Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka
Działanie: MY TARGÓWEK - Fabryka nowych możliwości

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2017

Adres: Targówek Fabryczny

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Akademia Innowacji

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 443 14 40

Opis działania:

"MY TARGÓWEK - Fabryka nowych możliwości" to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Targówka Fabrycznego.

Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, m.in.: edukacyjne, wspierająe rodzinę, sportowe, kulturalne, opiekuńcze.

Celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny prawobrzeżnej Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W ramach projektu odbywają się nastepujące działania:

  1. tutoring,
  2. szkolne warsztaty twórcze, 
  3. grupa zabawowa,
  4. asystent międzykulturowy,
  5. animacja społeczności lokanej,
  6. treningi sportowe.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!