Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Łomżyńskiej 20

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2019

Adres: Łomżyńska 20

Podmiot realizujący: TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Kontakt do podmiotu realizującego: biuro@tbswp.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy  przy ul. Łomżyńskiej 20 wraz realizacją garażu podziemnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 46 lokali mieszkalnych oraz placówkę opiekuńczo -wychowawczą.


Łomżyńska 20 wizualizacja modernizacji

Łomżyńska 20 wizualizacja modernizacji

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
2. opracowano dokumentację techniczną
3. zawarto kontrakt z wykonawcą
4. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!