Projekty rewitalizacyjne Teatru Baj
Działanie: Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach

Rok rozpoczęcia: 2018-03-01

Rok zakończenia: 2018-12-01

Adres: Jagiellońska 28

Podmiot realizujący: Teatr Baj

Kontakt do podmiotu realizującego: teatr@teatrbaj.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt jest połączeniem dwóch realizowanych do tej pory przez Baj projektów rewitalizacyjnych: Praskiej Dorożki Teatralnej i Podwórz. Ich wzajemne oddziaływanie na siebie stało się tak bezpośrenie, że nie widzimy sesnu w utrzymywaniu podziału. Przenikanie się i wzajemne uzupełnianie, które potwierdza nam także przeprowadzana ewaluacja, skłoniło nas do połączenia sił tkwiących w każdym z projektów, ułożenia poszczególnych działań w kolejności przyczynowo-skutkowej i wzmocnienia ich wspólną promocją, animacją, identyfikacją.

W 2018 roku chcielibyśmy wykorzystać i rozwinąć wypracowane metody pracy, opierając się na wiedzy zebranej podczas ewaluacji poprzednich projektów. Działania zawarte w projekcie ponownie skierujemy do mieszkanek i mieszkańców warszawskiej Pragi, dzieci oraz dorosłych. Chcemy powtórnie odwiedzić podwórka w obszarze Kłopotowskiego, Okrzei, Stalowej, Środkowej, Ząbkowskiej, Ziemowita, Rybieńskiej oraz zahaczyć o miejsca, w których Teatr Baj tylko zapowiedział swoją pracę - Targówek Mieszkaniowy i Kamionek. Wierzymy w siłę powtarzalności pewnych działań.
Chcemy wykorzystać twórczość, która powstała w trakcie dwóch lat realizacji projektu Praska Dorożka Teatralna i Podwórza: spektakl „W kole”, spektakl "Dom", koncert-spektakl "Prognoza Pogody" zespołu Bardzo Duży Dom oraz kontynuować cykl warsztatów wokół prezentowanych spektakli i wokół teamtyki teatralnej. Ważną i nieodłączną częścią wszystkich działań są też rozmowy z mieszkańcami. W 2017 roku udało nam się na ich podstawie zbudować spektakl "Dom".
Oprócz eksploatacji przedstawień i koncertu planujemy produkcję trzech krótkich form teatralnych, w których centrum będzie lalka z zamiarem prezentowania ich na podwórkach warszawskiej Pragi. Ta forma sceniczna będzie kolejną szansą na nawiązanie trwałej relacji między aktorami a mieszkańcami. Tematyka przedstawień, które będą prezentowane w nieoczywistych dla teatru miejscach, będzie wybierana przez biorących udział w projekcie aktorów i dostosowana do miejsc prezentacji. Mamy także nadzieję na nawiązanie stałej współpracy z Teatrem Rampa (jesteśmy po wstępnych rozmowach). Liczymy, że nasze spektakle uda się zaprezentować także w Przestrzeni Eksperymantalnej dedykowanej działaniom rewitalizacyjnym. Nawiązanie relacji z Teatrem Rampa ułatwi nam też rozpoczęcie działań edukacyjnych na Targówku Mieszkaniowym.
Zależy nam, żeby utrzymać nawiązny już kontakt z mieszkańcami. Chcemy, żeby miejsca, w które trafiliśmy, i w które trafimy, nie były przypadkowe - wybierając je konsultujemy się z praskimi organizacjami, animatorami rewitalizacji. Nawiązanie długotrwałej relacji jest dla nas kluczowe. W dłuższej perspektywie myślimy o stworzeniu na konkrentych podwórkach teatralnych przystanków - miejsc, które kojarzą się z Teatrem Baj, i które Teatr regularnie odwiedza. Po dwóch latach prowadzenia projektów odczuwamy już "rozpoznawalnść" - mieszkańcy z radością i śmiałością reagują na nasze wizyty. Chcemy to wszystko utrzymać i w miarę możliwości rozwijać.Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!