Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka
Działanie: Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2017

Adres: Kamionek

Podmiot realizujący: Fundacja United Way, Stowarzyszenie 'Wspólne Podwórko', Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Klub Sportowy 'Drukarz', Fundacja Osiem Życzeń

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 443 14 40

Opis działania:

Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0 to projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kamionek.

Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, m.in.: edukacyjne, kulturalne, specjalistyczne, opiekuńcze, wspierające rodzinę, socjalne, terapeutyczne, sportowe.

Celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny prawobrzeżnej Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

 1. pogotowie lekcyjne,
 2. korepetycje,
 3. kurs języka angielskiego,
 4. warsztaty efektywnego uczenia się Akademii Khana,
 5. poradnictwo prawne,
 6. asystentura rodzin,
 7. prowadzenie klubu młodzieżowego,
 8. zajęcia taneczne, teatralne, wokalne, fotograficzne, plastyczne, ceramiczne, muzyczne, capoeira decupage, sportowe,
 9. zajęcia z robotyki i informatyki,
 10. wyjścia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe,
 11. wycieczki,
 12. prowadzenie UKS przyszkolnego,
 13. socjoterapia,
 14. konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
 15. zajęcia logopedyczne,
 16. reedukacja,
 17. warsztaty rozwijające umiejętności społeczne dzieci szkół podstawowych,
 18. warsztaty wychowawcze dla rodziców,
 19. wyjazdu socjoterapeutyczne,
 20. Popołudniowa Szkoła Filmowa,
 21. Festiwal Dzieci Pragi,
 22. Warsztaty ze sztuki dokumentacji fotograficznej i filmowej,
 23. treningi Klubu Sportowego "Drukarz",
 24. streetworking.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!