Minigranty Paca 40
Działanie: Podwórkowa Gwiazdka z książką


Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2016

Adres: rejon budynków mieszkalnych między ulicami Kijowską, Markowską, Ząbkowską i Kawęczyńską

Podmiot realizujący: grupa nieformalna: Katarzyna Adamska- Dutkiewicz, Krzysztof Michalski, Bartłomiej Dziewulski

Podmiot nadzorujący: Centrum Społeczne PACA 40

Kontakt do podmiotu nadzorującego: paca40@cal.org.pl

Opis działania:

Organizacja spotkania gwiazdkowego –udział w nim wzięło około 100 mieszkańcówSzmulowizny, połączonego z darmowym poczęstunkiem, przygotowaniem świątecznych ozdób na choinkę, śpiewaniem kolęd (odbył się występ lokalnego zespół muzyczny gromadzący osoby w wieku 60+), a także promocją czytelnictwa – każdy przybyły na spotkanie otrzyma książkę w prezencie (książki zostały przekazane nieodpłatnie przez Fundację Zmiana). Przy okazji spotkania zostały również wskazane inne możliwości udziału w życiu społecznym i obywatelskim, rozdane zostały ulotki miejskie m.in o budżecie partycypacyjnym czy inicjatywie lokalnej.

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!