Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka
Działanie: BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2017

Adres: Stara Praga, Szmulowizna

Podmiot realizujący: Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie 'Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga-Północ', Stowarzyszenie katolicki Ruch Antynarkotyczny 'KARAN', Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie dla Rodzin, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju 'Q Zmianom', Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 443 14 40

Opis działania:

BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Stara Praga i Szmulowizna.

Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, m.in.: edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), opiekuńcze, wspierające rodzinę, specjalistyczne, terapeutyczne, kulturalne, sportowe, socjalne.

Celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny prawobrzeżnej Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W ramach projektu odbywają się nastepujące zajęcia:

 1. Dobry Start - zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I wraz z rodzinami,
 2. warsztaty dla rodziców,
 3. warsztaty efektywnego uczenia się i funkcjonowania w szkole,
 4. program dla dobrego klimatu w szkole - warsztaty integracyjne, miniprojekty oraz rozmowy wychowawcze,
 5. korepetycje specjalistyczne,
 6. miktostypendia,
 7. zajęcia terapeutyczne - pedagogiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne itp.,
 8. kluby młodziezowe,
 9. miniprojekty,
 10. dziecięcy kabaret,
 11. zajęcia weekendowe,
 12. poradnictwo specjalistyczne dla rodzin - prawne, psychologiczne, uzależnienia itp.,
 13. akademia rodziny - zajęcia dla rodziców z dziećmi i samych rodziców,
 14. pikniki rodzinne,
 15. streetworking,
 16. asystentura rodzinna,
 17. festiwale inicjatyw młodzieżowych,
 18. otwarte zajęcia weekendowe - rozgrywki gier planszowych,
 19. Praska Akademia Tańca.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!