Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Targowej 12

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2020

Adres: Targowa 12

Podmiot realizujący: TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Kontakt do podmiotu realizującego: biuro@tbswp.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 85 lokali mieszkalnych, 9 lokali dla osób z niepełnosprawnościami oraz siedzibę agencji usług społecznych.


Targowa 12 - teren pod budowę budynku mieszkalnego

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
2. opracowano dokumentację techniczną
3. zawarto kontrakt z wykonawcą
4. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!