Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Działanie: Uniwersytet Trzeciego Wieku - KARAN, czyli Akademia Artystycznej Aktywności na Warszawskiej Pradze

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2019

Adres: Targowa 15

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 22 443 14 40

Opis działania:

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykuczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.

Oferuje seniorom z warszawskiej Pragi oraz innych dzielnic,  nie tylko miłe spędzanie czasu w gronie rówieśników ale również rozwój wiedzy, umiejętności i talentów. Zajęcia, w których uczestniczą słuchacze to: zajęcia komputerowe, lektoraty językowe, zajęcia ruchowe, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, wykłady i seminaria, zajęcia ćwiczące funkcje poznawcze oraz zajęcia informacyjno-integracyjne. Słuchacze biorą udział również w projektach promujących Warszawę, wycieczkach, projektach integracji międzypokoleniowej (Akademia Aktywności Twórczej) oraz w projektach promujących wolontariat wśród Seniorów (Senior-Mentor).

Zajęcia dla Seniorów są bezpłatne

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wsparto formy działań edukacyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!