Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8,10
Działanie: Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2019

Adres: Drewnicka 2A

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Drewnicka 2A przed remontem

Drewnicka 2A przed remontem

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
2. opracowano dokumentację techniczną


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!