Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7
Działanie: Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 7

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Mińska 7

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Termomodernizacje budynku zakończono w 2015r. Kontynuacja prac w zakresie zagospodarowania podwórka przy budynku.


Mińska 7

Mińska 7

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!