Wielowyznaniowe spotkania sąsiedzkie

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2016

Adres: Okrzei 34/39

Podmiot realizujący: Fundacja ''Świat Bez Wandalizmów''

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszaw.pl

Opis działania:

Spotkania mające na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców i więzi ich łączących, poprzez nawiązanie do historii Starej Pragi. W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty polegające na przybliżaniu tradycji świątecznych przedstawicieli różnych kultur.Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!