Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowsiej 54, Kobielskiej 86,91 na terenie dzielnicy Praga-Południe
Działanie: Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 250

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2016

Adres: Grochowska 250

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościmi w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kancelaria@pragapld.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Wartość działania: 214128.00 PLN

W tym ze środków UE: 0.00 PLN

Opis działania:

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie zakończono. Wykonano prace: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, wymiana dachu.


Grochowska 250 po modernizacji

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!