Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2019

Adres: Grochowska 297

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków komunalnych.


Grochowska 297 przed modernizacją i nadbudową

Grochowska 297 przed modernizacją i nadbudową

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!