Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2018

Adres: Józefowska 4

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgntargowek.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.


Józefowska 4 przed remontem

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. realizacja robót budowlanych
3. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!