Budowa budynku mieszkalnego przez TBS przy ul. Radzymińska róg Handlowej

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2020

Adres: Radzymińska róg Handlowej

Podmiot realizujący: TBS Warszawa Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: tbs@tbspolnoc.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. W budynku zaplanowano powstanie 215 lokali mieszkalnych, w tym placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
2. opracowano dokumentację techniczną
3. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!