Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31,39,49
Działanie: Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 39

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2016

Adres: Kamionkowska 39

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Kamionkowska 39 po termomodernizacji

Kamionkowska 39 po termomodernizacji

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. realizacja robót budowlanych
2. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!