Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2020

Adres: Odrowąża

Podmiot realizujący: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: jszymak@targowek.waw.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu budowę nowego budynku komunalnego z 156 lokalami mieszkalnymi. W budynku zaplanowano również powstanie przedszkola integracyjnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

W dniu 10.10.2017 r. Dzielnica wypowiedziała wykonawcy umowę w związku z jego kłopotami finansowymi (późniejszą upadłością). Po sporządzeniu protokołu z zaawansowania prac na budowie, dzielnica przjęła teren budowy i część dokumentacji wykonawczej. Zlecono wykonanie dokumentacji uzupełniającej, aktualizację kosztorysów i specyfikację do przetargu na kompleksowe wykonanie pozostałych robót budowlanych. Wybrany wykonawca realizując umowę z 23lutego 2018 r. do dnia 10.05.2018 r. wykonał prace objęte umową. W kwietniu br. roku zostało ogłoszone kolejne postępowanie na realizację pozostałych prac w budynku. Jedyna oferta przewyższała  zaplanowane koszty realizacji. Z uwagi na kryzysową sytuację na rynku budowlanym za zgodą Rady zdecydowano o zwiększeniu kosztów inwestycji. Nowa umowa z wykonawcą została podpisana 20.07.2018 r.


Odrowąża wizualizacja

Odrowąża - plac budowy budynku czerwiec 2017

Odrowąża - plac budowy czerwiec 2017

Odrowąża - plac budowy VI 2017

Odrowąża - budowa październik 2018

Odrowąża - budynek mieszkalny październik 2018

Odrowąża - plac budowy październik 2018

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. realizacja robót budowlanych
2. zawarto kontrakt z wykonawcą


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!