Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2018

Adres: Rybieńska 21

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania NIeruchomościami w Dzielnicy Taegówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgntargowek.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.


Rybieńska 21 przed remontem

Rybieńska 21 czerwiec 2017

Rybieńska 21 2017 rok

Rybieńska 21 2017 rok

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. realizacja robót budowlanych
3. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!