Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322
Działanie: Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 322

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok zakończenia: 2020

Adres: Grochowska 322

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Grochowska 322 przed remontem

Grochowska 322 przed remontem

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!