LSW - dobry start, wspólna przyszłość

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Nowa Praga, Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy

Podmiot realizujący: m.st. Warszawa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin, Stowarzyszenie Monopol Warszawski oraz Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

Kontakt do podmiotu realizującego: 22 443 14 40

Podmiot nadzorujący: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: 22 542 20 00

Opis działania:

Projekt partnerski skierowany do członków rodzin w wieku 7-65 lat, dający możliwość reintegracji  społecznej i zawodowej.

Miasto st. Warszawa z pięcioma organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszeniem Mierz Wysoko, Stowarzyszeniem dla Rodzin, Stowarzyszeniem Monopol Warszawski oraz Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej CIS, realizuje projekt  partnerski „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”.

Celem projektu jest reintegracja społeczna osób w wieku 7-65 lat, członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznych i mieszkających na obszarze rewitalizowanym trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy - Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka.

Projekt w ramach celu głównego zakłada również aktywizację zawodową dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do podjęcia zatrudnienia.

Odpowiadając na potrzeby potencjalnych uczestników w ramach projektu przygotowany został szeroki wachlarz działań z zakresu rewitalizacji społecznej, począwszy od wsparcia psychologicznego, przez doradztwo prawno-finansowe, na aktywizacji zawodowej kończąc.

Wieloaspektowość proponowanych działań ma na celu objęcie kompleksowym wsparciem członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyposażenie ich w odpowiednie umiejętności społeczne i kwalifikacje zawodowe oraz zwiększenie ich szans na zdobycie zatrudnienie i poprawę sytuacji materialnej i społecznej.
 


Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!