Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14
Działanie: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Środkowa 12

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2020

Adres: Środkowa 12

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.


Środkowa 12 przed modernizacją

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!