Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2018

Adres: ul. Siarczana 6

Podmiot realizujący: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: tgoldowska@um.warszawa.pl tel. 22 44 38 612

Podmiot nadzorujący: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy / Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: tgoldowska@m.warszawa.pl tel. 22 44 38 612 / Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl

Opis działania:

W ramach zadania zabytkowa willa będzie kompleksowo wyremontowana i dostosowana do potrzeb nowej funkcji i rozbudowana o nową część przeznaczoną na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem. Zamierzeenie inwestycyjne obejmuje również zagospodarowanie całego terenu, w tym: zabytkowego parku z elementami ogrodu, przebudowę historycznej ulicy Siarczanej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Stan na I kwartał 2018 - wykonano podbudowę fundamentów z pogłębieniem posadzki przyziemia, izolacje przeciwwilgociowe, wymianę więźby i pokrycia dachu, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę większości elementów konstrukcyjnych oraz stan surowy nowej części budynku. Do budynku doprowadzono sieć c.o., wodociągową i kanalizacyjną.

Przeprowadzono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie otoczenia budynku centrum.

Stan na II kwartał 2018 roku - wykonano 60% prac wykończeniowych w rozbudowanym budynku zabytkowej willi wraz z drogą dojazdową i parkingiem. Opracowano projekt zagospodarowania całej działki po południowej stronie ul. Siarczanej  i uzyskano zamienne pozwolenie na budowę w tym zakresie.

Stan na IV kwartał - zakończone roboty budowlane. Oddane do użytkowania - Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.

Przetarg - zagospodarowanie otoczenia i parku.

Zakres prac obejmuje w budynku istniejącym: wymianę konstrukcji dachu, pogłębienie kondygnacji przyziemia, przebudowę stropu nad I piętrem i likwidację podwójnego stropu nad przyziemiem, wymianę instalacji i przebudowę ścian, rozbiórką istniejącej klatki schodowej wewnętrznej i budową nowej wraz z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, wykonanie nowego pokrycia dachu oraz kompleksowy remont wraz z wymianą lub remontem stolarki okiennej i drzwiowej.

W części nowej – budowa nowej części o pow. użytkowej  ok. 350 m2 z przeznaczeniem na salę widowiskową z zapleczem sanitarnym i garderobami oraz małą gastronomią
Cały teren należy ogrodzić, wykonać kompleksową pielęgnację zabytkowego parku, wybudować parking, plac zabaw dla dzieci i amfiteatr zewnętrzny. Teren będzie oświetlony i monitorowany.

Stan na IV kwartał 2017 r. - Uzyskano decyzję konserwatorską na zabezpieczenie istniejącego budynku zabytkowego, pozwolenie na budowę na wykonanie prac konserwatorskich oraz drugą decyzję na wymianę więźby dachowej. Wykonawca wykonał już prace związane z montażem konstrukcji drewnianej stropu nad parterem i dachu oraz roboty pokrywcze. Niezależnie od powyższego uzyskano uzgodnienie Stołecznego Konserwatora Zabytków na dokumentację na rozbudowę obiektu. Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego uzyskało dofinansowanie na realizację tego zamierzenia z funduszy unijnych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja przetargu na wykonawcę.

Zadanie obejmuje dobudowę nowej części z salą wielofunkcyjną, kuchnią ogólnodostępną, hallem wystawowym, dwoma salami wielofunkcyjnymi, sanitariatami, klatką schodową i dźwigiem. W budynku zabytkowym zlokalizowane będą cztery sale do zajęć w mniejszych grupach, wypożyczalnia książek z czytelnią, oraz pomieszczenia indywidualnych spotkań i administracji. Pozostałe to pomieszczenia techniczne. Wraz z budynkiem wybudowane zostaną ścieżki dojściowe, parking i altana śmietnikowa.

Stan na II kwartał 2018 r. - prace modernizacyjne w zabytkowym obiekcie i prace konstrukcyjne nowej części. Projekt zagospodarowania otoczenia i parku.

IV kwatrał - oddanie do użytkowania na Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.

Przetarg - zagospodarowanie otoczenia i parku.
 


willa Siarczana 6_2015 rok widok od parku

park Siarczana 6_2015 rok

willa Siarczana 6_2015 rok widok od ulicy

willa przy ul. Siarczanej 6 przed adaptacją_2015 rok

Siarczana 6 - wymiana więźby dachowej_2017

Siarczna 6 - nowa podłoga poddasze

Siarczana 6 - okno na świat parku

Siarczana 6 - nowe sufity

willa ul. Siarczana 6 - nowy dach_kwiecień2017

nowy dach Siarczanej 6 - widok na ul. Rybieńską_2017

willa siarczana 6 czerwiec 2017

willa Siarczana 6 czerwiec 2017

willa czerwiec 2017

willa w parku_czerwiec2017

willa front czerwiec 2017

willa Siarczana 6 stan maj 2018 r.

łącznik zabytkowej willi z rozbudowaną częścią -maj 2018 r.

willa stan 10.2018

Siarczana nowa część 10.2018

Łącznik stan 10.2018

Łącznik 10.2018

Siarczana 6 stan 10.2018

Siarczana 6 parking stan 10.2018

Siarczana 6 wjazd stan 10.2018

Siarczana 6 willa stan 10.2018

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. przeprowadzono konsultacje społeczne
3. zawarto kontrakt z wykonawcą
4. wykonano techniczne prace realizacyjne (usługi i roboty)
5. uzyskano pozwolenie na budowę
6. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy
7. realizacja robót budowlanych
8. zinwentaryzowano dostępne badania i opracowania w przedmiocie projektu
9. podpisano umowę na przyłączenie do sieci cieplnej
10. rozstrzygnięto konkurs
11. wdrożono procedury zarządczo-koordynacyjne w ramach projektu


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!