Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16 - 'Synergia'

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2019

Adres: Markowska 16

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy i Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 22 443 14 40; ppn.wom@um.warszawa.pl, 22 443 79 00

Opis działania:

Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16, w której powstanie „Synergia” – miejsce służące zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców Starej Pragi.

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obejmująca kapitalny remont i modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16 (ok. 2400 m² pow. użytkowej) z przeznaczeniem przede wszystkim na Centrum Inicjatyw Lokalnych mieszkańców Starej Pragi służące:

- wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez pielęgnowanie wspólnoty, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej oraz inicjatywy lokalnej na rzecz najbliższego otoczenia;

- przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu;

- stworzeniu miejsca spotkań dla rodzin z dziećmi;

- stworzeniu miejsca spotkań integracyjnych z możliwością korzystania z sali sportowej DOJO, porad prawnych, psychologicznych i zawodowych, a także ze wspólnych posiłków w jadłodajni;

- stworzeniu miejsca współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z innymi podmiotami (instytucjami publicznymi i niepublicznymi);

- uzyskaniu przestrzeni na aktywizację zawodową i społeczną młodzieży i osób dorosłych, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Ponadto w „Synergii” znajdą się lokale komercyjne, placówka wsparcia dziennego, przestrzeń biurowa do wspólnej pracy organizacji pozarządowych, warsztat harcerzy, sala konferencyjna, miejsca rzemieślniczych usług lokalnych, przestrzeń ekspozycyjna dla prac artystycznych i pokoje studenckie do wynajęcia.

W cel przedsięwzięcia wpisuje się zniesienie barier architektonicznych i zapobieganie degradacji obiektu zabytkowego.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. przygotowano wytyczne funkcjonalno użytkowe
2. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
3. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy
4. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!