Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Obszar w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej

Podmiot realizujący: Zarząd Dróg Miejskich

Podmiot nadzorujący: Zarząd Dróg Miejskich

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Zarząd Dróg Miejskich

Opis działania:

Kompleksowy projekt modernizacji uwzględniający chodniki, drogi dla rowerów, zieleń i miejsca parkingowe.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!