Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7
Działanie: Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Głucha 3A

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Głucha 3A przed remontem

Głucha 3A przed remontem

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. przygotowano przetarg na wybór projektanta


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!