Projekty rewitalizacyjne Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera
Działanie: Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności

Rok rozpoczęcia: 2018-05-01

Rok zakończenia: 2018-11-01

Adres: Jana Zamoyskiego 20

Podmiot realizujący: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@powszechny.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Trzecia edycja projektu "Miasto Szczęśliwe. Festiwalu Sztuki i Społeczności" będzie kontynuacją sprawdzonych już założeń poprzednich edycji czyli tych, które skupiają się na rozwijaniu działań umożliwiających szerszy dialog artystów i społeczności lokalnej. Inicjatywa ta wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. Głównymi wydarzeniami będą działania realizowane poza siedzibą teatru, włączające społeczność praską, ale również  będę one zachęcać mieszkańców do przyjścia i uczestniczenia w projektach okołoteatralnych w samym budynku Teatru Powszechnego, w tym szereg warsztatów przeprowadzonych przez specjalistkę ds. projektów edukacyjnych. Ważną rolę podczas współpracy będą mieli tacy partnerzy Teatru, jak: Fundacja Strefa Wolnosłowa, organizacje działające na ul. Ząbkowskiej i Targowej (Fundacja Zmiana, Stowarzyszenie Hokuspokus, Stowarzyszenie MY, Stowarzyszenie Warszawskie Bractwo Bartne). W ramach działalności Teatru stworzony zostanie szeroki program działań artystyczno-obywatelskich, we współpracy z m.in. Rafałałem Urbackim (reżyser, choreograf krytyczny, dyskutant społeczny, antropolog ruchu, performer) oraz Wojtkiem Ziemilskim (reżyser, autor, choreograf). Festiwal ma charakter również międzynarodowy, dzięki czemu możliwa jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z projektami na styku działań artystycznych i społecznych. Podczas najbliższej edycji w sposób szczególny chcielibyśmy zaprezentować twórczość taki artystów jak m.in. Lola Arias (Argentyna), Boris Charmatz (Francja), związaną z działaniami partycypacyjnymi ze społecznością lokalną, zagadnieniami rewitalizacji, demokracji i aktywizmu. W ramach Festiwalu odbywać się będą również działania związane z Ogrodem Powszechnym i Otwartą Ząbkowską.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!