Rady Seniorów w dzielnicy
Działanie: Rada Seniorów w dzielnicy Praga Południe

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2022

Adres: Grochowska 274

Podmiot realizujący: Rada Seniorów Dzielnicy Praga Południe

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 443 14 40; http://www.pragapld.waw.pl/wydzial-organizacyjny1.html, 22 44 35 340

Opis działania:

Dzielnicowe Rady Seniorów współpracują z urzędami dzielnic przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy. 

Do zadań poszczególnych Rad Dzielnicowych należy w szczególności:
1) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,
2) pełnienie roli konsultacyjnej i doradczej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,
3) współpraca z Warszawską Radą Seniorów,
4) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych,
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Szczegółówe informacje dostępne są na stronie internetowej:

www.wrs.waw.pl/p,80,rada-seniorow-dzielnicy-praga-poludnie


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. pozyskano uczestników projektu
2. stworzono formę aktywizacji dla seniorów


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!