Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21.
Działanie: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Strzelecka 5

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2019

Adres: Strzelecka 5

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" ma na celu doposażyć budynki komunalne wielorodzinne, zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach dzielnic Pragi Południe i Pragi Północ oraz Targówka, w jednorodny system grzewczy (instalację  centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody) zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, które dotychczas ogrzewane były z indywidualnych źródeł ciepła opartych na gazie, paliwach stałych, energii elektrycznej.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. podpisano umowę na przyłączenie do sieci cieplnej
2. realizacja robót budowlanych
3. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!