Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8,10
Działanie: Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Rybna 8

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2019

Adres: Rybna 8

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Rybna 8 przed remontem

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. przygotowano przetarg na wybór projektanta
2. opracowano dokumentację techniczną


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!