rowerzyści. Polskim odpowiednikiem słowa woonerf jest „podwórzec miejski”. Takie miejsca służą zacieśnianiu więzi między sąsiadami, ośmielają do wychodzenia na ulicę,  przystawania tam, prowadzenia rozmów. Na Pradze mogą również ułatwić nawiązywanie kontaktów między wieloletnimi mieszkańcami i tymi, którzy dopiero niedawno wybrali tę dzielnicę na swoje miejsce zamieszkania.

Typowa dla Pragi zabudowa to kamienice tworzące tzw. studnie, czyli miejsca z ograniczonym dostępem do światła, bez przestrzeni zielonych. Chcemy ułatwić mieszkankom i mieszkańcom dostęp do zieleni, dlatego w ramach projektu przebudowy ulicy Środkowej powstanie również podwórko o charakterze ogrodu, gdzie okoliczni lokatorzy będą mogli odpoczywać, umawiać się z sąsiadami na pogawędki, spędzać czas z dziećmi.

Koncepcja przekształcenia ulicy Środkowej w woonerf jest elementem szerszego projektu, zakładającego zagospodarowanie nie tylko tej ulicy ale także ul. Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi. Koncepcja powstała w ramach konkursu „Ulice Nowej Pragi”.