Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Naczelnikowska 50

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgntagowek.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Wartość działania: 649973.00 PLN

W tym ze środków UE: 0.00 PLN

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Naczelnikowska 50 w trakcie remontu

Naczelnikowska 50 po modernizacji

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!