Modernizacja budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Stalowej 29

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2019

Adres: Stalowa 29

Podmiot realizujący: TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Kontakt do podmiotu realizującego: biuro@tbswp.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawa

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu modernizację  kamienicy wielopokoleniowej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. W budynku zaplanowano 12  mieszkań i placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

26 czerwca 2017 roku TBS Warszawa Południe podpisało umowę na kompleksowa modernizację kamienicy przy ulicy Stalowej 29. 

W ciągu ponad roku budynek uzyska nową funkcje i dawną świetność. Na Stalowej 29 Powstanie w nim pierwsza w Warszawie kamienica wielopokoleniowa. Będą tam mieszkać zarówno osoby starsze, młodzież, jak i osoby w średnim wieku. Budynek  będzie wyposażony w szereg rozwiązań architektonicznych przyjaznych seniorom i osobom  z niepełnosprawnościami. Przyszli mieszkańcy będą mieli wpływ na ostateczną funkcję części wspólnych. W czasie prac nad projektem wykorzystano rozwiązania funkcjonujące zarówno w Polsce jak i w krajach Europy Zachodniej. Ważnym założeniem przyświecającym zespołowi projektowemu było takie planowanie budynku aby wprowadzić do niego elementy „cohousingu” – a więc modelu mieszkalnictwa zakładającego ścisłą integrację społeczną i sąsiedzką mieszkańców. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, poprzez rozwijanie więzi społecznych z otoczeniem. Zgodnie z propozycjami seniorów sposób działania kamienicy pomoże w utrzymaniu samodzielności seniorów oraz podniesie jakość życia osób starszych, m. in. poprzez ułatwienie dostępu do usług społecznych.

W kamienicy zamieszkają zarówno osoby starsze jak i młodzież – wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, która znajdzie się na najwyższych dwóch kondygnacjach.

Na parterze budynku znajdzie się otwarta także dla sąsiadów kamienicy klubokawiarnia oraz gabinet pielęgniarski. W budynku zaplanowano 12 jedno i dwupokojowych mieszkań. Budynek został zaprojektowany zgodnie z zasadami planowania uniwersalnego. Projekt budynku został konsultowany ze Stowarzyszeniem Integracja prowadzącym audyty dostępności budynków dla osób o ograniczonej sprawności. Po zakończeniu inwestycji budynek zostanie poddany niezależnej certyfikacji, która potwierdzi poprawność zastosowanych rozwiązań. Wśród wprowadzonych rozwiązań znajdują się m. in.: wyróżnione kolorystycznie kondygnacje, przestrzenie manewrowe dla osób poruszających się na wózkach, umieszczone na niższych wysokościach włączniki światła oraz klamki okienne. Zminimalizowano również wysokość progów, oznaczono pierwszy i ostatni stopień w schodach, zaplanowano bezprogowe prysznice. Budynek zostanie wyposażony w windę. Na podwórzu kamienicy znajdzie się zielone patio. Kamienica zostanie wyposażona w system teleopieki.

To jak będzie działać kamienica jest wynikiem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Fundację Blisko. W czasie kilku spotkań warsztatowych uczestnicy pracowali z projektem budynku, formułowali swoje zalecenia oraz pomysły na to jak powinno wyglądać życie w odnowionej kamienicy. Istotnym elementem projektu było wpisanie części wspólnej Stalowej 29 w lokalne sąsiedztwo, tak aby parter budynku stworzył przyjazną przestrzeń półpubliczną, która odpowiada na potrzeby szerszej społeczności niż tylko lokatorzy i lokatorki tej kamienicy.  Wśród uczestników warsztatów znaleźli się oczywiście seniorzy, młodzież, ale też przedstawiciele społeczności lokalnej i architekci.


Stalowa 29 wizualizacja modernizacji

Stalowa 29 wizualizacja modernizacji

Stalowa 29 wizualizacja modernizacji

Stalowa 29 przed modernizacją

Etapy realizacji działania:

1. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!