Lista projektów

Ewelina Bartosik - animatorka rewitalizacji na Kamionku
2018 - 2019
Ewelina Bartosik

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Piotr Stryczyński - animator rewitalizacji na Nowej Pradze
2018 - 2019
Piotr Stryczyński

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Maria Dąbrowska-Majewska - animatorka rewitalizacji na Starej Pradze
2018 - 2019
Maria Dąbrowska-Majewska

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Krzysztof Michalski - animator rewitalizacji na Szmulowiźnie
2018 - 2019
Krzysztof Michalski

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Rafał Suchocki - animator rewitalizacji na Targówku Fabrycznym
2018 - 2019
Rafał Suchocki

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Weronika Chodacz - animatorka rewitalizacji na Targówku Mieszkaniowym
2018 - 2019
Weronika Chodacz

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.