Centra Lokalne - koncepcje, przeprowadzenie analizy i wypracowanie rekomendacji, opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu Rewitalizacja Wspólna Sprawa

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2019

Adres: CL Lubelska 30/32 i CL Bazarek Rogatka - ul. Grochowska 328

Podmiot realizujący: Dzielnica Praga - Południe m.st. Warszawy i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Podmiot nadzorujący: Miasto st. Warszawa

Kontakt do podmiotu nadzorującego: pszczesna@um.warszawa.pl

Opis działania:

Utworzenie dwóch centrów lokalnych na obszarze kryzysowym w dzielnicy Praga-Południe - Centrum Lokalne dawny bazarek Rogataka oraz Centrum Lokalne Lubelska 30/32.
 

W ramach projektu Miasta st. Warszawy "Rewitalizacja wspólna sprawa" współfinansowanego z funduszy unijnych został zapoczątkowany proces utworzenia dwóch centrów lokalnych na Kamionku w lokalizacjach wskazanych w opracowaniu warszawskiego oddziału SARP, pn.: Centra Lokalne - studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie", tj. centrum lokalne - dawny bazarek Rogatka oraz centrum lokalne Lubelska 30/32.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019. W ramach działania dotyczącego utworzenia centrów lokalnych planowane były prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznych i dokumentacji technicznych.   


teren dawnego bazarku Rogatka

teren przy ul. Lubelskiej 30/32

dawny bazarek Rogatka - po położeniu nawierzchni

dawny bazarek Rogatka - po położeniu nawierzchni

dawny bazarek Rogatka - po położeniu nawierzchni

Etapy realizacji działania:

1. przeprowadzono konsultacje społeczne
2. przygotowano wytyczne funkcjonalno użytkowe
3. przygotowano przetarg na wybór projektanta
4. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy
5. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!