Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 fr., 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12.
Działanie: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Grajewska 17

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok zakończenia: 2020

Adres: Grajewska 17

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!