Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: ul. Remiszewska 40

Podmiot realizujący: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: tgoldowska@um.warszawa.pl

Podmiot nadzorujący: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: tgoldowska@um.warszawa.pl

Opis działania:

Planowane jest wyremontowanie nawierzchni piłkarskiej jednego boiska z trawy syntetycznej na boisku szkolnym i retopingiem nawierzchni poliuretanowych na bieżniach oraz montaż dwóch zadaszeń pneumatycznych nad boiskami piłkarskimi w Szkole Podtawowej nr 114 oraz na terenie boisk "Orlik" wraz z oświetleniem wewnętrznym, nawiewnikiem powietrza z dogrzewem oraz zbiorników olejowych.

W ramach zadania zapewnia się również dostawę kontenera do przechowywania powłok w okresie letnim.

Planowane jest wyremontowanie nawierzchni piłkarskiej jednego boiska z trawy syntetycznej oraz zamocowanie na kotwach dwóch zadaszeń pneumatycznych (powierzchnia użytkowa zadaszeń: 2 x 1800 m²) wraz z oświetleniem wewnętrznym, nawiewnikiem powietrza z dogrzewem oraz zbiorników olejowych (2*1500 l). Ze względu na fakt, że zadaszenie jest użytkowane przez okres półroczny w okresie niesprzyjających warunków pogodowych, konieczny jest zakup kontenera do przechowywania zdemontowanego zadaszenia. Po uzyskaniu możliwości dobudowy sali gimnastycznej przy tym obiekcie istnieje możliwość przeniesienia zadaszenia na inne boisko w rejonie rewitalizacji na Targówku Mieszkaniowym. Należy wykonać również dodatkowe fragmenty odwodnienia liniowego włączonego do istniejącej sieci.


ul. Remiszewska 40 - budynek szkoły

ul. Remiszewska 40 - boiska

boiska - tu będą "balony"


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. uzyskano pozwolenie na budowę
3. przeprowadzono postępowanie przetargowe
4. zawarto kontrakt z wykonawcą
5. przygotowano wytyczne funkcjonalno użytkowe
6. wykonano techniczne prace realizacyjne (usługi i roboty)
7. wypracowano mechanizm/mechanizmy dedykowane małym przedsięwzięciom w przestrzeni publicznej
8. zrealizowano wydarzenie edukacyjne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!