Zielony plac - teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej

Rok rozpoczęcia: 2018-12-11

Rok zakończenia: 2020-12-31

Adres: Łomżyńska

Podmiot realizujący: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: 22 277 42 00

Podmiot nadzorujący: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Kontakt do podmiotu nadzorującego: 22 44 323 00

Opis działania:

Etapowa realizacja przekształcenia ulicy Łomżyńskiej wraz z terenami przyległymi w obszar o charakterze zielonego placu, którego główną osią stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego o uspokojonym ruchu samochodów osobowych wraz z ograniczeniem miejsc parkingowych.  W grudniu 2018 roku został ogłoszony konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego celem jest wyłonienie koncepcji najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym, zgodnie z wytycznymi i uwarunkowaniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czerwcu 2019r.  Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej przekształcenia ulicy Łomżyńskiej, natomiast zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest do końca 2020 roku.
Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!