Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka
Działanie: Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2016

Adres: Targówek Mieszkaniowy

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja 'Cały Świat w Twojej Dłoni', Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Fundacja AVE

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 22 443 14 40

Opis działania:

Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Targówek Mieszkaniowy.

Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, m.in.: edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), terapeutyczne, wspierające rodzinę, specjalistyczne, kulturalne, socjalne, sportowe.

Celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny prawobrzeżnej Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W ramach projektu odbywają się nastepujące zajęcia:

 1. animacje podwórkowe,
 2. Inkubator Aktywnmości Lokalnej,
 3. Wsparcie na Starcie - cykliczne spotkania dla cłych klas pierwszych SP w celu lepszej integracji i adaptacji uczniów,
 4. warsztaty w klasach szkolnych,
 5. pomoc w nauce szkolnej, korepetycje,
 6. warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje społeczne,
 7. socjoterapia,
 8. coach dziecka i rodziny - pomoc uzupełniająca psychologiczna, pedagogiczna, specjalistyczna,
 9. Multi-kulti - warsztaty teatralne dla młodzieży,
 10. weekendowe spotkania z kulturą, rekreacją i turystyką,
 11. Kuźnia talentów - warsztaty artystyczne,
 12. streetworking,
 13. zajęcia plastyczne, kulturalne, sportowe, terenowe,
 14. Akademia AVE - cykl dodatkowych pozalekcyjnych zajęć naukowych z różnych dziedzin wiedzy,
 15. spływy kajakowe,
 16. asystentura rodzinna.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!