CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA Warszawska Przestrzeń Technologiczna Targowa 80
Działanie: CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA Targowa 80 A i Inżynierska 3

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2022

Adres: Targowa 80 A i Inżynierska 3

Podmiot nadzorujący: Biuro Rozwoju Gospodarczego WCPS

Kontakt do podmiotu nadzorującego: kwronska@um.warszawa.pl; 22 443 34 91

Opis działania:

Po wyremontowaniu budynków przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3 stworzymy tam kolejne Centrum Kreatywności po prawej stronie Wisły. Przeznaczenie tej powierzchni określiliśmy wspólnie z mieszkańcami i przyszłymi użytkownikami.

 


 

 

Inwestycja obejmuje kapitalny remont, odtworzenie konstrukcji i modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Targowej 80, odbudowę spalonej kamienicy przy ul. Inżynierskiej 3 oraz adaptację przyległych podwórek. Cały kompleks przeznaczony zostanie na potrzeby Centrum Kreatywności, z którego będą korzystać przedsiębiorcy z twórczych, innowacyjnych branż. Znajdą się tam pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wystawiennicze oraz pracownie specjalistyczne i warsztaty. Centrum odwołuje się do rzemieślniczych tradycji Pragi i chce wspierać lokalnych artystów i rzemieślników, udostępniając im miejsce na prowadzenie działalności W ten sposób będzie promować rzemiosło i ginące zawody na równi z nowoczesnym designem, modą, multimediami i innymi rodzajami innowacyjnych, twórczych przedsięwzięć. Będziemy łączyć te dwa rodzaje lokatorów pod jednym dachem (tenant mix). Liczymy, że ułatwi to nawiązywanie współpracy pomiędzy tradycyjnymi a nowoczesnymi branżami w ramach sektora kreatywnego, co zaowocuje ciekawymi pomysłami.

MISJA

Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do kontaktu ze sztuką i rzemiosłem, by zaczerpnięte stamtąd inspiracje służyły im do zmiany swojego otoczenia. Misja będzie realizowana poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonych przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3, w których powstanie Centrum Kreatywności Nowa Praga ogłosiliśmy 16 grudnia 2017 r. Przewodniczącym sądu konkursowego był architekt Tomasz Konior. I nagrodę zdobyła pracownia architektoniczna: Trektura Tomasz Ginter, Łukasz Katarzyński s.c. z Warszawy (zespół autorski: Tomasz Ginter, Łukasz Katarzyński, Alicja Tomaszewicz, Stefania Kochaniak, Sylwia Marcinowska).

Tutaj możesz zapoznać się ze zwycięskim projektem:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-na-centrum-kreatywno-ci-nowa-praga-rozstrzygni-ty

W tej chwili trwają prace projektowe (zgłaszane są także uwagi do koncepcji pokonkursowej). Biorą w nich udział przedstawiciele zespołu, który wygrał konkurs, inwestor oraz specjaliści z Urzędu m.st. Warszawy.

WIZJA

Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) będzie przestrzenią do pracy, wspólnego działania, wymiany pomysłów oraz edukacji. Jako klaster przedsiębiorstw i organizacji należących do sektora kreatywnego, ma skupiać twórcze inicjatywy i rozbudzać w użytkownikach poczucie odpowiedzialności za wspólnotę. Najemcy zyskają przestrzeń do działań, w której będą mogli spotkać innych, inspirujących przedsiębiorców, rzemieślników i twórców. Wymiana doświadczeń i pomysłów, a także wspólne projekty, jakie mogą powstać, przyczynią się do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. Zgodnie z zamysłem Miasta Stołecznego Warszawy, CKNP ma być mocno osadzone w praskich realiach i odpowiadać na potrzeby tutejszej społeczności. Będzie działać w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem. CKPN, złożony z dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, ma być miejscem otwartym, zachęcającym do aktywności, inspirującym do spotkań, współpracy i wymiany.

 


Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. przeprowadzono konsultacje społeczne
3. przygotowano wytyczne funkcjonalno użytkowe
4. zorganizowano warsztaty w ramach projektu
5. zaplanowano i wykonano badania w przedmiocie projektu
6. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!