Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31,39, al. Waszyngtona 42A na terenie Dzielnicy Praga-Południe
Działanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Kamionkowskiej 31

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2016

Adres: Kamionkowska 31

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@zgnpragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Wartość działania: 786548.00 PLN

W tym ze środków UE: 0.00 PLN

Opis działania:

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Kamionkowska 31 po modernizacji

Kamionkowska 31 po modernizacji

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!