Minigranty Paca 40
Działanie: Pierogowa Integracja


Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2017

Adres: Paca 40

Podmiot realizujący: grupa nieformalna Seniorzy z Inicjatywą

Podmiot nadzorujący: Centrum Społeczne PACA 40

Kontakt do podmiotu nadzorującego: paca40@cal.org.pl

Opis działania:

Projekt zakładał integrację lokalnej społeczności poprzez umożliwienie spotkania w jednym miejscu osób w różnym wieku, różnych narodowości i kultur przy wspólnym stole. W jego ramachprzeprowadzono trzy spotkania kulinarno- edukacyjne, podczas których osoby w nich uczestniczące wspólne przygotowywały posiłek- w tym wypadku tradycyjne polskie danie- pierogi. Seniorzy aktywnie działający przy Centrum Paca zaprosili do współpracy cudzoziemców objętych wsparciem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Celem projektu było zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnych poprzez integrację międzykulturową i międzypokoleniową.Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!