Lista projektów

Stalowa da się lubić
2016 - 2016

Celem inicjatywy było zintegrowanie i zwiększenie poziomu solidarności lokalnej społeczności zamieszkującej okolice ulicy Stalowej w dzielnicy Praga-Północ

Kontynuowanie i rozwijanie Centrum Społecznego PACA
2016 - 2022
Stowarzyszenie CAL i Fundacja Rodzinna

Celem zadania jest prowadzenie Centrum Społecznego PACA w formule Miejsca Aktywności Lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. W ten sposób możliwe jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej osób mieszkających na tym obszarze.

I Elekcja na Kamionku Piknik Rodzinny na Błoniach Elekcyjnych z rozdaniem nagród Kamień Kamionka
2017 - 2017

W Dzielnicy Praga-Południe po raz drugi odbyły się rozgrywki o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Tak jak w ubiegłym roku wydarzenie odbyło się na terenie boiska KS Drukarz. Zawodnikami byli przedstawiciele warszawskich osiedli. W tej edycji wydarzenia wzięły udział nie tylko drużyny z Pragi-Południe, ale również z innych części miasta. Na trybunach ramie w ramie kibicowali sąsiedzi, rodziny, przyjaciele i radni. Partnerem wydarzenia była Rada Osiedla Kamionek.

Wnioskodawcy w ramach wkładu pracy społecznej zorganizowali turniej. Do ich obowiązków należało zrekrutowanie zawodników, stworzenie regulaminu rozgrywek i promocja turnieju. Mieszkańcy również udekorowali stadion i wykonali dokumentację fotograficzną wydarzenia.

DZIKA Strona Wisły
2015 - 2018

Miejsce Aktywności Lokalnej w klubie Dzika Strona Wisły.

Praska Światoteka
2017 - 2020

Praska Światoteka to miejsce aktywności lokalnej (MAL)
W tygodniu prowadzone są tu warsztaty, spotkania i zajęcia artystyczne dla wszystkich grup wiekowych. Działa tu internetowe www.radiopraga.pl i portal o tematyce kulturalno - społecznej www.tupraga.waw.pl.

Dom Sąsiedzki ''Szmulowizna'' - stworzenie miejsca aktywności lokalnej
2016 - 2017
Fundacja Hereditas

To miejsce na warszawskich Szmulkach, w którym panuje zasada wzajemności (jeśli korzystam z zasobów lub działań domu sąsiedzkiego, daję mu coś w zamian od siebie – np. sam/a prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, czasem przyniosę ciastka i herbatę, gdy ich zabraknie), wzajemne zaufanie, otwartość, tolerancja i poszanowanie indywidualności każdego mieszkańca.

https://warszawa.tvp.pl/28840541/dom-sasiedzki-szmulowizna

Klub dla rodzin 'Zwalcz Nudę'
2015 - 2022

Klub Zwalcz Nudę to rodzinne miejsce aktywności lokalnej. Prowadzi wiele nieodpłatnych warsztatów, zajęć, kafejke, świetlice, wypożyczalnie gier planszowych i sale zabaw dla dzieci.

Centrum Wielokulturowe w Warszawie
2014 - 2018

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to niezależną jednostka prowadzona w ścisłej współpracy z warszawskim samorządem. Jest jednym z miejsc aktywności lokalnej na mapie Warszawy.

Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym
2016 - 2016

Inicjatywa lokalna mająca na celu wzmocnienie więzi lokalnych poprzez przybliżenie zwyczajów wielkanocnych praktykowanych na terenie Targówka Fabrycznego.  

Poprawa estetyki ul. Brzeskiej
2016 - 2016

Inicjatywa lokalna majaca na celu poprawe estetyki zaniedbanego skwerku ziemi, pozbawionego zieleni w pobliskim sąsiedztwie szkoły podstawowej przy ul. Brzeskiej.

Spotkajmy się na rogu
2016 - 2017
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Praska Światoteka, która działa od 2013 roku, dzięki projektowi była otwarta dłużej i rozszerzyła swoją ofertę kulturalną i animacyjną. Stała się centrum działań lokalnych, gdzie mieszkańcy otrzymują wsparcie dla swoich inicjatyw. W ramach projektu odbyły się także zajęcia międzypokoleniowe związane z obsługą komputera, wywiady młodzieży z seniorami, społeczno-edukacyjne gry terenowe dla mieszkańców, spotkania kulinarne, międzypokoleniowe wyjścia kulturalne, pikniki i śniadania sąsiedzkie, wieczorki historyczne, a seniorzy zorganizują wydarzenia dla innych seniorów.

Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów.
2016 - 2017

Inicjatywa lokalna polegająca na organizacji dwa razy w tygodniu ćwiczeń przystosowanych do potrzeb i możliwości seniorów. W ramach projektu  Stowarzyszenie CAL udostępnia im przestrzeń na przeprowadzenie zajęć.

Cinematic Praga
2016 - 2016

Celem inicjatywy lokalnej jest realizacja krótkometrażowego filmu, pokazującego współczesne życie mieszkańców, potencjał dzielnicy i szeroko pojętą praską codzienność. Efektem, ma być 5-minutowy film, opowiadający historię dzieci, które szukają niezwykłych miejsc na Pradze.  W ramach realizacji zadania społeczność lokalna będzie miała okazję do zaprezentowania się i zachęcenia innych do odwiedzenia Pragi-Północ.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na Kowieńskiej 23
2016 - 2017

Mieszkańcy okolic ul. Kowieńskiej w ramach inicjatywy lokalnej stworzyli przyjazną przestrzeń sąsiedzką dla dzieci oraz dorosłych. Teren, którego dotyczyła inicjatywa, był nieuporządkowany oraz niezagospodarowany. Mieszkańcy zagospodarowali  przestrzeń poprzez stworzenie na niej placu zabaw, zamontowanie ławek oraz zasadzenie zieleni.

My sąsiedzi: Targówek Mieszkaniowy
2016 - 2017
Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci 'Szansa', Fundacja Akademia Innowacji

My-sąsiedzi to partnerski projekt, który był skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek przygotowany przez cztery doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe.

W ramach działań od lipca 2016 roku do końca 2017 roku realizatorzy zadania współpracowali z szeregiem organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych liderów, aby zwiększać aktywność mieszkańców Targówka na rzecz własnych społeczności lokalnych.

My sąsiedzi: Targówek Fabryczny
2016 - 2017
Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci 'Szansa', Fundacja Akademia Innowacji

My-sąsiedzi to partnerski projekt, który był skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek przygotowany przez cztery doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe.

W ramach działań od lipca 2016 roku do końca 2017 roku realizatorzy zadania współpracowali z szeregiem organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych liderów, aby zwiększać aktywność mieszkańców Targówka na rzecz własnych społeczności lokalnych.

Praska Pracownia Twórcza
2016 - 2017
Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Projekt był skierowany do osób, które nie uczestniczyły wcześniej w działaniach kulturalnych na obszarze rewitalizowanym. Był on podzielony na cztery części:
- Pracownia małego teatru – to inicjatywy kulturalno-edukacyjne prowadzone na podwórkach, badające potrzeby i zainteresowania mieszkańców,
-  Muzeum społeczne i przejęcia/przyjęcia – to działania artystyczno-społeczne, które czerpią z biografii i zainteresowań mieszkańców konkretnych obszarów oraz warsztaty artystyczne (rzeźbiarskie, z fotografii otworkowej, performatywne), które miały wyłonić lokalnych liderów,
- Azyl Warszawa/Podaj dalej – to warsztaty teatralne, scenograficzno-konstrukcyjne, muzyczne, wideo, graficzne, ruchowo-teatralne, warsztaty „Podaj Dalej” dla młodzieży skierowane do grup międzypokoleniowych, które były podsumowane interaktywnym spektaklem teatralnym,
-  Warsztaty dla liderów – rozwijające umiejętności zarządzania projektami dla osób wyłonionych w czasie projektu.

Kibicujemy Wileńskiej 13
2016 - 2017
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Celem projektu było wzmocnienie wspólnoty lokalnej i aktywizacja mieszkańców kamienicy. W ramach projektu zaplanowane były: integracja mieszkańców przy wspólnym stole, zajęcia rekreacyjne (artystyczno-edukacyjne, animacyjno-sportowe, dyskusyjny klub filmowo-historyczny), akcje (czyste podwórko, wspólny klomb, poprawiona infrastruktura, tworzenie historycznego kalendarza, tworzenie filmu). Skład rady podwórka miał się zmieniać, by mieszkańcy stanowili jej główny trzon, a partnerzy byli głosem doradczym. Partnerem projektu była m.in. Fundacja Legii. Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 roku.

W rytmie życia
2016 - 2017
Stowarzyszenie 'Wspólne Podwórko'

Projekt skupiał się na wspieraniu nawiązywania i rozwoju więzi i relacji między seniorkami oraz przedstawicielami różnych grup ze społeczności. W ramach projektu powstała grupa wsparcia i rozwoju dla kobiet 60+, odbyły się spotkania z kulturą (koncerty w ramach festiwalu Szalone Dni Muzyki), spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty rękodzieła m.in. decoupage, tworzenia dekoracji świątecznych, zajęcia ruchowe, spotkania sąsiedzkie na Wspólnym Podwórku i spotkania seniorek w grochowskich domach. Dodatkowo w ramach działań międzypokoleniowych i międzyprojektowych odbywały się robienie przetworów oraz tworzenie ogródka przed wejściem do Stowarzyszenia.

Wieloosobowość Pragi
2016 - 2017
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Głównym celem projektu "Wieloosobowość Pragi" było budowanie wspólnoty lokalnej mieszkańców kamienicy przy ul. Strzeleckiej 3 oraz mieszkańców kwartału ulic Konopackiej, Strzeleckiej, Środkowej i Stalowej. Działania projektowe - zrealizowane przez dwie animatorki we współpracy ze specjalistą ds. promocji - odwoływały się do tożsamości, historii oraz potrzeb mieszkańców. Działania były elastycznie dobierane w zależności od potrzeb uczestników i  prowadzone w oparciu o dotychczasowe doświadczenie Stowarzyszenia w procesach włączających mieszkańców we wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej

Partycypacyjny szlak turystyczny na Targówku Fabrycznym
2016 - 2017
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Szlak turystyczny po Targówku Fabrycznym był stworzony wraz z mieszkańcami, którzy ostatecznie stali się lokalnymi przewodnikami po okolicy. Wspólnie zostały wybrane miejsca na szlaku, jego forma, szczegóły graficzne oraz mapa. W ramach projektu miały miejsce warsztaty wspomnieniowe oraz  warsztaty.

Chór Chór Hurra!
2016 - 2017
Fundacja Sztuki Arteria

Otwarte spotkania muzyczne raz w tygodniu były prowadzone przez zawodowego chórmistrza. Chór był otwarty - międzypokoleniowy i wielokulturowy, a uczestnictwo w nim bezpłatne. Repertuar tworzyły piosenki z Pragi i z różnych stron świata w nowych aranżacjach. Równolegle do prób odbywały się zajęcia umuzykalniajace dla dzieci. Próby chóru na praskich podwórkach połączone były z warsztatami (warsztaty prowadziły osoby uczestniczące). Chórzyści uczestniczyli również w happeningach realizowanych w różnych miejscach Pragi. Finałem projektu był koncert chóru i nagranie.

 

Cafe Sąsiad
2016 - 2018

Klub Osiedlowy Ziemowita 16 położony jest w samym centrum Targówka Fabrycznego – u zbiegu ulic Ziemowita i Chemicznej. Powstało z inicjatywy Rady Osiedla i sąsiadów oraz dzięki zaangażowaniu Urzędu Dzielnicy Targówek. Urząd przekazał lokal na ten cel oraz wyremontował go. Sąsiedzi przy wsparciu organizacji pozarządowych działających na tym terenie będą tworzyli ofertę tego miejsca.

Otwarta Rampa
2016 - 2017
Teatr Rampa na Targówku

OTWARTA RAMPA stanowi kontynuację i rozwinięcie działań podjętych w 2016 roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji przez Teatr Rampa. Zakłada on kontynuowanie rozpoczętego już procesu tworzenia oraz koordynowania w Teatrze Rampa i jego najbliższym otoczeniu przestrzeni dla działań zmierzających do aktywizacji kulturalnej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Ewelina Bartosik - animatorka rewitalizacji na Kamionku
2018 - 2019
Ewelina Bartosik

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Piotr Stryczyński - animator rewitalizacji na Nowej Pradze
2018 - 2019
Piotr Stryczyński

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Maria Dąbrowska-Majewska - animatorka rewitalizacji na Starej Pradze
2018 - 2019
Maria Dąbrowska-Majewska

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Krzysztof Michalski - animator rewitalizacji na Szmulowiźnie
2018 - 2019
Krzysztof Michalski

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Rafał Suchocki - animator rewitalizacji na Targówku Fabrycznym
2018 - 2019
Rafał Suchocki

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Weronika Chodacz - animatorka rewitalizacji na Targówku Mieszkaniowym
2018 - 2019
Weronika Chodacz

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne
2018 - 2018
Teatr Baj

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno - Teatralne to kontynuowacja projektu dotyczącego zawiązania lokalnych partnerstw między Teatrem Baj a publicznymi i społecznymi instytucjami edukacyjnymi, artystycznymi oraz pomocowymi, działającymi w dzielnicy Praga, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie teatru. 

Wymiany wiedzy o potrzebach dzieci i młodzieży z naszego rejonu oraz o możliwościach działania na ich rzecz okazała się niezwykle cenna. Projekt ma za zadanie m.in. podtrzymać wieloletnią współpracę łączącą promocję edukacyjnych narzędzi teatralnych z podniesieniem świadomości kulturalnej w dzielnicy, wsparcie szkół w organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwiających talenty.
Kolejną edycję projektu chcemy jednak oprzeć tylko na pedagogicznych działalniach teatralnych, aby pomóc grupom dziecięcym oraz młodzieżowym w realizacji swojej pasji i rozwoju emocjonalnym. Skupienie się na jednaj dziedzinie pozwoli poświęcić projektowi więcej uwagi partnerów i skupić wokół niego zainteresowanych uczestników.
Hasłem towarzyszącym projektowi od pierwszej edycji jest nieustająco: "jestem dobry. Jestem madry. Jestem ważny. Jestem z Pragi."

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne
2016 - 2017
Teatr Baj

Współpraca Teatru Baj z lokalnymi szkołami, ośrodkami oraz instytucjami przy wspólnym przygotowywaniu spektakli.

Podwórza
2016 - 2017
Teatr Baj

"Podwórza" to projekt społeczny o charakterze lokalnym tworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców warszawskiej Pragi. Z założenia jest projektem kładącym nacisk na wartość społeczną i integracyjną, ale przy uwzględnieniu działań artystycznych. Podstawą i jego główną częścią jest próba dotarcia do mieszkańców warszawskiej Pragi i zebranie historii, których bohaterowie funkcjonują w zbiorowej wyobraźni mieszkańców. 

Praska Dorożka
2016 - 2017
Teatr Baj

„Praska Dorożka Teatralna” to samochód, stara nysa, która raz w tygodniu opuszcza Teatr Baj i wjeżdża na jedno z praskich podwórek. Z dorożki wyciągana jest scenografia. Aktorzy grają spektakl „W kole” Krystyny Miłobędzkiej w reż. Sebastiana Świądra. Kilka dni przed każdym spektaklem pedagodzy teatru i streetworkerzy prowadzą z mieszkańcami warsztaty, które zapowiadają przedstawienie. Przygotowują też miejsce do prezentacji spektaklu. Po warsztatach podsumowujących spektakl, odbywają się natomiast działania performatywne, wprowadzające mieszkańców w temat Domu. 

 

Strażnik podwórka
2016 - 2019
Zarząd Zieleni m.st.Warszawy

Jest to proces prowadzony od 2016 r., którego celem było zainicjowanie rewitalizacji wybranego podwórka mieszczącego się w kwartale ulic: Konopacka, Strzelecka, Środkowa, Stalowa.

W 2016 r. zostały przeprowadzone działania animacyjne na podwórku. Były one realizowane wspólnie przez mieszkańców podwórka, lokalnych aktywistów, specjalistów, pracowników urzędu dzielnicy i urzędu miasta,  członków międzynarodowego projektu PA Culture. Działanie zakładało długofalową współpracę nad usprawnieniem przestrzeni tytułowego podwórka. W procesie została użyta metoda pracy z dizajnem jako elementem wprowadzającym zmianę jakościową w przestrzeni publicznej. Elementem charakterystycznym, dizajnerskim narzędziem animacji był wielkich rozmiarów dmuchany jamnik przy którym i z którym bawiły się dzieci, spotykali również dorośli.

Działanie składało się z następujących elementów: wydarzeń integracyjnych (Iza Rutkowska, Ludwika Ignatowicz), prac nad projektem zagospodarowania przestrzeni podwórka (Paweł Jaworski), prac badawczych, dokumentacji oraz ewaluacji całego procesu (dr hab. Paweł Możdżyśki).

W 2017 r. kontynuowano działania artystyczne związane z przyszłym zagospodarowaniem wskazanego miejsca i prywatnymi historiami jego mieszkańców, socjologiczne - dotyczące nadawania struktury społeczności lokalnej, wzmacniania grupy liderów i budowania systemu komunikacji, a także architektoniczne - polegające na stworzeniu koncepcji urbanistycznej, systemu zarządzania zmianami w przestrzeni oraz prototypowania rozwiązań projektowych. Proces był prowadzony przez grupę mieszkańców i użytkowników, przy wsparciu osób dysponujących kompetencjami i narzędziami: artystycznymi (Iza Rutkowska), społecznymi i animacyjnymi (Ludwika Ignatowicz) oraz projektowo-architektonicznymi (Paweł Jaworski).

W ramach realizacji działań w 2017 r. powołana do życia została także Szkoła Nauk Praktycznych, która poświęcona była procesom społecznym uruchamianym przez sztukę i architekturę. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczyły badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego. Studenci pod okiem doświadczonego zespołu uczyli się w praktyce pracy ze społecznością lokalną.

W 2018 r. m.st.Warszawa przyjęło dokumentację koncepcji projektu rewitalizacji podwórka wypracowaną przez zespół (Iza Rutkowska, Paweł Jaworski, studenci Szkoły Nauk Praktycznych, mieszkańcy) Zarezerwowano środki finansowe na wykonanie remontu, gospodarowanie terenem podwórka na czas remontu przekazano do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Mieszkańcy zgłosili do Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy projekt „Sąsiedzkie Podwórko na Nowej Pradze”. Projekt przegłosowano do realizacji. W listopadzie rozpoczęto prace budowalne na podwórku, obejmujące budowę parkingu, niwelację terenu oraz montaż oświetlenia.

W 2019 r. będą kontynuowane prace remontowe, zostaną również zlecone prace w zakresie animacji, mające na celu wzmocnienie wspólnoty oraz lokalnych liderów.

Wokół rewitalizacji - warsztaty
2016 - 2017
Muzeum Warszawskiej Pragi

Wokół rewitalizacji to cykl 12 warsztatów skierowanych do aktywistów, urzędników i specjalistów. Warsztaty tematyczne będą kontynuacją i wynikiem debat i spotkań tematycznych w ramach cyklu 'Wokół rewitalizacji', prowadzonych w Muzeum od stycznia 2016. Poświęcone będą między innymi zieleni miejskiej, konsultacjom społecznym, placom zabaw dla dzieci, drogom rowerowym i innym działaniom.  

Projektowanie oparte na rzemiośle
2016 - 2017
Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt zakłada współpracę pomiędzy rzemieślnikami, a projektantami, zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów jednostkowych (prototypów) lub krótkich serii produktów, a także wypracowanie wspólnych form prezentacji technik rzemieślniczych i prowadzenie warsztatów edukacyjnych. Jego częścią jest również dokumentacja i promocja międzypokoleniowej współpracy dla promocji lokalnego dziedzictwa. Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w roku 2015 i 2016.

 

Ferie z Orkiestrą
2017 - 2017
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Projekt "Ferie z Orkiestrą" to propozycja dla dzieci w wieku 7-11 lat. Formuła wydarzenia zbliżona jest do "zimy w mieście". 

W ramach projektu od poniedziałku do piątku bezpłatnie zapewniamy opiekę w godz. 8:00-17:00, warsztaty oraz posiłki (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).

Potańcówki na Grochowskiej
2016 - 2017
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Projekt "Potańcówki na Grochowskiej" to cykl ośmiu letnich warsztatów i koncertów, odbywających się w sobotnie wieczory. 

Muzyczna gra miejska na Grochowskiej
2016 - 2016
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Miasto Szczęśliwe
2016 - 2017
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, wartości obywatelskie, niwelowanie podziałów społecznych. Właśnie tym wartościom ma być dedykowany Festiwal Miasto Szczęśliwe.

Otwarta Ząbkowska
2015 - 2017
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

OTWARTA ZĄBKOWSKA to nowa formuła działań artystycznych, która wyniknęła z potrzeby zamanifestowania przez praskie środowiska twórcze swojej obecności, przypomnienia, że rewitalizacja Pragi zaczęła się od ich pojawienia się na Pradze blisko dwadzieścia lat temu. Zamknięta dla ruchu samochodów ulica Ząbkowska stanie się deptakiem i sceną, a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki - kinem, teatrem, pracownią, klubem poetyckim, miejscem zabawy, ale przede wszystkim SPOTKANIA.

TABOR - cygańskie lato na Grochowie
2016 - 2016
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Cykl koncertów, pokazów filmowych i warsztatów, prezentujących niezwykle ciekawą i różnorodną kulturę romską.

Świat musicalu
2016 - 2016
Dom Kultury 'Zacisze' w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Teatrem Rampa

Warsztaty wprowadzające dzieci i młodzieży do świata sztuki musicalowej.

Łączy nas śpiew i taniec
2016 - 2016
Dom Kultury 'Zacisze' w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z RSM Praga i Chórem Seniorki

Warsztaty taneczne i wokalne oraz wydarzenia muzyczne integrujące mieszkańców Targówka Mieszkaniowego.

Też jestem z Pragi
2016 - 2016
Służewski Dom Kultury we współpracy z Centrum Wielokulturowym w Warszawie

Stworzenie przestrzeń, do której chętni mieszkańcy Nowej Pragi mogą przyjść, przedstawić się i dać się sfotografować.

OFF/ON WŁĄCZ SIĘ
2016 - 2016
Dom Kultury Dorożkarnia we współpracy z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ

Podopieczni GPAS – praska młodzież realizowała swój autorski – film, reportaż o Pradze, o tym jak się dzielnica zmienia.

Kulturalnie zakręceni w bibliotece
2016 - 2016
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Wydawnictwem Białe Pióro - Agnieszka Kazała oraz Klubem osiedlowym 'Nasz klub'

10 spotkań kulturalnych, wśród nich liczne spotkania autorskie skierowane zarówno do młodego odbiorcy jak i do dorosłych, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i warsztaty.

Życie moje zwyczajne, wierszem opisane
2016 - 2016
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Grupą Poetycką AKANT

Seria spotkań z udziałem artystów, dotycząca historii poezji polskiej, terapeutycznej roli sztuki, antynomii natura-kultura, uwzniośleniu spraw codziennych poprzez sztukę, zastosowaniu form teatralnych w prezentacji poezji oraz tematowi miłości.

Tu rozkwita kultura
2016 - 2016
Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa we współpracy z Pracownią Artystyczną Omnimodo

Stworzenie mini ogródków sąsiedzkich.

Kino na B(l)oku
2016 - 2016
Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Zarządem Osiedla Targówek Fabryczny

Organizacja festynu sąsiedzkiego, którego finałem będzie pokaz filmu na ścianie kamienicy przy ul. Ziemowita 16.

Praski numer jeden. Sąsiedzkie dokumentowanie historii i architektury osiedla 'Praga I'
2017 - 2017
Bemowskie Centrum Kultury w partnerstwie z Domem Kultury Praga i Towarzystwem Krajoznawczym 'Krajobraz'

Stworzenie, przy współpracy animatorów, mieszkańców i lokalnych instytucji, wystawy poświęconej osiedlu "Praga I".

Z bajką przez pokolenia
2017 - 2017
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie z klubem osiedlowym Nasz Klub

Spotkania sąsiedzkie, których tematem przewodnim będzie bajka.

Tajemnica biblioteki - rodzinna gra miejska
2017 - 2017
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ w partnerstwie z - I co było dalej

Gra miejska, w konwencji zagadki detektywistycznej, która swoje zakończenie będzie miała w bibliotece.

GRAFF-i-TY
2017 - 2017
Dom Kultury Dorożkarnia w partnerstwie z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej Pragi Północ

Warsztaty o fotografii i graffity dla młodzieży.

Świat musicalu bis
2017 - 2017
Dom Kultury Zacisze w partnerstwie z Teatrem Rampa

Warsztaty wprowadzające dzieci i młodzieży do świata sztuki musicalowej.

Zakup wyposażenia dla Dużej Sceny Teatru Powszechnego im. im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
2016 - 2018
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego
2016 - 2018
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Zabytkowy, 150-letni Pałacyk Konopackiego na Pradze-Północ u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej, znów ożyje. Po remoncie mieścić się tam będzie filia Domu Kultury Praga. Budynek posłuży mieszkańcom jako lokalny dom kultury, będzie tam też działać klub dla seniorów.

Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
2015 - 2023
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Ożywiamy prawą stronę Wisły i tworzymy dla warszawianek oraz warszawiaków nowe centrum kulturalne stolicy skupione wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 - Teatr Baj
2015 - 2019
Teatr Baj

Po gruntownym remoncie i modernizacji Teatr Baj zyska nowoczesne przestrzenie a najmłodsze warszawianki i warszawiacy znów będą mogli cieszyć się wystawianymi tam spektaklami . Zakończenie prac planujemy na początku 2020 roku.

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 40
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Siedlecka 29
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Siedlecka 25
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego
2016 - 2017
Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

Inwestycja realizowana była w latach 2016-2017. Etap projektowania poprzedzony został konsultacjami społecznymi z mieszkańcami ulicy, które odbyły się w kwietniu 2016 r. Ponadto kilkakrotnie po zakończonych konsultacjach organizowane były spotkania mieszkańców z projektantem w celu omówienia szczegółów związanych z planowanymi działaniami. We wrześniu 2017 r. ukończono prace związane z przebudową ulicy. W ramach wykonanych działań ulica została odwodniona, oświetlona, utworzono nowe miejsca parkingowe, niskie nasadzenia, a także posadzono nowe szpalery drzew. Na wniosek uczestników konsultacji postawiona także nową altanę śmietnikową. Całość prac jest częścią procesu związanego z rewitalizacją Kamionka. Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego to jeden z kilku projektów rewitalizacyjnych prowadzonych w okolicach Dworca Wschodniego.

 

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Otwocka 7
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Łochowska 40
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

TU PRAGA WAW PL II
2015 - 2017
Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy 'Q Zmianom'

TU PRAGA WAW PL II to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Nowa Praga.

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Łochowska 37
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ


Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.
 

Przebudowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4
2016 - 2017
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Wielki balon przykrył boisko przy szkole podstawowej nr 377. To hala pneumatyczna, która pozwala rozwijać pasje sportowe, niezależnie od pogody i pory roku.

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Łochowska 43
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich
2018 - 2023
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jednostka organizacyjna m.st. Warszawy

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa Skweru Sportów Miejskich, modernizacja budynku pływalni oraz modernizacja basenu zewnętrznego wraz zagospodarowaniem terenu. W projekcie zaplanowano także budowę zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

 

 

 

 

Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.

Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 12
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Łochowska 39
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ


Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku budynke został przyłączony do sieci ciepłowniczej.
 

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Łochowska 31
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Łochowska 38A
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 14
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Ząbkowska 36
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33
2016 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Środkowa 12
2016 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Środkowa 14
2016 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

MY TARGÓWEK - Fabryka nowych możliwości
2015 - 2017
Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Akademia Innowacji

"MY TARGÓWEK - Fabryka nowych możliwości" to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Targówka Fabrycznego.

Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15
2014 - 2015
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie zakończono. Wykonano prace: remont elewacji z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej.

Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 250
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie zakończono. Wykonano prace: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, wymiana dachu.

Modernizacja budynku przy ul. Kamionkowskiej 54
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie zakończono. Wykonano prace w budynku: modernizacja instalacji gazowej,  remont klatki schodowej.

Modernizacja budynku przy ul. Kobielskiej 86
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie zakończono. Wykonano prace: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, wymiana dźwigu osobowego.

Modernizacja budynku przy ul. Kobielskiej 91
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac: modernizacja elewacji, remont klatki schodowej i korytarzy, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Termomodernizacja budynku przy ul. Kamionkowskiej 31
2015 - 2016
Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Termomodernizacja budynku przy ul. Kamionkowskiej 39
2015 - 2016
Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Termomodernizacja budynku przy al. Waszyngtona 42A
2015 - 2015
Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie zakończono. Wykonane prace: termomodernizacja budynku, remont klatki schodowej, wymiana strolarki okiennej i drzwiowej.

Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków komunalnych.

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13a.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Szanajcy 16
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 1-3
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5-7
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 9-11
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Szanajcy 18
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 26 szt. pnączy ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Szanajcy 18a
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 26 szt. pnączy ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Kłopotowskiego 30
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 26 szt. pnączy ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Łomżyńskiej 27
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 26 szt. pnączy ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowelskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Ząbkowska 50
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23.
2015 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Skaryszewska 2
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Skaryszewska 15
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Termomodernizacja budynku zakończona w 2015r. W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Skaryszewska 13
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Targowa 12
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac: modernizacja dachu, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 7
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Termomodernizacje budynku zakończono w 2015r. Kontynuacja prac w zakresie zagospodarowania podwórka przy budynku.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 26
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 28
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 30
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 32/36
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24
2016 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 28
2016 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Wawerska 19
2016 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0
2015 - 2017
Fundacja United Way, Stowarzyszenie 'Wspólne Podwórko', Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Klub Sportowy 'Drukarz', Fundacja Osiem Życzeń

Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0 to projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kamionek.

Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym
2015 - 2016
Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja 'Cały Świat w Twojej Dłoni', Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Fundacja AVE

Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Targówek Mieszkaniowy.

Całkowite odtworzenie zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16 - 'Synergia'
2015 - 2020

Całkowite odtworzenie zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16, w której powstanie „Synergia” – miejsce służące zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców Starej Pragi.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Wincentego 30 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Wincentego 46 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Wincentego 50 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Wincentego 52 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Wincentego 64 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 44
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40
2016 - 2017
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Montaż hal pneumatycznych nad przyszkolnymi boiskami pozwolił na uprawianie tam sportów przez cały rok.

Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
2015 - 2018
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

W zabytkowej willi przy ul. Siarczanej 6 działa Centrum Kultury i Aktywności. Budynek przeszedł generalny remont i w grudniu 2018 roku odbyła się w nim pierwsza, sąsiedzka Wigilia.

 

 

 

BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji
2015 - 2017
Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie 'Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga-Północ', Stowarzyszenie katolicki Ruch Antynarkotyczny 'KARAN', Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie dla Rodzin, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju 'Q Zmianom', Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Stara Praga i Szmulowizna.

Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Kompleksowy projekt modernizacji uwzględniający chodniki, drogi dla rowerów, zieleń i miejsca parkingowe.

Wsparcie w Starcie
2016 - 2018
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie katolicki Ruch Antynarkotyczny 'KARAN', Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci 'SZANSA' Warszawa-Targówek, Fundacja miejsce Kreatywne

Wsparcie w Starcie to projekt partnerski skierowany do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, pozostających bez pracy.

Przebudowa torowiska z układem drogowym od mostu Śląsko - Dąbrowskiego do ulicy Targowej
2016 - 2016
Tramwaje Warszawskie

Kluby przyjazne rodzinom
2016 - 2017
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin

„Kluby przyjazne Rodzinom” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ.

TA Szansa dla Rodzin
2016 - 2017
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek, Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja Rozwód Poczekaj!, Fundacja Miejsce Kreatywne

„TA Szansa dla Rodzin” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Targówka.

RODZINA - wspólna sprawa
2016 - 2017
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

„Rodzina – wspólna sprawa” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku
0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Południe.

Razem dla Dzieci Pragi Południe
2016 - 2017
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Fundacja Kooperatywy Grochowskiej, Fundacja Rodzinna, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

„Rodzina – wspólna sprawa” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku
0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Południe.

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowieńskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Łomżyńskiej 27
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 5 szt. drzew ozdobnych i 30 szt. krzewów ozdobnych. 

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Rybna 8
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Rybna 10
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 5 szt. drzew ozdobnych i 30 szt. krzewów ozdobnych. 

Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2016 roku do 2019 roku
2016 - 2019
Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykuczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku - KARAN, czyli Akademia Artystycznej Aktywności na Warszawskiej Pradze
2016 - 2019
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykuczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.

Rada Seniorów w dzielnicy Praga Południe
2016 - 2022
Rada Seniorów Dzielnicy Praga Południe

Dzielnicowe Rady Seniorów współpracują z urzędami dzielnic przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. 

Rada Seniorów w dzielnicy Praga Północ
2016 - 2022
Rada Seniorów Dzielnicy Praga Północ

Dzielnicowe Rady Seniorów współpracują z urzędami dzielnic przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. 

Rada Seniorów w dzielnicy Targówek
2016 - 2022
Rada Seniorów Dzielnicy Targówek

Dzielnicowe Rady Seniorów współpracują z urzędami dzielnic przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. 

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wileńska 29
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wileńska 25
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Tarchomińska 12
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Środkowa 17
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Środkowa 12
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Środkowa 3A
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Środkowa 3
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Siedlecka 26
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Siedlecka 45
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kowieńska 4
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 73
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 65
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 45
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 43
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 41
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 26
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 24
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 20
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kawęczyńska 18
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Bródnowska 22
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Bródnowska 20
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Bródnowska 18
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Bródnowska 14
2014 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Bródnowska 2
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Lęborska 6
2015 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Lęborska 4
2015 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 17
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 31
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 37
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 38A
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 40
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 43
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 52
2015 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łochowska 54
2015 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Łomżyńska 31
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 8
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 32
2015 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 35
2015 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 37
2015 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 47
2015 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 53
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 55/57
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 59
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 60
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Radzymińska 61
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wileńska 21
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wileńska 23
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Centra Lokalne - koncepcje, przeprowadzenie analizy i wypracowanie rekomendacji, opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu Rewitalizacja Wspólna Sprawa
2016 - 2019
Dzielnica Praga - Południe m.st. Warszawy i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Utworzenie dwóch centrów lokalnych na obszarze kryzysowym w dzielnicy Praga-Południe - Centrum Lokalne dawny bazarek Rogataka oraz Centrum Lokalne Lubelska 30/32.
 

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Piotra Skargi 6 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Piotra Skargi 60 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Piotra Skargi 66 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Piotra Skargi 68 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Smoleńska 74 - 'Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych'
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Smoleńska 92 - 'Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych'
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Gościeradowska 3A - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Tykocińska 26 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Zamiejska 14 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292
2018 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 322
2018 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Barkocińska 2A - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Barkocińska 4 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Radzymińska 107 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Radzymińska 113 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Święciańska 4 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Święciańska 6 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Święciańska 8 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Święciańska 12 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Święciańska 14 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31
2016 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 39
2016 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 49
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2a
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6a
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Gościeradowska 9 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Gościeradowska 15 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Dobrowoja 6 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2015 - 2015
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Grochowska 215 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2015 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Kobielska 88/92 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Modrzewiowa 7 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2015 - 2016
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Podskarbińska 6 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Rybna 8 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Rybna 10 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Rybna 24 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Rybna 28 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Wawerska 19 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Wiatraczna 5 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania NIeruchomościami w Dzielnicy Taegówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Głucha 3A - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Kaleńska 6A - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Kickiego 26C- Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Mińska 26 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Mińska 28 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Mińska 30 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Prochowa 16 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Prochowa 22 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa instalacji co. i ccw. przy ul. Prochowa 38 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Praski kokon
2017 - 2021
Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (lider) oraz partnerzy: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin Korale, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Projekt „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

LSW - dobry start, wspólna przyszłość
2016 - 2018
m.st. Warszawa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin, Stowarzyszenie Monopol Warszawski oraz Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

Projekt partnerski skierowany do członków rodzin w wieku 7-65 lat, dający możliwość reintegracji  społecznej i zawodowej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 9
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Jagiellońska 11
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kłopotowskiego 6 oficyna
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Konopacka 7 oficyna
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Korsaka 7
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Nieporęcka 14
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Nieporęcka 8
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 4
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 10
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 21
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 35
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 37
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 38
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 50
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 51
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 54
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 59
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stalowa 69
2016 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Ząbkowska 3
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Ząbkowska 11
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Siedlecka 29
2014 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 46
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 53
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Czynszowa 4
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Jagiellońska 47
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Kowieńska 8
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mackiewicza 1
2017 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mała 4
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mała 6
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mała 8
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mała 10
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mała 11
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mała 13
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Mała 13A
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Stolarska 2/4
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Strzelecka 5
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Strzelecka 28
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Strzelecka 31
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Strzelecka 38
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Strzelecka 42
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Strzelecka 46
2017 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Środkowa 21
2017 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 6
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 19
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Sprzeczna 8
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 6 front
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 7
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 9
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 11
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 15
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 23
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 25
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 33
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 35A
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Szwedzka 37
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wołomińska 15
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wołomińska 17A
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wrzesińska 14
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Zachariasza 5
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Zachariasza 8
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Zachariasza 10
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Zamoyskiego 25
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Zaokopowa 3
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 6 front
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 19
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 20
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 29/31
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Grajewska 4
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Grajewska 17
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Grodzieńska 20
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Grodzieńska 24
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Grodzieńska 26
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Grodzieńska 46
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Michałowska 8
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Okrzei 29
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Korzona
2015 - 2019
TBS Warszawa Północ Sp. z o. o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 64 mieszkania.

 

 

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Radzymińska róg Handlowej
2017 - 2020
TBS Warszawa Północ

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano powstanie 215 lokali mieszkalnych, w tym placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Chyrowska r. Złotopolska
2017 - 2020
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 25 mieszkań i przeznaczenie parteru na cele społeczne.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wileńska 43
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Wileńska 59
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Ząbkowska 4
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Ząbkowska 12
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Strzeleckiej
2017 - 2020
TBS Warszawa Północ SP. z o.o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 30 mieszkań.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Stalowej 29
2015 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy wielopokoleniowej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 12  mieszkań i placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Łomżyńskiej 20
2016 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy  przy ul. Łomżyńskiej 20 wraz realizacją garażu podziemnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 46 lokali mieszkalnych oraz placówkę opiekuńczo -wychowawczą.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Łomżyńskiej 26
2016 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy  wraz z z realizacją garażu podziemnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 13 lokali mieszkalnych oraz placówkę opiekuńczo -wychowawczą.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Małej 15
2016 - 2019
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu remont, przebusdowę i nadbudowę kamienicy  przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 8 lokali mieszkalnych.

Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Targowej 14
2016 - 2022
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu modernizację kamienicy przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.   W budynku zaplanowano 75 lokali mieszkalnych oraz lokale na cele społeczno-kulturalne.  

Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Targowej 12
2016 - 2020
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 85 lokali mieszkalnych, 9 lokali dla osób z niepełnosprawnościami oraz siedzibę agencji usług społecznych.

Praskie Święta
2016 - 2016
Stowarzyszenie ''Serduszko dla Dzieci''

22 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Spotkanie miało charakter intergacyjny, poznawczy i rekreacyjny, posłuży jako pretekst do wspólnie spędzonego czasu w gronie rodzinnym.

Usługi dla ludności
2016 - 2016
Fundacja Zmiana

W ramach projektu zrealizowano 9 różnorodnych warsztatów wykorzystując umiejętności i doswiadczenie osób pracujących w okolicznych niewielkich działalnościach gospodarczycH.

W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty: krawieckie, cukiernicze, fotograficzne, z produkcji kosmetyków oraz warzywnych szopek.

 

Wielowyznaniowe spotkania sąsiedzkie
2016 - 2016
Fundacja ''Świat Bez Wandalizmów''

Spotkania mające na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców i więzi ich łączących, poprzez nawiązanie do historii Starej Pragi. W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty polegające na przybliżaniu tradycji świątecznych przedstawicieli różnych kultur.

Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej
2015 - 2020
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu budowę nowego budynku komunalnego z 156 lokalami mieszkalnymi. W budynku zaplanowano również powstanie przedszkola integracyjnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

II Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
2017 - 2017

Kolejna edycja wydarzenia zorganizowana w ramach inicjatywy lokalnej.  W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowany zostanie turniej integrujący miłośników piłki nożnej z osiedli. Będzie miał on wpływ na popularyzacje sportu i aktywnego stylu życia. Celem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest integracja społeczności lokalnej przy wspólnej zabawie.

Cała Praga Śpiewa
2017 - 2017

Celem inicjatywy jest integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne muzykowanie. W ramach inicjatywy odbędą się otwarte warsztaty ze śpiewu z doświadczonymi muzykami i praskim zespołem „Cała Praga Śpiewa”, koncerty oraz zabawy taneczne z zespołem akompaniującym. Warsztaty będą miały charakter otwarty, każdy kto będzie chciał śpiewać (niezależnie od wieku) będzie mógł w nich uczestniczyć. Na koncerty i zabawy taneczne wstęp będzie bezpłatny.

CENTRUM KREATYWNOŚCI TARGOWA
2014 - 2016
Biuro Rozwoju Gospodarczego

To miejsce służy twórczym, stawiającym pierwsze kroki w biznesie, przedsiębiorcom do rozwijania innowacyjnych pomysłów. A przy okazji ożywia Starą Pragę i włącza jej mieszkańców w nowe działania.

CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA Targowa 80 A i Inżynierska 3
2016 - 2022

Po wyremontowaniu budynków przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3 stworzymy tam kolejne Centrum Kreatywności po prawej stronie Wisły. Przeznaczenie tej powierzchni określiliśmy wspólnie z mieszkańcami i przyszłymi użytkownikami.

 


 

 

Centrum Lokalne - ul. Lubelska 30/32
2016 - 2019
Dzielnica Praga - Południe m.st. Warszawy i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Kamienica przy ul. Lubelskiej 30/32 po przebudowie stanie się domem dla organizacji społeczno-kulturalnych, a teren wokół niej - Centrum Lokalnym, miejscem spotkań mieszkanek i mieszkańców.


 

Centrum Lokalne Rogatka - ul. Grochowska 328
2016 - 2019
Dzielnica Praga - Południe m.st. Warszawy i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Centrum Lokalne Rogatka powstaje w ramach Programu "Warszawskie Centra Lokalne" oraz współfinansowanego z funduszy europejskich Programu "Rewitalizacja - wspólna sprawa". Obok Centrum Lokalnego Lubelska 30/32 będzie to jedno z dwóch centrów lokalnych powstających na Pradze Południe.

W ramach projektu unijnego na przełomie 2018 r. i 2019 r. przeprowadozno konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz z innymi potencjalnymi użytkownikami miejsca. Raport z konsultacji znajduje się na stonie internetowej Dzielnicy Praga -Południe tutaj 

Po zakończonych konsultacjach zorganizowano konkurs architetoniczny na opracowanie koncpecji architektoniczno-urbanistycznej. Szczegóły tutaj 

Obcnie trwają prace związane z opracowaniem dokumntacji technicznej. 

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Sprzeczna 6
2018 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Termomodernizacja budynku przy ul. Mińskiej 7
2014 - 2015
Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe

Rewitalizacja kamienicy przy ul. Kępna 13
2017 - 2019

W ramach projektu przewidziana została termomodernizacja, kompleksowy remont elewacji, klatek schodowych oraz przystosowanie podwórka dla celów integracji mieszkańców kamienicy przy ulicy Kępnej 13 w Warszawie.

'SZYBKI MONTAŻ - park kultury'
2017 - 2022
Stowarzyszenie Niezależnych Osób Realizujących Materię Ambitną 'NORMA'

Projekt "SZYBKI MONTAŻ - park kultury polega na organizacji cyklicznych (co 2 tygodnie) wydarzeń kulturalnych w okresie od maja do września w latach 2017 - 2022 ożywiających przestrzeń Parku Praskiego zlokalizowanego na terenie objętym ZPR, z "wpisaniem" na powrót budynku muszli koncertowej w tkankę ważnych punktów lokalnej integracji mieszkańców Pragi Północ. Seria koncertów połączonych z wydarzeniami towarzyszącymi, takimi jak wystawy sztuk plastycznych, animacje społeczno - kulturalne skierowane do mieszkańców dzielnicy będzie realizowana przez wnioskodawcę czyli organizację pozarządową w partnerstwie z sektorem prywatnym.

Praskie Centrum Wspierania Młodzieży 'Nowe perspektywy'
2018 - 2019
Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Istotą projektu jest stworzenie narzędzi wyrównujących szanse rozwoju i godnego startu w przyszłość praskiej młodzieży głównie poprzez zredukowanie barier w dostępie do edukacji i zdobyczy współczesnej techniki. Projekt polega na utworzeniu stałej platformy wsparcia i aktywizacji, której beneficjentami będzie młodzież z 2 grup wiekowych (odpowiednio: 15-18 i 19-26 lata) oraz ich rodzin. Projekt stanowi odpowiedź na problem społecznej i materialnej marginalizacji obszaru Pragi, oraz związane z tym negatywne zjawiska społeczne, dotykające dzieci i młodzież: wykluczenie, brak równości szans, utrwalające się niejako pokolenia na pokolenie, patologie i przestępczość. Misja Centrum będzie realizowana poprzez: a) działalność edukacyjną (nauka języków, kursy komputerowe i w zakresie nowoczesnych multimediów, APP); b) coaching, IPD oraz warsztaty z psychologami (trening motywacji); c) programy wychowania talentów; d) pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Dom Sąsiedzki 'Moje Szmulki'
2018 - 2019
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów

Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki” buduje potencjał społeczny poprzez angażowanie osób indywidualnych, rodzin, grup nieformalnych, organizacji, lokalnych instytucji, przedsiębiorców oraz samorządu. Jest otwarty na różnorodność wiekową, kulturową, wyznaniową, etniczną itp. .

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J.Dwernickiego - Saszerów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Inwestycja jest jednym z zadań realizowanym w ramach Projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, który jest zgłoszony do dofinansowania w ramach ZIT WOF.
Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż ulic Mińska- Stanisławowska-Dwernickiego-Szaserów, na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.Chłopickiego o długości 2,0 km. . Przewiduje się przeprowadzenie robót rozbiórkowych istniejącej infrastruktury przeznaczonej pod budowę ścieżek rowerowych (krawężniki betonowe, chodniki, oznakowanie pionowe). W kolejnym etapie zostanie wykonana nawierzchnia (krawężniki, ława betonowa, chodniki o nawierzchni zgodnej z Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 12 października 2016 r.w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy, nawierzchnia bitumiczna). Etap ostateczny prac to wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie zieleni. W ramach prac przewiduje się także przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniach wraz z wdrożeniem przejazdów dla rowerów.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Żaba - Rondo Starzyńskiego
2016 - 2017
Tramwaje Warszawskie

Remont torowiska tramwajowego o długości 2100 mtp. Torowisko na odcinkach szlakowych zaplanowane zostało w konstrukcji podsypkowej, przy peronach przystankowych konstrukcja bezpodsypkowa. Przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Namysłowskiej w konstrukcji z płyt prefabrykowanych. Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na Rondzie Starzyńskiego
2017 - 2017
Tramwaje Warszawskie

W ramach inwestycji planowana jest:
• przebudowa torowiska tramwajowego o długości 1057 mtp w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na rondzie. Zaplanowana została bezpodsypkowa konstrukcja torów z zabudową z betonu asfaltowego;
• budowa torów dla brakującej relacji skrętnej wsch.-płd.(skręt w lewo z ronda Starzyńskiego w ul. Jagiellońską w kier. ul. Ratuszowej);
• przebudowa układu monitoringu sterowania i ogrzewania zwrotnic;
• przebudowa i budowa sieci trakcyjnej;
• przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Starzyńskiego - wiadukt nad ul. Wybrzeże Helskie
2017 - 2018
Tramwaje Warszawskie

Wykonanie remontu torów o długości 776 mtp w konstrukcji podsypkowej na podkładach betonowych  w zabudowie z płyt EPT.

Modernizacja torowiska tramwajowego na Moście Gdańskim
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 808 mtp. Polegała będzie na wymianie rusztu torowego, mostownic drewnianych na stalowe. Wzmocniona zostanie również konstrukcja mostu oraz wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Grochowskiej na odc. al. Zieleniecka - Rondo Wiatraczna
2019 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 4738 mtp polegała będzie na ułożeniu:
- torów wydzielonych w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową roślinnością trawiastą.
- torów na przejazdach w konstrukcji bezpodsypkowej z płyty prefabrykowanych.
- torów przy peronach w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową z betonu asfaltowewgo.
Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wi
2019 - 2019
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w ul. Kijowskiej i al. Tysiąclecia odc. ul. Markowska - ul. Kawęczyńska
2019 - 2019
Zarzą Miejskich Inwestycji Drogowych, Tramwaje Warszawskie

Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników
2016 - 2017
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2
2016 - 2018
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynku.

Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radzymińska 63
2017 - 2020
Zarzą Mienia m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawe warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawe stanu technicznego budynków przy ul. Radzymińskiej 63 i Środkowej 16 w dzielnicy Praga-Północ.

Modernizacja budynków komunalnych - ul. Środkowa 16
2017 - 2020
Zarzą Mienia m.st. Warszawy

Projekt ma na celu poprawe warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawe stanu technicznego budynków przy ul. Radzymińskiej 63 i Środkowej 16 w dzielnicy Praga-Północ.

Stworzenie MAL w Domu Kultury Tu Praga
2016 - 2022

Dom Kultury PRAGA jest instytucją kultury, założoną w listopadzie 2002 roku. Podstawowymi celami działalności DK Praga jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne oraz stwarzanie możliwości kontaktu z kulturą i udziału w jej tworzeniu dzięki realizowaniu projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych.

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka
2017 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Projekt przebudowy zaklada uproszczenie skrzyżowania. Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką, zaś ul. Wileńska zostanie "zaślepiona" aby uniemożliwić wlewania się ruchu tranzytowego w wąskie uliczki Pragi. Druga zmiana będzie wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. Ponadto wydłużony zostasnie lewoskręt w ul. Szwedzką zaś wylot ul. Szwedzkiej zostanie poszerzony.

Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze
2018 - 2019
Zarząd Dróg Miejskich

Planowane jest wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ulicach:

1. Brzeskiej (od  ul. Białostockiej do ul. Ząbkowskiej)

2. Ząbkowskiej (od ul. Brzeskiej do ul. Kawęczyńskiej)

Śladami dzieci
2018 - 2018
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Twórcy projektu zamierzają podjąć próbę przełamania wizerunku niebezpiecznego i zagrażającego uchodźcy poprzez wspólne działania dzieci z Ośrodka dla cudzoziemców oraz dzieci z VIII Ogrodu Jordanowskiego. Wykorzystując język teatru postarają się sprawdzić, na ile różnią się światy dzieci z różnych stron globu i z różnymi doświadczeniami. Do zrealizowania tego planu wykorzystają metodę "Teatru Playback".

Droga do wolności - warsztaty poezji patriotycznej (edycja II)
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Organizacja II edycji warsztatów poetycko-teatralnych (z elementami wystąpień publicznych oraz warsztatów emisji głosu) dla mieszkańców dzielnicy, grup poetyckich oraz teatralnych, nieformalnych grup mieszkańców z otoczenia biblioteki dzielnicy Praga Południe, dla grupy wiekowej: młodzież od 14 lat oraz dorośli bez ograniczeń wiekowych.

Magia w baśniach świata (II edycja)
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Tematyka prowadzonych zajęć w II edycji projektu będzie dotyczyła baśni narodów świata. W obecnych czasach, gdzie wielokulturowość mamy na co dzień organizatorzy spróbują przybliżyć dzieciom tradycje i obyczaje ludzi z różnych stron świata.

Droga do wolności - warsztaty poezji patriotycznej (edycja II)
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Organizacja II edycji warsztatów poetycko-teatralnych (z elementami wystąpień publicznych oraz warsztatów emisji głosu) dla mieszkańców dzielnicy, grup poetyckich oraz teatralnych, nieformalnych grup mieszkańców z otoczenia biblioteki dzielnicy Praga Północ, dla grupy wiekowej: młodzież od 14 lat oraz dorośli bez ograniczeń wiekowych.

Kluby przyjazne rodzinom
2018 - 2019
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin

„Kluby przyjazne Rodzinom” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ.

RODZINA - wspólna sprawa
2018 - 2019
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Fundacja Zwalcz Nudę

„Rodzina – wspólna sprawa” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku
0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Południe.

TA Szansa dla Rodzin
2018 - 2019
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek, Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja Rozwód Poczekaj!

„TA Szansa dla Rodzin” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Targówka.

Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów 2.0.
2018 - 2018

Inicjatywa lokalna polegająca na organizacji ćwiczeń przystosowanych do potrzeb i możliwości seniorów. Zajęcia odbywają się na poziomie średniozaawansowanym. W wakacje zostanie przeprowadzony cykl spotkań dla początkujących uczestników zajęć. Spotkania odbywają się w Miejscu Aktywnosi Lokalnej Paca 40.

Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
2018 - 2018

Kolejna edycja wydarzenia zorganizowana w ramach inicjatywy lokalnej.  W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowany zostanie turniej integrujący miłośników piłki nożnej z osiedli. Będzie miał on wpływ na popularyzacje sportu i aktywnego stylu życia. Celem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest integracja społeczności lokalnej przy wspólnej zabawie.

Spotkania z opowieścią w tle
2017 - 2017

Zadanie publiczne realizowane w Parku Wiecha na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w formie 6 międzypokoleniowych spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Celem realizacji zadania była integracja mieszkańców i zachęcanie do twórczego spędzania czasu. Narzędziem do realizacji powyższego celu był Teatr Marionetek. Mieszkańcom dzielnicy przybliżone zostały sylwetki postaci biblijnych. Dodatkowo podczas spotkań odbywały się zabawy dydaktyczne, twórcze, ruchowe. 

Słoneczniki Chrzanowskiego
2016 - 2016
Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Realizacja projektu miała  na celu pobudzenie mieszkańców do podejmowania wspólnych działań w ramach inicjatyw sąsiedzkich, oraz integrację międzypokoleniową. Mieszkańcy kamienicy (dzieci, seniorzy młodzież, dorośli przy wsparciu Stowarzyszenia Wspólne Podwórko)  oraz właściciele lokali przy ul. Chrzanowskiego 13 stworzyli sąsiedzki ogród społecznościowy. Lokalna społeczność wspólnie przekopała cały teren i zasadziła kwiaty (słoneczniki). Zorganizowano również piknik sąsiedzki.

Sąsiedzkie Śniadania na trawie
2016 - 2016
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Projekt miał na celu zintegrowanie i zaktywizowanie społeczności sąsiedzkiej zamieszkującej okolice ulicy Wileńskiej, Szwedzkiej i Stalowej. Dzięki temu dał możliwość stworzenia warunków  do rozwoju wspólnoty lokalnej, na tym terenie, a tym samym do zachęcenia mieszkańców do włączania się i inicjowania oddolnych działań. Założeniem było pokazanie mieszkańcom okolicznych kamienic jak można wspólnie spędzać czas - od śniadania po kolację.

Ogród Społecznościowy za Bramą
2016 - 2016
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Klepisko – zaniedbany kawałek ziemi o pow. 900m2  przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i uczestników projektów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi został zamieniony w piękny ogród pełen zieleni i kwiatów. Dodatkowym atutem była  integracja lokalnej społeczności z osobami zagrożonymi lub już wykluczonymi społecznie.

Zagospodarowanie terenu przed 'Cafe Sąsiad'
2016 - 2016
Hanna Nerć

Grupa mieszkańców Rady Osiedla Targówek Fabryczny i wspierających ich sąsiadów wspólnie zadbała o przestrzeń przed Miejscem Aktywności Lokalnej- Cafe Sąsiad, tak aby w ciepłe letnie dni, móc tam się wspólnie integrować, przez co rozszerzona została działalność miejsca.

Historie ulicy Skaryszewskiej
2016 - 2016
Fundacja Sceny Lubelska 30/32

Projekt ukazał historię ulicy Skaryszewskiej po przez wspomnienia mieszkańców i opowieściami ludzi związanymi z miejscem. Dodatkowo powstała wystawa zdjęć, któraprezentowana byłana ogrodzeniu w połowie długości ulicy oraz w Klubie Sąsiada „Skaryszewska”. Tworzenie wystawy poprzedzone było zbieraniem materiałów od mieszkańców oraz innych instytucji związanymi z ulicą np.: Kościołem, Zespołem Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 oraz Muzeum Warszawskiej Pragi.

Rodzinna Akademia Zdrowego Odżywiania
2016 - 2016
Milena Cieślak

Projekt  polegał na  przeprowadzeniu warsztatów ze zdrowego odżywiania. Atutem projektu były działania skierowane do grupy międzypokoleniowej- seniorzy, dzieci, rodzice z dziećmi poznały zasady dotyczące zdrowego odżywiania, wspólnie przygotowywali zdrowe posiłki i poznawali się przy wspólnym sąsiedzkim stole.

Ogródek Sąsiedzki
2016 - 2016
Klub Sąsiada - Skaryszewska, Róża Karwecka

Zagospodarowanie podwórka przy kamienicy na ul. Skaryszewskiej 10 . Wyznaczony teren został przez mieszkańców i sąsiadówposiany trawą, obsadzony tujami i zastawiony kwietnikami. W części środkowej , pod oknem, postawiono stół z parasolem i ławeczkami na wyłożonym kostką placyku. Dzięki czemu stał się on centralnymmiejscem spotkań sąsiedzkich.

WIECZORY CZWARTKOWE MIĘDZY WIERSZAMI
2016 - 2016
Rajmund Sznabel

Wieczorne spotkania czwartkowe dla lokalnej społeczności przy kominku z kulturą, sztuką i historią, szczególnie dzielnicy, na wzór Obiadów Czwartkowych Króla Stasia. Celem  propagowanie szeroko rozumianej kultury, sztuki i integracja mieszkańców dzielnicy.  Spotkania prowadził Tomasz Marzecki- aktor Teatru Polskiego Radia i mieszkaniec Kamionka.

Zrozumieć lokalne potencjały przedsiębiorczości
2016 - 2016
Michał Klepka

Projekt obejmował realizację warsztatów zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności z wykorzystaniem gry planszowejsymulacji działalności gospodarczej Business PLA. Poprzezdziałanie warsztaty możliwe było wskazanie pomysłów na rozwój przedsiębiorczości na kryzysowym obszarze Pragi Południe. Grupa odpowiedzialna, za realizacje projektu, chciała pokazać, żeprzedsiębiorczość i inicjatywność to jedne z kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnego rozwoju potencjału lokalnego i kształtowania przyszłych postaw mieszkańców.

Zielony Grochów
2016 - 2016
Katarzyna Książczyk, Ogród Społecznościowy na Paca

Projekt zakładał stworzenie kącika warzywno -ziołowego w wyznaczonej do tego przestrzeni w Ogrodzie na Paca( który powstał w ramach inicjatywy lokalnej). Posiano i zasadzono rośliny kwiatowe, które miały przyciągnąć do ogródka motyle i inne pożyteczne owady. Wokół działań ogrodniczych nieformalnagrupa promowała aktywność na świeżym powietrzu, przybliżała idee wolontariatu i Miejsc Aktywności Lokalnej.

Śladami rewitalizacji czyli zapomniane kamieniczki i ulice Kamionka
2016 - 2016
Krzysztof Bąbel

Realizacja wystawy fotograficznej w plenerze- wykonanie zdjęć kamienic , zebranie przez mieszkańców Kamionka materiałów o historii, oraz zdjęć z okresu wcześniejszego wyglądu obiektu i ulicy- które zostały wpisane do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji i zostały/zostaną poddane renowacji.

Szmulki per pedes
2016 - 2016
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów

Dzięki projektowi udało się przygotować mapę/przewodnik po Szmulowźnie (część Pragi Północ), obejmującej najważniejsze miejsca o wartości historycznej, kulturalnej, czy społecznej, a także poprowadzono 2 spacery edukacyjne. Mapa została udostępniona mieszkańcom za pośrednictwem m.in. instytucji edukacyjnych, a także turystom, za pośrednictwem podmiotów prowadzących usługi noclegowe na terenie Szmulowizny. Rezultatem był wzrost świadomości miejsca i tożsamości lokalnej, a także pobudzenie zainteresowania mieszkańców oraz osób z zewnątrz tym rejonem Pragi Północ.

Warsztaty Integracyjne dla społeczności Targówka Fabrycznego
2016 - 2016
Anna Klaudia Kędziorek

W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne- wielokulturowe we współpracy z Ośrodkiem dla Cudzoziemców na ul. Księżnej Anny 23, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży zmalarstwa, rysunku, origami,, oraz rodzinny Decoupage- wszystko w przyjaznej przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej Cafe Sąsiad.

Zimowa Integracja
2016 - 2016
Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Projekt zakładał zwiększenie aktywności mieszkańców, rozwój lokalnej społeczności, stworzenie spotkań mających na celu kultywowanie polskich tradycji oraz promocje rękodzieła. Mieszkańcy mieli okazję poznać siebie wzajemnie, wspólnie przygotować ozdoby świąteczne i kartki z życzeniami w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Pragi (Stalowa 28/1). Każdy uczestnik projektu oprócz zrobienia prac dla siebie był zobowiązany do zrobienia i przekazania swojemu sąsiadowi, lub wybranej organizacji społecznej działającej na Pradze - Północ kartki z życzeniami, bądź ozdoby świątecznej. Była to okazja do zacieśnienia więzów sąsiedzkich oraz promocja życzliwych zachowań w stosunku do innych osób.

Sąsiedzkie integracyjne spotkanie świąteczne
2016 - 2016
Jadwiga Struk

Dzięki projektowi przygotowanego przez nieformalną grupę Seniorów z Inicjatywą udało się przygotować trzy wielokulturowe spotkania świąteczne. Seniorzy nawiązali w tym celu współpracę ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, które zajmuje się uchodźcami. Grupa międzypokoleniowa i wielokulturowa wspólnie spędzała przedświąteczny okres na poznawaniu tradycji bożonarodzeniowych z różnych krajów.

Mikołaj z Mikołajek
2016 - 2016
Klub Sąsiada - Skaryszewska, Róża Karwecka

Spotkanie Mikołajka którą była autorka wierszy dla dzieci "Rymowanki Warszawianki" Elżbieta Czajka - członkini Klubu Sąsiada - Skaryszewska , mieszkanka Grochowa animatorka działań poetyckich z Mikołajkami – z dziećmi przedszkoli Kamionka i Grochowa na wspólnej zabawie gwiazdkowej. Dzięki projektowi udało się wydać tomik wierszy „Rymowanki Warszawianki”, który był rozdawany nieodpłatnie  najmłodszym dzieciom podczas gwiazdkowych spotkań.

Podwórkowa Gwiazdka z książką
2016 - 2016
grupa nieformalna: Katarzyna Adamska- Dutkiewicz, Krzysztof Michalski, Bartłomiej Dziewulski

Organizacja spotkania gwiazdkowego –udział w nim wzięło około 100 mieszkańcówSzmulowizny, połączonego z darmowym poczęstunkiem, przygotowaniem świątecznych ozdób na choinkę, śpiewaniem kolęd (odbył się występ lokalnego zespół muzyczny gromadzący osoby w wieku 60+), a także promocją czytelnictwa – każdy przybyły na spotkanie otrzyma książkę w prezencie (książki zostały przekazane nieodpłatnie przez Fundację Zmiana). Przy okazji spotkania zostały również wskazane inne możliwości udziału w życiu społecznym i obywatelskim, rozdane zostały ulotki miejskie m.in o budżecie partycypacyjnym czy inicjatywie lokalnej.

Świąteczny Ogródek
2016 - 2016
Stowarzyszenie Praga 360

Dzięki realizacji projektu przerobiono martwy ciemnyskwer w oświetlony, nastrojowy świąteczny ogródek, w tym wspólne ubieranie choinki, która była centralnym punktem. Projekt powstał wspólnymi siłami mieszkańców, rzemieślników, przedsiębiorców i młodzieżowej grupy teatralno-tanecznej, mieszkańców tej samej ulicy. Projekt stworzył podwaliny pod współpracę i integrację różnych grupy społecznych lokalnych i uatrakcyjnił ten kawałek dzielnicy dla wspólnego dobra.

Święta pachnące nie tylko choinką. Z piernikiem, bajką i muzyką
2016 - 2016
Klub Nasz Klub

Cykl 3 spotkań integrujących społeczność lokalną od "przedszkola do seniora"ze sztuką czyli plastyką, literaturą i muzyką w świątecznej oprawie. Pierwsze spotkanie pt.: "Uwolnić magię Świąt" - warsztaty kulinarne z pieczeniem pierniczków i zdobieniem ich. Spotkaniu towarzyszyły zabawy integrujące, muzykai opowieści, anegdoty świąteczne, oraz tzw. giełda sprawdzonych przepisów świątecznych. Spotkanie w którym dużą rolę odegra integracja z Seniorami.2. Drugie spotkanie: "Zatrzymać magię Świąt" - spotkanie literackie z lokalną pisarką i ilustratorką książek Agnieszką Kazałą - właścicielką wydawnictwa "Białe Pióro", któremu towarzyszyłowspólne czytanie fragmentów książki dotyczących świąt, próby wcielania się w postaci książkowe. 3. Trzecie spotkanie.: "Zapamiętać magię Świąt" - warsztaty muzyczne opracowane na podstawie pracy z kolędami.

Osiedlowa choinka, Drugie urodziny 'Cafe Sąsiad', Osiedlowa Wigillia na Targówku Fabrycznym
2016 - 2016
Anna Klaudia Kędziorek

Integracja mieszkańców Targówka Mieszkaniowego poprzez wspólne stworzenie ozdób choinkowych oraz ubranie choinki przez lokalną społeczność. Sąsiedzi wspólnie przygotowalipotrawy na stół wigilijny z całym bogactwem smaków i zapachów. Kolejną okazją do świętowania była organizacja sąsiedzkiego spotkania z okazji drugich urodzin Cafe Sąsiad- Miejsca Aktywności Lokalnej.

Kamionkowski Ogród Społecznościowy
2017 - 2017
Warszawskie Bractwo Bartne

Projekt polegał na stworzeniu na zdegradowanym terenie w okolicach Dworca Wschodniego ogrodu społecznościowego. Grupy warsztatowa złożona z mieszkańców okolicznych budynków, wspólne wykonała skrzynie i donice, w których posadzono kwiaty. Zorganizowano równieżwydarzenie w ramach którego wspólnie z mieszkańcami wysiano różne kwiaty z naciskiem na rośliny miododajne. Okoliczny mieszkańcy w okresie wakacyjnym pielęgnowali ogród, przez co nastąpiła integracja społeczności, oraz wzrost świadomości ekologicznej, szczególnie dotyczącej gatunków roślin miododajnych i owadów zapylających.

Integracyjne Śniadania w Ogrodzie Sąsiedzkim
2017 - 2017
Ewa Frybes

Projekt zakładał przygotowanie 3 wspólnych, sąsiedzkich śniadań w ogrodzie na Paca 40, który powstał w ramach inicjatywy lokalnej. Organizatorzy (nieformalna grupa seniorów i seniorek aktywnie działających przy Centrum Społecznym Paca) zaprosiła mieszkańców kamienicy, oraz sąsiadów z Pragi Południe do wspólnych spotkań, dzięki którym w wakacyjne soboty integrowała się lokalna społeczność. Każdy uczestnik przynosił potrawę na wspólny- sąsiedzki stół. Obok poczęstunku ważne były dodatkowe aktywności zainicjowane przez uczestników śniadań np. gry podwórkowe czy warsztaty ogrodnicze.

Praskie fajfy międzypokoleniowe
2017 - 2017
Grupa nieformalna Prascy Seniorzy

Podczas cyklicznej akcji(zorganizowano 4 potańcówki) na parkiecie bawili się będą seniorzy, wnukowie z dziadkami, dzieci z rodzicami, czyli ci, których dzieli „żelazna” bariera wiekowa. Wydarzenie było pretekstem do nawiązania rozmowy, spotkania międzypokoleniowego, zniesienia sztucznej, niepotrzebnej granicy. Akcja „oswajała” również seniorów ze współczesną muzyką, a juniorów – z muzyką ich dziadków lub rodziców. Na fajfach puszczane były m.in. stare praskie i warszawskie piosenki, które przypominały uczestnikom muzykę, która wybrzmiewała niegdyś w bramach, na ulicach, w kawiarniach, na potańcówkach. Wydarzenie miałona celu wzmocnienie więzi między sąsiadami oraz nawiązanie nowych znajomości poprzez wspólne spędzanie czasu. Ważnym elementem była integracja międzypokoleniowa, która wyzwala w młodszym jak i starszym pokoleniu wzajemny szacunek a przy okazji umożliwia młodym poznanie kultury, związanej z ich miejscem zamieszkania.

DZIEŃ SĄSIADA - ważna sprawa. Znamy się nie tylko z widzenia
2017 - 2017
Nasz Klub RSM Praga

Dzięki projektowi zorganizowano kilkudniowe obchodyDnia Sąsiada, większość działań prowadzona była na terenie osiedla „Generalska”. Do akcji sąsiadów zaproszono poprzez wysłanie pocztówek. Odbyły się sąsiedzka potańcówka, grill, literacko-plastyczne spotkanie „Kufer pełen cudów”.

Wiosenne przygotowanie ogródka przed Cafe Sąsiad
2017 - 2017
Anna Klaudia Kędziorek

Na integracji całego społeczeństwa Targówka Fabrycznego poprzez stworzenie oazy zieleni. Była to kontynuacja zapoczątkowanej pracy okolicznych mieszkańców z I wygranej edycji konkursu. Lokalna społeczność zgromadzona wokół Miejsca Aktywności Lokalnej- Cafe Sąsiad ponownie zajęła się pracą w stworzonym w 2016 ogródku społecznościowym. Wspólnie sadzono kwiaty, tuje, rozstawiła solary słoneczne, wszystko p o to, by w ciepłe, letnie wieczory móc razem z sąsiadami delektować się miejską oazą zieleni powstałą dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pracy.

Sąsiedzi z 80 letnich kamienic z ulicy Skaryszewskiej
2017 - 2017
Klub Sąsiada - Skaryszewska

Dzięki projektowi zorganizowano święto ulicy pod hasłem „Domy i ludzie”- wyprawiono urodziny 80letnim mieszkańcom i 80letnim kamienicom. Powstała również wystawa upamiętniająca historię kamienic i mieszkańców zamieszkujących przy ul. Skaryszewskiej 6, 8, 10,11,12,13. Oglądać można ją było podczas uroczystego wernisażu na parkanie przy budynku nr 10.

Praski pokój strachu
2017 - 2017
Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ

Projekt polegałna zaangażowaniu 5 chłopców - dzieci ulicznych w wieku 10-15 lat, zamieszkałych na terenie Pragi (ul. Wileńska/ Stalowa) z którymi stowarzyszenie prowadzi działania na Pradze Północ z zakresu streetworkingu - pedagogiki ulicy, do realizacji ich autorskiego projektu przygotowania "pokoju strachów", do którego zaproszona została lokalna publiczność - rodziny , sąsiedzi , oraz znajomi dzieci oraz wszyscy chętni którzy dowiedzielisię o przygotowanym przedsięwzięciu i postanowili zwiedzić Praski Horror House. Warto zaznaczyć, że chłopcy, wraz ze swoim młodszym/starszym rodzeństwem, oraz kolegami i koleżankami z podwórek byli odpowiedzialni za cały proces powstania escape roomu- od koncepcji, poprzez przygotowanie rekwizytów, charakteryzacji czy drobne prace remontowe. Całe wydarzenie finałowe odbiło się szerokim echem nie tylko wśród mieszkańców Pragi.

Letni Zielony Kącik
2017 - 2017
Stowarzyszenie Praga 360

Po udanym projekcie Sąsiedzki Świąteczny Ogródek z grudnia 2016 roku Praga360 postanowiła kontynuować działania właśnie tu, gdzie brakowało funkcjonującego podwórka i wspólnego miejsca spotkań. Była tylko niezadbana, betonowa przestrzeń, która od lat przyciągała problemy z alkoholem i bezdomność.Ta „nieprzyjazna” przestrzeń zostałauporządkowana, zazieleniona i oswojona przez okolicznych mieszkańców, młodzieży z grupy teatralnej oraz dla rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców z sąsiadujących pawilonów. Projekt wzmocnił integrację między tymi grupami społecznymi i dał im nową energię na wspólne poprawianie najbliższego otoczenia.

Filmik z wydarzenia: https://vimeo.com/231839944

Tanecznym Krokiem po Szmulkach
2017 - 2017
PSM Michałów

Dzięki projektowi we współpracy z DS Szmulowizna i parafiązorganizowano plenerową potańcówkę i koncert (jam session) dla mieszkańców w centralnym miejscu Szmulek, jakim jest kwartał ulic Otwocka, Siedlecka, Kawęczyńska. Mieszkańcy Szmulowizny w ograniczonym stopniu korzystają z oferty kulturalnej naszego miasta. Organizacja tego wydarzenia kulturalnego na tym terenie, połączonego z zaangażowaniem lokalnych talentów, miała na celu zmianę tych postaw. Dodatkowo, działanie nawiązywałodo analogicznych działań prowadzonych w przeszłości, szczególnie w 20-leciu międzywojennym (potańcówki salezjańskie), przez co próbowano ożywić lokalną tradycję.

Podwórkowe Lato
2017 - 2017
Klub Pinokio RSM PRAGA

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań: 1.Piknik Sąsiedzki – integracja sąsiedzka , grill, wspólne biesiadowanie. 2.Gry terenowe i podwórkowe dla dzieci z „Lata w mieście” i tych siedzących i nudzących się na Skwerze Wiecha.Przeprowadzono zabawę podchody, malowanie kredą , puszczano duże bańki mydlane, grano w klasy, w gumę, kapsle, berka, w chowanego. 3. Dla trochę starszych przeprowadzono warsztaty o zdrowym stylu życia. Seniorzy z dziećmi sadzili również wspólnie zioła. Okres wakacyjny sprzyjał aktywności na świeżym powietrzu, dlatego mieszkańcy chętnie angażowali się we wszystkie działania.

Pierogowa Integracja
2017 - 2017
grupa nieformalna Seniorzy z Inicjatywą

Projekt zakładał integrację lokalnej społeczności poprzez umożliwienie spotkania w jednym miejscu osób w różnym wieku, różnych narodowości i kultur przy wspólnym stole. W jego ramachprzeprowadzono trzy spotkania kulinarno- edukacyjne, podczas których osoby w nich uczestniczące wspólne przygotowywały posiłek- w tym wypadku tradycyjne polskie danie- pierogi. Seniorzy aktywnie działający przy Centrum Paca zaprosili do współpracy cudzoziemców objętych wsparciem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Celem projektu było zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnych poprzez integrację międzykulturową i międzypokoleniową.

Płotki - Plotki - Ogrodzenia podwórkowe
2017 - 2017
grupa nieformalna Teresa Samulska, Hanna Bogusławska, Krzysztof Bąbel

Od 2016 roku sąsiedzi i mieszkańcy ulicy Skaryszewskiej porządkują podwórko, o które wspólnymi siłami ze względu na swoje historyczne położenie (mur graniczący z posesją nr 8, gdzie w czasie okupacjiznajdował się obóz przejściowy) chcą zadbać po to, by wyglądało estetycznie i przyciągało mieszkańców nie tylko Kamionka. W ramach projektu dokonano kolejnych nasadzeń kwiatów, krzewów oraz zrobiono rabaty.

Skarby domowych archiwów
2017 - 2017
PSM Michałów

Dzięki projektowi zorganizowano spotkaniadla mieszkańców ze specjalistą-historykiem z Muzeum Warszawskiej Pragi dotyczącego archiwów domowych. Realizacja projektu uwrażliwiła mieszkańców Szmulowizny na kwestie archiwalnych fotografii, jako źródła historycznego. Ich efektem jest zwiększone zainteresowanie analizą historycznej fotografii – obserwowane zarówno w mediach społecznościowych (publikacja i interpretacja historycznych zdjęć), jak i w rozmowach/korespondencji dotyczących zdjęć znajdujących się w prywatnych kolekcjach poszczególnych osób.

Jesień z logiką i sportem
2017 - 2017
Nasz Klub RSM Praga

Założeniem projektu był zaktywizowanie mieszkańców podczas długich jesiennych wieczorów. Ten czas był wyjątkowo sprzyjający do poznawania się i integracja międzysąsiedzkiej. Inne pory roku, sprzyjają innym działaniom. Dzięki organizacji turniejów gier planszowych w Naszym Klubie na Zamiejskiej jesienią spotykali się sąsiedzi- od najmłodszych, po najstarszych członków lokalnej społeczności Targówka.

Gwiazdka w Ogrodzie TPD
2017 - 2017
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Projekt  polegał na ozdobieniu świątecznymi akcentami ogrodu przez rodziców dzieci uczęszczających do Ogniska TPD przy budynku OPS na ulicy Grochowskiej 259a , gdzie swoje siedziby maja 3 stowarzyszenia zajmujące się pomocą dzieciom i dorosłym oraz osobom chorym. Dodatkowo dzieciaki razem z rodzicami wzięły udział w warsztatach piernikowych.

Chór Sąsiadów- Świąteczne Kolędowanie
2017 - 2017
grupa nieformalna Urszula Staniszewska, Krzysztof Bąbel

Wraz z Fundacją Scena Lubelska 30-32 oraz Klubem Sąsiada  mieszkańcy ul. Skaryszewskiej od 7 lat organizują spotkania sąsiedzkie w okresie letnim, projekt umożliwił im również spotkanie w okresie świątecznym przy wspólnym, sąsiedzkim stole.

Sportowa Wigilia
2017 - 2017
Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Dzięki projektowi udało się przygotować poczęstunek świąteczny dla uczestników zajęć sportowych Fenix Fight Club’u, ich rodzin i osób najbliższych. Wspólna Wigilia była okazją do większej integracji i zacieśnienia więzi sąsiedzkich. Uczestnicy sami przygotowali wystrój i ozdoby świąteczne sali i stołu oraz poczęstunek tj. tradycyjne świąteczne dania i napoje. Dodatkową atrakcją był występ dzieci z wierszami świątecznymi oraz wspólne śpiewanie kolęd. Niezwykle miłą niespodzianką było również wręczenie drobnych upominków dla dzieci i młodzieży.

Po dawnemu Podwórkowa Gwiazdka
2017 - 2017
Praska Światoteka -Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

W ramach projektu  wspólnie z sąsiadami zorganizowano  Podwórkową Gwiazdkę Sąsiedzką połączoną z potańcówką międzypokoleniową. Mieszkańcy wspólnie spędzali około-świąteczny okres podczas warsztatów z kolęd tradycyjnych, lepieniu pierogów, czy ubieraniu (własnoręcznie wykonanymi ozdobami) świątecznej choinki.

Seniorzy i młodzież gwiazdami wieczoru - muzyczne spotkanie świąteczno-noworoczne.
2017 - 2017
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Projekt polegał na organizacji przedświątecznego spotkania integracyjnego i międzypokoleniowego  dla mieszkańców osiedla Kijowska i sąsiadujących ulic połączonego z promocją czytelnictwa. Głównym celem było  udostępnienie przestrzeni do spotkania, dla rożnych wiekowo grup mieszkańców zainteresowanych muzyką, śpiewem, występami teatralno-tanecznymi oraz czytelnictwem. Sala i niezbędne zaplecze została udostępniona przez Fundację Twoja Pasja w Qlubie Dobre Flow. Uczestnicy spotkania otrzymali upominki- książki- przekazane przez Fundację Zmiana.

Pod (jedną) wspólną Gwiazdką- czyli plastycznie i apetycznie
2017 - 2017
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W ramach projektu przeprowadzone zostały  trzy działania: warsztaty kulinarne pod nazwą Magia pierogów -  wspólne przygotowywanie pierogów (1 spotkanie) oraz warsztaty decoupage podczas których będą przygotowywane ozdoby okolicznościowe: świąteczne i zimowe (2 spotkania). Warsztaty kulinarne odbyły się w Naszym Klubie i miały charakter międzypokoleniowy, natomiast warsztaty decoupage w filii Biblioteki Publicznej na Targówku tj. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12.

Spotkania Integracyjne dla mieszkańców Targówka
2017 - 2017
Hanna Sobótka

Seniorzy i seniorki z Koła Emerytów i Rencistów nr 15, spotykający się w Naszym Klubie zorganizowali dla lokalnej społeczności Targówka Mieszkaniowego szereg spotkań przedświątecznych- na kilku z nich, razem z międzypokoleniową grupą przygotowywali świąteczne ozdoby (którymi później obdarowane zostały osoby samotne). Zwieńczeniem projektu było sąsiedzkie spotkanie, przy wspólnym świąteczno-sąsiedzkim stole.

TARGÓWKOWE KLUSKI Z MAKIEM? DLA JUNIORA I SENIORA
2017 - 2017
RSM Praga Klub Pinokio

W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów kulinarnych, plastycznych- cykl spotkań Seniorów z dziećmi w wieku przedszkolnym i wieku szkolnym o tematyce Bożonarodzeniowej, odbyło się spotkanie mam z maluszkami ze Świętym Mikołajem. Działania były międzypokoleniowe, to seniorzy i seniorki prowadziły warsztaty z robienia bombek dla dzieci , w szkołach, podczas lekcji. Natomiast spotkanie świąteczne dla mieszkańców obyło się w przyjaznej przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej- Klubu Pinokio.

Dzieciaki przygotowują święta - dekoracje świąteczne z wykorzystaniem zasobów Internetu i biblioteki
2017 - 2017
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12 w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt miał  na celu zintegrować młodą społeczność Targówka Mieszkaniowego. Wspólnie przygotowano ozdoby świąteczne, którymi dzieci i młodzież udekorowały  osiedlową bibliotekę i tym samym podkreślony został fakt, , że jest to wspólna przestrzeń lokalnej społeczności, w której można miło i efektywnie spędzić czas. Głównym założeniem projektu było przygotowanie ozdób świątecznym przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów Internetu i zasobów biblioteki. Organizatorki chciały zwrócić szczególną uwagę na to, że komputer nie musi służyć tylko do gier, ale również może stać się naszym nauczycielem i animatorem działań kulturalnych.

Sąsiedzkie kolędowanie
2017 - 2017
grupa nieformalna Sąsiedzi z Zamiejskiej

Mieszkańcy zgromadzeni wokół Parafii Św. Marka Ewangelisty postanowili zorganizować dla lokalnej społeczności Targówka Mieszkaniowego sąsiedzkie,  rodzinne kolędowanie.   Podtrzymując stare polskie tradycje śpiewania kolęd w okresie okołoświątecznym Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano  spotkanie w celu wspólnego spędzenia wieczoru w gronie sąsiadów, znajomych, przyjaciół w miłej świątecznej atmosferze. Towarzyszyły temu występy indywidualne, opowieści  uczestników o historii kolęd, rodzinnej tradycji kolędowania i spędzania Świat Bożego Narodzenia.

Mikołaju, mam marzenie!
2016 - 2016
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Mikołaju, mam marzenie!  To projekt, którego celem było zainspirowanie i zmotywowanie dzieci i ich rodziców do myślenia o lepszej przyszłości dla nich samych, dla ich domu, dzielnicy - Pragi Północ, dla Warszawy. Projekt adresowany był głównie do dzieci zagrożonych wykluczeniem - dziedziczeniem ubóstwa w liczbie ok. 150 w kwartale ulic Targowa, Wileńska, 11 Listopada, Stalowa, Szwedzka. Działania projektowe zmotywowały dzieci do wysiłku i kreacji, uwrażliwiły na potrzeby innych, ubogich, chorych, nieszczęśliwych. Równocześnie projekt służył  budowaniu więzi społecznych, wspólnoty mieszkańców Pragi Północ, rozwijania wrażliwości społecznej, budowaniu lepszej przyszłości dla tej części Warszawy. Uroczystym zakończeniem projektu był koncert utalentowanych dzieciaków i zespołu Gospel.

Eksperymenty z Bożym Narodzeniem w tle
2016 - 2016
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek

Projekt polegał b na ukazywaniu uczestnikom idei Świąt Bożego Narodzenia poprzez wykonywanie wyjątkowych eksperymentów obejmujących wybrane symbole tych Świąt.  Głównym założeniem było pokazanie uczestnikom, jak wykorzystując różne przedmioty i niekiedy pozostałości z gospodarstwa domowego wykonać można ciekawe doświadczenia. Był to zarazem sposób na zwiększania umiejętności dzieci do wykonywania ćwiczeń i uzupełniania czynności domowych o nowe formy spędzania czasu. Celem projektu było zatem pokazanie dzieciom, jak można praktycznie łączyć ideę przygotowywania się do świąt z zabawą i edukacją.

Święta na Szmulkach
2017 - 2017
Fundacja Hereditas

Aktywna integracja społeczności lokalnej Szmulowizny poprzez udział w świątecznych warsztatach(plastycznych i kulinarnych)i zajęciach, których elementem kulminacyjnym było wspólne spotkanie wigilijne. Działania projektowe odbywały się w przyjaznej przestrzeni Domu Sąsiedzkiego „Szmulowizna”.

MAL Fundacja Zmiana - Targowa 63
2017 - 2019

Praska Światoteka to miejsce aktywności lokalnej (MAL)
W tygodniu prowadzone są tu warsztaty, spotkania i zajęcia artystyczne dla wszystkich grup wiekowych. Działa tu internetowe www.radiopraga.pl i portal o tematyce kulturalno - społecznej www.tupraga.waw.pl.

Miejsce Aktywności Lokalnej Klub Osiedlowy Pinokio RSM Praga
2017 - 2018

Klub Osiedlowy Pinokio jest położony w samym sercu Targówka Mieszkaniowego przy ulicy Goławickiej 1. To niewielka placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego mająca ponad 100 wychowanków. Do Klubu uczęszczają dzieci w wieku 2-16 lat.Proponujemy dzieciom jak i dorosłym zajęcia płatne jak i bezpłatne. Posiadamy dwie sale: małą około 10 m2 i dużą ok.40 m2, którą możemy udostępniać na działania lokalne po uprzednim umówieniu się.

Klub Osiedlowy 'Nasz Klub' RSM Praga
2017 - 2018

NASZ KLUB jest kameralnym klubem osiedlowym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga". Mieści się w bloku na Osiedlu "Generalska" przy ul. Zamiejskiej 1 usytuowanej w pobliżu ulic Radzymińskiej i Trockiej. Jest placówką, która służy wszystkim mieszkańcom. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczno-kulturalno-oświatową. Organizuje i bierze udział w różnego rodzaju: akcjach, imprezach, festynach, wernisażach, projektach. Jest placówką przyjazną każdemu, kto przekroczy jego progi.

Smacznie i wielokulturowo na Targówku Fabrycznym - projekt sąsiedzki
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Cafe Sąsiad oraz Stowarzyszeniem Obrony Pozostałości Warszawy „Kolejka Marecka” uzyskała środki finansowe z Funduszu Animacji Kultury 2018 na realizację projektu rewitalizacyjnego pt. „Smacznie i wielokulturowo na Targówku Fabrycznym”. Będzie odbywał się on w formie spotkań, w trakcie których mieszkańcy naszej Dzielnicy wspólnie poznają smaki kuchni wielokulturowej oraz zgłębią historię lokalną.


Spotkania będą przeprowadzane w różnorodnej formie: warsztatów kulinarnych podczas których odbędzie się degustacja wspólnie przygotowanych potraw, warsztatów fotograficznych, spaceru z varsavianistą, odczytu prezentującego kulinarne tradycje Targówka. Zwieńczeniem projektu będzie wernisaż wystawy – pierwszej na Targówku plenerowej, wielokulturowej książki kucharskiej.

Termin realizacji projektu zaplanowany jest od kwietnia do listopada 2018 roku, a miejscem jego realizacji jest obszar Targówka Fabrycznego.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna im Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Projekt zakłada aktywizację osób słabowidzących i niewidomych przy współpracy ze stowarzyszeniem zajmującym się problemami osób z dysfunkcją wzroku - Fundacją "Oczy Serca".


W ramach projektu planowane jest stworzenie przestrzeni czytelniczej wokół działu Książki Mówionej Biblioteki Publicznej. Przewidywana jest też promocja zbiorów bibliotecznych i nowości wydawniczych dostosowanych do potrzeb osób słabo- i niewidzących oraz działania prowokujące do dyskusji na temat literatury wśród osób uczestniczących w projekcie.

Kantata dla młodych
2018 - 2018
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zasadniczym celem projektu jest wskazanie młodym ludziom jak ważne jest zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oraz wzmocnienie przekonania, że nawet w pozornie najciemniejszych momentach nigdy nie jesteśmy samotni.

Te idee zostaną ukazane w spektaklu "Kantata na cztery skrzydła" autorstwa Roberta Bruttera. Poczucie sprawczości i wspólnotowości w młodych ludziach wzmocnią warsztaty aktorskie.

Z teatrzykiem Kamishibai przez pokolenia
2018 - 2018
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Kamishibai wywodzi się z Japonii i jest metodą czytania wykorzystującą plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę, w której są przedstawiane opowiadania. Nazywa się go również teatrem obrazkowym bądź teatrem ilustracji.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek we współpracy z klubem osiedlowym Nasz Klub RSM Praga, Osiedle „Generalska” realizuje projekt rewitalizacyjny pt. „Z teatrzykiem Kamishibai przez pokolenia”. Środki finansowe na jego wykonanie pozyskane zostały z Funduszu Animacji Kultury.

W ramach projektu odbywają się pod okiem Agnieszki Kazały, pisarki i graficzki, spotkania sąsiedzkie w formie warsztatów pisarskich oraz warsztatów ilustratorskich. Projekt zakłada stworzenie przez mieszkańców dzielnicy historyjek obrazkowych do krótkich tekstów przeznaczonych dla dzieci. Zostaną one wydane w postaci książek obrazkowych przedstawianych potem w teatrzyku Kamishibai.

 

Targi 'Rzemieślnicza Strona Wisły'
2018 - 2018
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt zakłada organizację trzech targów, podczas których swoje wyroby będą mogli zaprezentować rzemieślnicy z obszaru rewitalizacji, a zatem z warszawskiego Kamionka, Starej Pragi, Nowej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego. Wsparcie lokalnych rzemieślników jest bardzo ważne i istotne, ponieważ dawne zakłady zamykają się na naszych oczach. Zawody rzemieślnicze stają się rzadkością, takie profesje jak: dmuchacz szkła, abażurniczka, modysta, czapnik, drykier, parasolniczka czy kuśnierz, znikają z mapy miasta. Wraz z nimi,  techniki pracy i umiejętność posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w pracy rzemieślników. Prascy rzemieślnicy i artyści to bardzo cenne dziedzictwo kulturowe, dlatego warto pokazywać ich niezwykłe historie i zachęcać mieszkańców Warszawy do korzystania z ich usług.

STWORZENIE MAL W CENTRUM PROMOCJI KULTURY
2018 - 2022
Centrum Promocji Kultury

Centrum Promocji Kultury Praga-Południe jest samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu m. st. Warszawy. To miejsce z klimatem i ambicjami. Ma bogatą ofertę kulturalną dla osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od niedawna w CPK działa rówenież MAL - Miejsce Aktywności Lokalnej - to przestrzeń na pomysły i działania mieszkańców.

Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Strzelecka, Środkowa, Stalowa, Konopacka
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Etapowa realizacja zagospodarowania podwórka między Strzelecką, Środkową, Konopacka, Stalową. Realizacja pierwszego etapu zagospodarowania jeszcze jesienią 2018. Zadania realizowane we współpracy z Biurem Kultury.
Zagospodarowanie obejmuje zieleń, nowe nawierzchnie, odwodnienie terenu, uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, strefy rekreacyjno-sportowe, oświetlenie.

Co jest, każdy widzi; jak jest, każdy słyszy
2018 - 2018
Dom Kultury 'Praga' w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Bezpośrednim celem projketu jest dokumentacja życia codziennego mieszkańców warszawskiej Pragi. Projekt ma charakter dokumentacji antropologicznej, która przetworzona zostanie w wartość z pogranicza sztuki i dokumentu. Realizatorzy przeprowadzą wywiady/sesje fotograficzne i filmowe, nagrają opowieści mieszkańców, a zebrane materiały zaprezentują w formie wystawy łączącej różne środki przekazu.

Re-Operetka
2018 - 2018
Dom Kultury 'Tu Praga' w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Re-Operetka to cykl 5 koncertów złożonych z utworów opery, operetki i musicali z repertuaru światowego i rodzimego. Koncerty zostaną poporwadzone przez doświadczonego konferansjera, ktory przybliży biografie kompozytorów, zapozna z epoką i wprowadzi w tajniki prezentowanych dzieł. Do realizacji przedsięwzięcia będą zaproszeni wybitni śpiewacy i muzycy.

Świat musicalu 2018
2018 - 2018
Dom Kultury 'Zacisze' w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Projekt „Świat musicalu 2018” jest kontynuacją „Świata musicalu” z 2016 r. i „Świata musicalu bis” z roku 2017.
Projekt wprowadza dzieci do świata sztuki musicalowej. 32 osoby podzielone na cztery przygotują każdy element muzycznego przedstawienia. Przez tydzień osoby z mniejszymi szansami, które ze względu na miejsce zamieszkania, sytuację społeczną czy finansową nie mogą w pełni uczestniczyć w kulturze, pod opieką doświadczonych instruktorów i czynnych artystów musicalowych, stworzą krótkie musicale na wybrane przez siebie tematy. W efekcie powstaną 4 autorskie spektakle. Od pomysłu, poprzez napisanie scenariusza, rozdzielenie ról, wspólne tworzenie choreografii i tekstu piosenki, aranżację znanych melodii musicalowych, aż po projekty kostiumów -
dotkniemy każdego tematu, który pojawia się podczas pracy nad profesjonalnym musicalem. W warsztatach zostaną wykorzystane metody pracy indywidualnej oraz grupowej, ze względu na liczbę uczestników, instruktorzy, będę mogli indywidualnie kontrolować poprawność wykonywanych przez uczestników ćwiczeń.
Dzięki współpracy z Teatrem Rampa, dzieci będą miały możliwość poznania technik pracy z mikrofonem oraz wykorzystania tego doświadczenia w wykreowanych przez siebie przedstawieniach, które odegrają przed zaproszoną publicznością

Warsztaty wokół rewitalizacji
2018 - 2018
Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt to kontynuacja cyklu wydarzeń pod tym samym tytułem, realizowanych w 2017 roku. Planowane działania to wykłady, warsztaty, spacery dotyczące zasobu kulturowego dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Celem jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym dzielnicy, też włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji.

Spektakle teatralne
2018 - 2018
Muzeum Warszawskiej Pragi

Przygotowanie i zagranie 10 spektakli kostiumowych dla dzieci (też z użyciem mapetów) we współpracy z Praskim Teatrem Lalek.

Reżyseria i scenariusz Michała Walczaka, oparty praskich historiach (kwerenda pracowników MWP).

Spektakl grany na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi.

Utworzenie stałej sceny na okres letni na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi
2018 - 2018
Muzeum Warszawskiej Pragi

Stała scena utworzona na dziedzińcu Muzeum Warszawy na Pradze przez letnie miesiące będzie służyła społeczności lokalnej dając możliwość szerszej prezentacji działań realizowanych przez organizacje społeczne i twórcze pracujące na terenie Pragi i innych obszarach rewitalizowanych.

Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach
2018 - 2018
Teatr Baj

Projekt jest połączeniem dwóch realizowanych do tej pory przez Baj projektów rewitalizacyjnych: Praskiej Dorożki Teatralnej i Podwórz. Ich wzajemne oddziaływanie na siebie stało się tak bezpośrenie, że nie widzimy sesnu w utrzymywaniu podziału. Przenikanie się i wzajemne uzupełnianie, które potwierdza nam także przeprowadzana ewaluacja, skłoniło nas do połączenia sił tkwiących w każdym z projektów, ułożenia poszczególnych działań w kolejności przyczynowo-skutkowej i wzmocnienia ich wspólną promocją, animacją, identyfikacją.

Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności
2018 - 2018
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Trzecia edycja projektu "Miasto Szczęśliwe. Festiwalu Sztuki i Społeczności" będzie kontynuacją sprawdzonych już założeń poprzednich edycji czyli tych, które skupiają się na rozwijaniu działań umożliwiających szerszy dialog artystów i społeczności lokalnej. Inicjatywa ta wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. Głównymi wydarzeniami będą działania realizowane poza siedzibą teatru, włączające społeczność praską, ale również  będę one zachęcać mieszkańców do przyjścia i uczestniczenia w projektach okołoteatralnych w samym budynku Teatru Powszechnego, w tym szereg warsztatów przeprowadzonych przez specjalistkę ds. projektów edukacyjnych. Ważną rolę podczas współpracy będą mieli tacy partnerzy Teatru, jak: Fundacja Strefa Wolnosłowa, organizacje działające na ul. Ząbkowskiej i Targowej (Fundacja Zmiana, Stowarzyszenie Hokuspokus, Stowarzyszenie MY, Stowarzyszenie Warszawskie Bractwo Bartne). W ramach działalności Teatru stworzony zostanie szeroki program działań artystyczno-obywatelskich, we współpracy z m.in. Rafałałem Urbackim (reżyser, choreograf krytyczny, dyskutant społeczny, antropolog ruchu, performer) oraz Wojtkiem Ziemilskim (reżyser, autor, choreograf). Festiwal ma charakter również międzynarodowy, dzięki czemu możliwa jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z projektami na styku działań artystycznych i społecznych. Podczas najbliższej edycji w sposób szczególny chcielibyśmy zaprezentować twórczość taki artystów jak m.in. Lola Arias (Argentyna), Boris Charmatz (Francja), związaną z działaniami partycypacyjnymi ze społecznością lokalną, zagadnieniami rewitalizacji, demokracji i aktywizmu. W ramach Festiwalu odbywać się będą również działania związane z Ogrodem Powszechnym i Otwartą Ząbkowską.

Otwarta Rampa
2018 - 2018
Teatr Rampa na Targówku

Teatr Rampa uczestniczy w Programie Rewitalizacji od 2016 roku poprzez projekt Otwarta Rampa. To cykl różnego rodzaju działań, odbywających się w Przestrzeni Eksperymentalnej teatru.

Lato w Sinfonii Varsovii
2018 - 2018
Orkiestra Sinfonia Varsovia

Lato w Sinfonii Varsovii to pięć miesięcy różnorodnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, odbywających się w różnych przestrzeniach praskiej siedziby Orkiestry. W tym roku sezon letni rozpoczynamy 12 maja a kończymy 21 września. Oprócz znanych cykli koncertowych wprowadzamy nowe inicjatywy, możliwe dzięki rozwijającemu się zapleczu infrastrukturalnemu w postaci Pawilonu Koncertowego.

Pozytywna Integracja Społeczna
2017 - 2019
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Twoja Pasja, Fundacja Po Drugie

Pozytywna Integracja Społeczna to projekt partnerski skierowany do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017 - 2018
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Skwer pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną na Pradze Północ z nieużytku zmieni się w zadbane i zielone miejsce dla mieszkanek i mieszkańców.

Skwer, jedno z nielicznych zielonych miejsc w okolicy, jest bardzo zaniedbany, przypomina klepisko z resztkami trawy.  Niemal połowę terenu zajmuje dziki parking, ogrodzony stalową siatką. Mieszkańcy wykorzystują  skwer głównie jako drogę na skróty do pobliskiego sklepu oraz miejsce do wyprowadzania psów. Tymczasem obszar ten ma duży potencjał. Jego bezpośrednie sąsiedztwo jest zróżnicowane architektonicznie, tworzą je: stare kamienice, blok z lat 70 i nowopowstałe budynki mieszkalne.

Ulica Letnia, wytyczona ok. 1875 roku, do dziś zachowała nawierzchnię z kocich łbów z rynsztokiem. Jej oświetlenie stanowią charakterystyczne dla zabytkowych części miasta latarnie – pastorały warszawskie. W pobliżu, przy ul. Szwedzkiej  znajdują się zabytkowe tereny po fabryce Pollena, przy ul. 11 Listopada - dawne koszary wojskowe, a przy ul. Letniej - budynek starej piekarni –miejsce działań kulturalnych. 

Modernizacja skweru, wykorzystująca  lokalne wartości terenu,  pozwoli przeobrazić go w atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń, która stanie się lokalnym centrum życia sąsiedzkiego.

Dom Rzemieślników - Młyn Michla
2017 - 2020
Zarząd Mienia miasta stołecznego Warszawy

Zmieniamy zabytkowy spichlerz w Praski Dom Rzemiosła. Po remoncie zabytkowego spichlerza pozostałego z dawnego kompleksu młyńskiego Michla przy ul. Objazdowej 2 rzemieślnicy będą mogli wynajmować tam pracownie.

Zamiarem Miasta Stołecznego Warszawy jest jak najszybsze  zorganizowanie w jednym miejscu powierzchni na potrzeby kilkunastu warsztatów rzemieślniczych różnych branż. Ich najemcy będą mogli prowadzić swoją dotychczasową działalność na zasadach komercyjnych. Ich siłą będzie wspólnota. Zakładamy, że działając razem pod jednym dachem, w odpowiednio przystosowanym do ich potrzeb budynku, zainteresują większą liczbę klientów.

Na parterze budynku Zaplanowaliśmy ogólnodostępną przestrzeń służącą zarówno rzemieślnikom, jak i innym odwiedzającym, a przede wszystkim mieszkańcom. Ma się tam znaleźć m.in. przestrzeń ekspozycyjna, kawiarnia/restauracja, z której będzie można skorzystać np. podczas sobotniego spaceru po Parku Michałowskim oraz ogólnodostępne toalety. Na piętrach znajdą się pracownie i pomieszczenia wspólne dla pracujących w budynków rzemieślników. Nas szczegółową koncepcją miejsca będziemy jeszcze pracować aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby jej przyszłych użytkowników.

Otoczenie Młynu Michla będzie połączone z Parkiem Michałowskim, który przejdzie modernizację w ramach innego projektu.

Park Michałowski wraz z otoczeniem Młynu Michla
2018 - 2019
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Park Michałowski przy ulicy Kawęczyńskiej na Pradze-Północ zmieni się zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w sąsiedzki zieleniec a do usytuowanego obok Młyna Michla wprowadzą się artyści i rzemieślnicy.

 

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
2017 - 2018
Dzielnica Praga-Południe

Najważniejsze założenia projektu to: minimalna wycinka drzew pod inwestycję, maksymalne ograniczenie emisji głosu w przestrzeń Parku Skaryszewsiego i Saskiej Kępy oraz Kamionkowskich Błon Elekcyjnych, zadaszenie całej widowni oraz muszli koncertowej

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wiatraczna
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe

Budowa ulicy Lusińskiej
2016 - 2018
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Budowa ulicy z zachowaniem historycznego charakteru. 2016-2018 projekty. 07.11.2017 - 30.05.2018 roboty budowlane.

Miejsce Aktywności Lokalnej Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Filia przy ul. Paca
2016 - 2018

Mała, kameralna przestrzeń na spotkania klubu dyskusyjnego, gry planszowe (własne lub dostępne w bibliotece), kameralne spotkanie z wykorzystaniem rzutnika, zbiórkę zastępu harcerskiego czy też spotkanie małego klubu seniora.

Utworzenie parku kieszonkowego na ścianie budynku przy ul. Małej 8.
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt zakłada stworzenie parku kieszonkowego na ścianie budynku przy ul. Małej 8. Obejmuje on uporządkowanie przestrzeni poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie nasadzeń roślinności, małej architektury oraz przeniesienie wiaty śmietnikowej.

Utworzenie ogólnodostępnego skweru u zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej
2018 - 2020
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie skweru u zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej na teren publiczny dla mieszkańców.

Utworzenie ogólnodostępnego skweru między ulicą Sprzeczną a Marcinkowskiego
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie skweru u zbiegu ulic Sprzecznej i Marcinkowskiego na teren publiczny dla mieszkańców.

Zielony plac - teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej
2018 - 2020
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Etapowa realizacja przekształcenia ulicy Łomżyńskiej wraz z terenami przyległymi w obszar o charakterze zielonego placu, którego główną osią stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego o uspokojonym ruchu samochodów osobowych wraz z ograniczeniem miejsc parkingowych.  W grudniu 2018 roku został ogłoszony konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego celem jest wyłonienie koncepcji najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym, zgodnie z wytycznymi i uwarunkowaniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czerwcu 2019r.  Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej przekształcenia ulicy Łomżyńskiej, natomiast zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest do końca 2020 roku.

Przebudowa Ulicy Środkowej
2018 - 2021
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

W ramach Programu Rewitalizacji metamorfozę przejdzie między innymi ulca Środkowa, którą planujemy zmienić w przestrzeń łączącą funkcje deptaku, ulicy, parkingu i miejsca spotkań.

Praga jest miejscem, gdzie życie sąsiedzkie toczy się w przestrzeni publicznej – dziś głównie w bramach i na wewnętrznych podwórkach. Jej klimat tworzą ludzie, którzy znają się od lat. Chcemy zachęcić mieszkanki i mieszkańców do korzystania również z ulicy, poprzez przekształcenie jej w woonerf. Nazwa pochodzi z języka niderlandzkiego, bo jest to rozwiązanie wynalezione i stosowane w Holandii, oznacza przestrzeń która łączy funkcje ulicy, deptaku, i parkingu , ruch jest tam uspokojony, a priorytet mają piesi i rowerzyści. Polskim odpowiednikiem słowa woonerf jest „podwórzec miejski”. Takie miejsca służą zacieśnianiu więzi między sąsiadami, ośmielają do wychodzenia na ulicę,  przystawania tam, prowadzenia rozmów. Na Pradze mogą również ułatwić nawiązywanie kontaktów między wieloletnimi mieszkańcami i tymi, którzy dopiero niedawno wybrali tę dzielnicę na swoje miejsce zamieszkania.

Typowa dla Pragi zabudowa to kamienice tworzące tzw. studnie, czyli miejsca z ograniczonym dostępem do światła, bez przestrzeni zielonych. Chcemy ułatwić mieszkankom i mieszkańcom dostęp do zieleni, dlatego w ramach projektu przebudowy ulicy Środkowej powstanie również podwórko o charakterze ogrodu, gdzie okoliczni lokatorzy będą mogli odpoczywać, umawiać się z sąsiadami na pogawędki, spędzać czas z dziećmi.

Koncepcja przekształcenia ulicy Środkowej w woonerf jest elementem szerszego projektu, zakładającego zagospodarowanie nie tylko tej ulicy ale także ul. Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi. Koncepcja powstała w ramach konkursu „Ulice Nowej Pragi”.

 

MAL Towarzystwa Przyjaciół Pragi
2019 - 2019

Kuchnia Czerwony Rower
2019 - 2022

MAL Fundacja Zmiana - Bazar Różyckiego
2017 - 2019

Praska Światoteka to miejsce aktywności lokalnej (MAL)
W tygodniu prowadzone są tu warsztaty, spotkania i zajęcia artystyczne dla wszystkich grup wiekowych. Działa tu internetowe www.radiopraga.pl i portal o tematyce kulturalno - społecznej www.tupraga.waw.pl.

Stół Powszechny - przestrzeń warsztatowa fundacji Strefa WolnoSłowa
2019 - 2019

MAL Pawilon Fundacji Rozwoju Kinematografii
2019 - 2019

Przestrzeń przy ul. Mińskiej 25 udostępniona w godz. popołudniowych, wieczornych i w weekendy. Miejsce jest przystosowane do organizacji wydarzeń kulturalnych takich jak: pokazy filmowe, warsztaty, wystawy, potańcówki, spotkania ze sztuką, warsztaty, konsultacje społeczne. Przestrzeń działa w trzech wymiarach: inkubator kultury, w którym mieszkańcy realizuję własne pomysły na inicjatywy twórcze; pawilon pomysłów i inicjatyw oraz przestrzeń gastronomiczna. 

https://www.spoldzielniakultury.waw.pl/resource/110

Przystanek Siarczana
2019 - 2022

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Czapelska 22
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Czapelska 37
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Grenadierów 39
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Igańska 27
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Kawcza 45
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Kawcza 45A
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Kawcza 49
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Kawcza 47
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Wiarusów 15
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Kordeckiego 5
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Szaserów 99
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Walecznych 35
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Alzacka 1
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Kawcza 51
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Jarocińska 29
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Nizinna 8
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Kawcza 50
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Komorska 34
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Serocka 19
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych Targowa 12
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Środkowa 14
2019 - 2020
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Ząbkowska 36
2019 - 2019
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.