Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-północ, Pragi-Południe i Targówka
Działanie: Wsparcie w Starcie

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie katolicki Ruch Antynarkotyczny 'KARAN', Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci 'SZANSA' Warszawa-Targówek, Fundacja miejsce Kreatywne

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 22 443 14 40

Opis działania:

Wsparcie w Starcie to projekt partnerski skierowany do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, pozostających bez pracy.

Wsparcie w Starcie to nowatorski, innowacyjny, interdyscyplinarny i kompleksowy program usamodzielniania dla osób w wieku od 16 do 26 lat. Działanie prowadzone w projekcie to w głównej mierze działania asystenta usamodzielniania, a także szkolenia, trening umiejętności społecznych i zawodowych, przygotowanie do budowania bliskich relacji i założenia rodziny i inne.

Celem projektu jest:

  1. kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży i młodych dorosłych oraz realizacja nowoczesnych metod aktywizacji społeczno – zawodowej,
  2. wyrównywanie szans społecznych poprzez aktywizację edukacyjną, zawodową i społeczną oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz młodzieży, młodych dorosłych i ich rodzin.

 


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!