Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Działanie: Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2016 roku do 2019 roku

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2019

Adres: Podskarbińska 2

Podmiot realizujący: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 22 443 14 40

Opis działania:

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykuczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.

Wykłady odbywają się w Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2: w każdy wtorek i czwartek Tematyka wykładów obejmuje: nauki medyczne, psychologię, nauki humanistyczne.

Ponad to odbywają się liczne seminaria w: Muzeum Warszawskiej Pragi ( ), Zamku Królewskim ( ) oraz seminaria: Wybrane zagadnienia z historii sztuki, „jak słuchać muzyki”, „Kultury Świata”. Funkcjonuje również Zespół Twórczy, odbywają się zajęcia plastyczne, taniec integracyjny, Zajęcia tai-chi, Pilates, zajęcia gimnastyczne „Zdrowe Plecy”. Działa pracownia komputerowa, odbywaja się zajęcia chóru, lektoraty, organizowane są wyjazdy krajoznawcze, sanatoryjne i wypoczynkowe.
Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wsparto formy działań edukacyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!