Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2,13,15, Targowa 12
Działanie: Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Grochowska 354

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.


Grochowska 354 przed modernizacją

Grochowska 354 przed modernizacją

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!